SprachCafé für Kinder und ihre Eltern


Wir freuen uns auf Deinen Besuch der Facebook-Gruppe SprachCafé für Kinder und ihre Eltern!

So bleibst Du mit allen Aktivitäten im SprachCafé für Kinder und ihre Eltern immer auf dem Laufenden.

Hier kannst Du auch extra Newsletter SprachCafé für Kinder und ihre Eltern bestellen.

  • Angebote zur Unterstützung der Zwei- und Mehrsprachigkeit für Kinder aus polnisch-sprachigen Familien 0-18 J. mit Schwerpunkten Kreativität, Literatur sowie Musik
  • Seminare, Netzwerktreffen, Beratung, Auch online!
  • HausBibliothek, Laden, Café
  • Freundliche Atmosphäre, Offenheit, Inspirationen
  • Newsletter, FB- und WhatsApp-Gruppen

Seid herzlich willkommen!


Comments Box SVG iconsUsed for the like, share, comment, and reaction icons
Kreatywnie po polsku | Język i literatura dla dzieci

Kreatywnie po polsku | Język i literatura dla dzieci

Samstag, 12 Juni 2021: 10:00Samstag, 12 Juni 2021: 11:30+2Samstag, 19 Juni 2021: 10:00Samstag, 19 Juni 2021: 11:30Samstag, 26 Juni 2021: 10:00Samstag, 26 Juni 2021: 11:30

SprachCafé Polnisch e.V. – Polska Kafejka JęzykowaSchulzestr. 1Pankow,13187 Karte

PL // DE
Zapraszamy na zajęcia języka polskiego kreatywnie dla dzieci w wieku szkolnym (5-9).

W formie zabawy poznajemy polskie litery, uczymy się czytać i pisać zapoznajemy się z polską literaturą dziecięcą.

Zajęcia prowadzone są zgodnie z design thinking czyli metodą projektową. Piszemy kryminały, kręcimy filmy, przygotowujemy słychowiska i przedstawienia teatralne.

Dobrze bawimy się szlifując jezyk polski. Zapraszamy do wspólnego odkrywania piękna i charakteru polskiej kultury.

Soboty, 10-11.30

Prowadząca: Barbara Stillmark – nauczycielka języka polskiego jako obcego, rytmiki i gry na fortepianie, dziennikarka.

Prosimy o kontakt i zgłoszenia: b.stillmark@sprachcafe-polnisch.org
Opłata na pokrycie kosztów: 14,-€ /spotkanie 90 min. płatne za blok; pojedynczy termin 90 min. 20,-€; w ramach bloku jednorazowa opłata za material 5,-€.
FORMULAR

Cieszymy się na Wasze uczestnictwo!
Zapraszamy!

Polecamy nasze newslettery Kafejka dla Dzieci i Rodziców 🙂


DE
Kreatives Polnisch für Kinder im Schulalter (5-9 J.)

Wir haben Spaß mit Polnisch. Wir lernen sowohl polnische Buchstaben, Lesen und Schreiben, als auch die polnische Kinderliteratur kennen.

Dieses Angebot ist nach dem Design Thinking, d.h. der Projektenmethode, durchgeführt. Wir schreiben Detektivgeschichten, drehen Filme, bereiten Hörspiele und Theateraufführungen vor.

Ich lade Euch ein, gemeinsam die Schönheit und den Charakter der polnischen Kultur zu entdecken.

Samstags 10-11.30 Uhr

Leitung: Barbara Stillmark – Polnisch als Fremdsprache, Rhythmik- und Klavierlehrerin, Journalistin

Kontakt & Anmeldung: b.stillmark@sprachcafe-polnisch.org

Unkostenbeitrag:
14,-€ /Termin von 90 Min. im Block zahlbar, einmalig im Block 5,-€ für Material.
Wir freuen uns auf Euch!

FORMULAR

Zapraszamy!

Wir empfehlen unsere Newsletter SprachCafé für Kinder und ihre Eltern 🙂


#dladzieci #fürkinder #zykluskinder #cykldzieci #MusikFürKinder #MuzykaDlaDzieci #RytmikaBerlin #PolnischKinder #PolskiBerlin #PolskiDlaDzieci #KreativesPolnisch #PolskiKreatywnie #DzieciwBerlinie #ZajeciaDlaDzieciwBerlinie #PolacyWberlinie #MusikFürBabys #zweisprachigkeit #polnischfürkinder #polskidladzieci #polskiwpankow
MehrWeniger

2 Interessiert
Kreatywnie po polsku - język i literatura dla młodzieży

Kreatywnie po polsku – język i literatura dla młodzieży

Samstag, 12 Juni 2021: 12:00Samstag, 12 Juni 2021: 13:30+1Samstag, 19 Juni 2021: 12:00Samstag, 19 Juni 2021: 13:30

PL // DE
Język polski i literatura dla młodzieży wychowanej w środowisku dwujęzycznym.

Zajęcia odbywają się w soboty od 12:00-13:30, start: 17.04.2021

Zgłoszenie mailem jest warunkiem uczestnictwa w meetingu: b.stillmark@sprachcafe-polnisch.org
Prowadząca: Barbara Stillmark – nauczycielka języka polskiego jako obcego, rytmiki i gry na fortepianie, dziennikarka.
Prosimy o kontakt i zgłoszenia: b.stillmark@sprachcafe-polnisch.org
Link doślemy.
FORMULARZ: sprachcafe-polnisch.org/wp-content/uploads/2021/04/Basia-Form-Jugendliche-Schulze-14.04.2021.pdf

Opłata na pokrycie kosztów: 14,-€ /spotkanie 90 min. płatne za blok 2021; 20,-€ za pojedyncze spotkanie 90 min., w ramach bloku jednorazowa opłata 5,- za materiał.

Cieszymy się na Wasze uczestnictwo!
Zapraszamy!

Polecamy newslettery sprachcafe-polnisch.org/newsletter/ Kafejka dla Dzieci i Rodziców oraz grupę facebookową o tej samej nazwie.

– – –

DE
Polnisch – Sprache und Literatur – Polnisch für junge Leute, die zweisprachig aufwachsen.
Unsere Treffen finden samstags statt,
12:00-13:30 Uhr, Start: 17.04.2021

Leitung: Barbara Stillmark – Polnisch als Fremdsprache, Rhythmiklehrerin, Journalistin
Kontakt & Anmeldung: b.stillmark@sprachcafe-polnisch.org

Unkostenbeitrag:
14,-€ /Termin von 90 Min. im Block zahlbar: für 10 Termine; 20,-€ je Einzeltermin von 90 Min., einmalig im Block 5,-€ für Material.
Den Link schicken wir zu.
FORMULAR: sprachcafe-polnisch.org/wp-content/uploads/2021/04/Basia-Form-Jugendliche-Schulze-14.04.2021.pdf

Wir freuen uns auf Euch!

Wie empfehlen unsere Newsletter sprachcafe-polnisch.org/newsletter/ SprachCafé für Kinder und ihre Eltern sowie die gleichnamige Facebook-Gruppe.

#dladzieci #fürkinder #zykluskinder #cykldzieci #MusikFürKinder #MuzykaDlaDzieci #RytmikaBerlin #PolnischKinder #PolskiBerlin #PolskiDlaDzieci #KreativesPolnisch #PolskiKreatywnie #DzieciwBerlinie #ZajeciaDlaDzieciwBerlinie #PolacyWberlinie #MusikFürBabys #zweisprachigkeit #polnischfürkinder #polskidladzieci #polskiwpankow
MehrWeniger

4 Interessiert
Musikalischer Morgen für die Kleinsten

Musikalischer Morgen für die Kleinsten

Montag, 14 Juni 2021: 9:45Montag, 14 Juni 2021: 11:00+1Montag, 21 Juni 2021: 9:45Montag, 21 Juni 2021: 11:00

SprachCafé Polnisch e.V. – Polska Kafejka JęzykowaSchulzestr. 1Pankow,13187 Karte

Pl | Muzyczne poranki – czyli zajęcia muzyczno-ruchowe dla najmłodszych w języku polskim – ISKIERKI – zajęcia dla dzieci od 5 miesiąca życia i ich rodziców
Poniedziałki, godz. 9.45-10.15 lub 10.30-11.00
Zapraszamy do zabawy z muzyką. Podczas zajęć śpiewamy, gramy na instumentach muzycznych, stawiamy pierwsze kroki też taneczne i słuchamy.
Celem zajęć jest wspomaganie zdolności poznawczych i sprawności ruchowej dzieci. Rozwijamy wrażliwość na dźwięk i umiejętność współpracy w grupie. Wspomagamy budowanie więzi za pomocą muzyki. Muzykobranie poza dawką radości, wspomaga ogólny rozwój muzyczny dziecka. Podczas ćwiczeń dbamy o rozwój motoryki, uważności, a także orientacji ruchowo przestrzennej. Uczymy się współpracy w grupie i wspieramy pewność siebie u dzieci.
W zajęciach aktywny udział biorą rodzice. Max. ilość zgłoszeń: 5!
Koszt zajęć 8,-€, płatne z góry za cykl spotkań.
Możliwość opłaty w wys. 7-€ za spotkanie w ramach karnetu na 10 spotkań do wykorzystania w ciągu 13 terminów.
Do grupy można przyłączyć się w każdej chwili.
Prowadzenie: Barbara Stillmark – rytmiczka, dziennikarka, nauczycielka języka polskiego jako obcego.
Zgłoszenia: b.stillmark@sprachcafe-polnisch.org. Są one warunkiem uczestnictwa.
Prosimy o powiadomienie w razie nieobecności.

Serdecznie zapraszamy!
– – –
De | Musikalischer Morgen – Musik- und Bewegung für die Kleinsten in polnischer Sprache – ISKIERKI – für Kinder ab 5 Monaten und ihre Eltern
Montags von 9.45-10.15 Uhr oder 10.30-11.00 Uhr.

Wir laden Sie zum Spielen mit Musik ein. Während der Beschäftigungen singen wir, spielen auf Musikinstrumenten, machen erste Tanzschritte und hören Musik. Ziel der Beschäftigungen ist es, die kognitiven und motorischen Fähigkeiten der Kinder zu fördern. Wir entwickeln ein Gespür für Klang und helfen, durch Musik Bindungen aufzubauen. Das gemeinsame Musikmachen bereitet nicht nur Freude, sondern trägt auch zur musikalischen Gesamtentwicklung des Kindes bei. Während der Übungen achten wir besonders auf die Entwicklung der Motorik und Aufmerksamkeit, sowie auf Bewegung und räumliche Orientierung. Die Kinder lernen – sich selbst vertrauend – in der Gruppe zusammenzuarbeiten.
Die Eltern nehmen an den Treffen aktiv teil.

Max. 5 Anmeldungen!
Unkostenbeitrag pro Termin: 8,- €.
Im Rahmen einer 10-er-Karte 7,- € pro Termin möglich, mit einer Gültigkeitsdauer von 13 Terminen.
Die Unkostenbeiträge für den gesamten Zyklus sind im Voraus zu entrichten.
Eine Probestunde ist kostenlos. Der Einstieg ist jederzeit möglich.
Bitte teilen Sie uns rechtzeitig mit, wenn Sie an einem Termin nicht teilnehmen können.

Moderatorin: Barbara Stillmark, Rhythmikerin, Journalistin, Lehrerin für Polnisch als Fremdsprache.
Anmeldung ist die Voraussetzung der Teilnahme: b.stillmark@sprachcafe-polnisch.org

Wir laden Sie herzlich ein!


#dladzieci #fürkinder #zykluskinder #cykldzieci #MusikFürKinder #MuzykaDlaDzieci #RytmikaBerlin #PolnischKinder #PolskiBerlin #PolskiDlaDzieci #KreativesPolnisch #PolskiKreatywnie #DzieciwBerlinie #ZajeciaDlaDzieciwBerlinie #PolacyWberlinie #MusikFürBabys #zweisprachigkeit #polnischfürkinder #polskidladzieci #polskiwpankow
MehrWeniger

3 Interessiert
Polskojęzyczna Biblioteka / Polnischsprachige HausBibliothek

Polskojęzyczna Biblioteka / Polnischsprachige HausBibliothek

Montag, 14 Juni 2021: 16:00Montag, 14 Juni 2021: 19:00+2Montag, 21 Juni 2021: 16:00Montag, 21 Juni 2021: 19:00Montag, 28 Juni 2021: 16:00Montag, 28 Juni 2021: 19:00

SprachCafé Polnisch e.V. – Polska Kafejka Językowa

PL

Korzystanie z naszej biblioteki jest bezpłatne, jednorazowa kaucja wynosi 5 euro.
Inne godziny otwarcia możliwe, prosimy o kontakt.

Polskojęzyczna biblioteka działa przy Polskiej Kafejce Językowej w berlińskiej dzielnicy Pankow już od trzech lat. Przez ten czas udało nam się zgromadzić niewielki może, ale ambitny zbiór różnorodnych książek. Naszym marzeniem było bowiem kiedyś stworzenie w stolicy Niemiec miejsca, gdzie polska książka znów będzie na wyciągnięcie ręki. Tu i teraz.

W kafejkowej wypożyczalni każdy znajdzie coś dla siebie! Dorośli mogą wybierać spośród prozy polskiej i zagranicznej, reportaży, poradników, poezji, fantastyki, thrillerów i kryminałów. Dzieci z kolei mogą sięgnąć, w zależności od wieku, po książeczki kartonowe, wiersze, baśnie, pozycje naukowe, opowiadania lub powieści, a nawet spotkać ulubionych bohaterów takich jak Kicię Kocię, Basię czy Kubusia Puchatka.

Biblioteka stale się rozwija. Warto tu wspomnieć o niewielkim antykwariacie, gdzie książki można nabyć, czy o planowanych przez nas spotkaniach literackich oraz książkach przekazanych nam bezpośrednio przez autorki i autorów. Od czasu do czasu organizujemy książkowe bazary i jednocześnie staramy się o nowości wydawnicze. Sporą ich część stanowią datki czytelników, za które niniejszym serdecznie dziękujemy!

Wokół biblioteczki zebrała się już spora społeczność. To dobre miejsce, w którym możemy się komunikować w sposób bezpośredni, odpowiadać na Wasze pytania, zbierać inspiracje, informować o nowościach wydawniczych i wydarzeniach oraz polecać sobie wzajemnie wartościowe lektury.

Zapraszamy Was serdecznie, dołączcie do nas!

Naszą biblioteką regularnie opiekują się Wolontariuszki. Prosimy o szacunek do kasiążek oraz do wykonywanej tu pracy. Wspaniale, że jesteście!

DE

Die Nutzung der HausBibliothek ist kostenlos, es wird lediglich eine einmalige Kaution von 5 Euro fällig.
Andere Öffnungszeiten sind nach Vereinbarung möglich.

Die polnischsprachige HausBibliothek in Berlin Pankow wurde schon vor drei Jahren im SprachCafé Polnisch eröffnet. In dieser Zeit haben wir es geschafft, eine vielleicht nicht große, aber spannende Sammlung von verschiedenen Büchern aufzubauen. Es war unser Traum, in der deutschen Hauptstadt einen Ort zu kreieren, wo polnische Bücher ihren Leser*innen einfach zur Verfügung stehen. Hier und jetzt.

In unserer HausBibliothek findet jede/r etwas für sich! Erwachsene können sich etwas aus der polnischen und ausländischen Prosa, Reportagen, Ratgeber, Poesiebänder, Fantasy, Thriller oder Krimi aussuchen. Kinder können, je nachdem wie alt sie sind, Bücher aus Pappe, Gedichte, Märchen, wissenschaftliche Bücher, Erzählungen oder Romane finden. Sie können sogar ihre Lieblingshelden, wie Kicia Kocia, Basia oder Winnie Puuh bei uns finden.
Die HausBibliothek entwickelt sich ständig weiter.

Es ist hier wichtig zu erwähnen, dass es bei uns auch ein kleines Antiquariat gibt, wo man Bücher preiswert kaufen kann oder auch an hier stattfindenden Literaturveranstaltungen teilnehmen und Bücher direkt von ihren Autoren kaufen kann. Ab und zu organisieren wir auch Bücherbasare und kümmern uns um Neuigkeiten auf dem Buchmarkt.
An dieser Stelle wollen wir uns für Eure tollen Bücherspenden herzlichst bedanken!

Rund um die HausBibliothek ist eine große Community entstanden. Es ist ein guter Ort, an dem wir sowohl untereinander als auch mit Leser*innen direkt kommunizieren können, ihre Fragen beantworten, Inspirationen sammeln, über Neuigkeiten und Veranstaltungen informieren, sowie wertvollen Lesestoff empfehlen könnten.

Wir laden Euch zu dieser Community herzlich ein, macht mit!

Die HausBibliothek wird regelmäßig ehrenamtlich betreut. Wir freuen uns, wenn unsere Bücher sowie unsere Arbeit wertgeschätzt werden.
Schön, dass es Euch gibt!

#dladzieciirodziców
MehrWeniger

44 Interessiert
Mój język – moja moc!  seminarium online

Mój język – moja moc! seminarium online

Mittwoch, 16 Juni 2021: 17:00Mittwoch, 16 Juni 2021: 19:15+3Donnerstag, 17 Juni 2021: 17:00Donnerstag, 17 Juni 2021: 19:15Mittwoch, 23 Juni 2021: 17:00Mittwoch, 23 Juni 2021: 19:15Donnerstag, 24 Juni 2021: 17:00Donnerstag, 24 Juni 2021: 19:15

Mój język – moja moc!
Seminarium online dot. wspierania dwu- i wielojęzyczności

Termin: 4 spotkania online w dniach 16.+17.06 oraz 23.+24.06.2021
w godz. 17.00-19.15

Wychowujecie dzieci dwu- lub wielojęzycznie? Zadajecie sobie pytanie, dlaczego jest to ważne i jaki wpływ ma to na rozwój Waszego dziecka? A może wasze dziecko odmawia komunikowania się w języku rodzimym? Jakie czynniki mają wpływ na rozwój językowy dzieci dwu- i wielojęzycznych? Jakimi metodami warto wspierać dzieci? Jak przekazać im radość płynącą z języka pochodzenia? Jeśli te pytania zajmują Twoją codzienność, to tygodniowe seminarium online jest właśnie dla Ciebie! Ograniczona liczba miejsc – cenimy kontakty spersonalizowane i wymianę
doświadczeń!
Seminarium adresowane jest do rodziców polskiego pochodzenia zamieszkałych w
Niemczech wychowujących dzieci dwu- lub wielojęzycznie. Podczas tygodniowej serii spotkań online Uczestniczący będą mieli niepowtarzalną możliwość uzyskać w skondensowanej formie wiedzę na temat procesów rozwoju emocjonalno-
językowego dzieci dwu- i wielojęzycznych, jak również wymienić się
doświadczeniami i uzyskać poradę.
W programie znalazły się takie tematy, jak język i tożsamość, rozwój językowy i
emocjonalny dzieci, wspieranie dwu- i wielojęzyczności w życiu codziennymi przez mowę, zabawę i muzykę, profilaktyka logopedyczna i rozpoznawanie pierwszych symptomów zaburzeń mowy (metody, porady i wymiana doświadczeń). Ten kompleksowo zaplanowany projekt ma za zadanie wzmocnić Rodziców w
świadomym użyciu języka polskiego jako rodzimego w komunikacji z dziećmi.

Informacje organizacyjne:
Prosimy o nadsyłanie zgłoszeń do dn. 10.06.2021 na adres: domachowska@gmx.de
Liczba miejsc jest ograniczona. O zakwalifikowaniu do udziału w seminarium decyduje kolejność nadsyłanych zgłoszeń.
Seminarium odbywa się w języku polskim!
Udział w tym cyklu seminariów jest bezpłatny.
W zgłoszeniu w formie mailowej prosimy o podanie:
• Imienia, nazwiska, adresu mailowego oraz numeru telefonu
• Adresu zamieszkania (informacja konieczna ze względu na dotację umożliwiającą
realizację seminarium)
• Wieku dziecka/dzieci, których dotyczy kwestia dwujęzyczności
• Krótkiej motywacji (2-3 zdania) do udziału w seminarium i/lub
• Pytania, które Was nurtuje w kontekście dwu- lub wielojęzyczności (opcjonalnie) ​
Seminarium zostanie zrealizowane z wykorzystaniem oprogramowania ZOOM. Link i hasło dostępu zostaną przesłane drogą mailową najpóźniej do 15.06.21.
Organizatorzy projektu: Sprachcafe Polnisch e.V. i Gustav Stresemann Institut in Niedersachsen e.V.
Projekt uzyskał wsparcie ze środków fundacji Niedersächsische Lotto-Sport-Stiftung

– – –

DE
Meine Sprache macht mich stark!
Online Seminar zum Thema Zwei- und Mehrsprachigkeit
Wann: 4 Online-Termine am 16. + 17.06 und 23. + 24.06.2021
von 17.00-19.15 Uhr

Werden eure Kinder zwei- bzw. mehrsprachig erzogen? Stellt ihr euch dabei die Frage, warum das wichtig ist und welchen Einfluss das auf die Entwicklung eures Kindes hat? Oder ist es vielleicht so, dass Euer Kind die Kommunikation in der Herkunftssprache ablehnt? Welche Faktoren beeinflussen die Sprachentwicklung von zwei- und mehrsprachigen Kindern? Welche Methoden sind dabei hilfreich? Wie
kann man den Kindern die Freude vermitteln, die mit der Herkunftssprache
zusammenhängt? Wenn dich diese Fragen im Alltag beschäftigen, dann bist du bei unserem Seminar genau richtig! Die Anzahl der Plätze ist beschränkt – wir schätzen personalisierte Kontakte und Erfahrungsaustausch!
Das Seminar richtet sich an polnischstämmige Eltern mit Wohnsitz in Deutschland,
die ihre Kinder zwei- oder mehrsprachig erziehen. Während einer sechstägigen
Veranstaltung online bekommen die Teilnehmenden eine einmalige Gelegenheit, viel Wissen zur emotional-kognitiven Entwicklung von zwei- und mehrsprachigen Kindern zu erwerben sowie ihre Erfahrungen mit anderen zu teilen und ggf. an Beratung teilzunehmen. Das Programm besteht u.a. aus folgenden Themen: Sprache und
Identität, sprachliche und emotionale Entwicklung der Kinder, Förderung der Zwei- und Mehrsprachigkeit im Alltag durch Sprache, Spiele und Musik, logopädische Prophylaxe sowie das Erkennen von ersten Sprachstörungen (Methoden, Tipps und Erfahrungssaustausch). Dieses umfassend geplante Projekt will somit die Eltern bei
der bewussten Nutzung von Polnisch als Herkunftssprache in der Kommunikation mit ihren Kindern stärken.

Organisatorische Infos:
Wir bitten um eure Anmeldungen bis zum 10. Juni 2021 per Mail an:
domachowska@gmx.de
Die Anzahl der Plätze ist beschränkt! Die Vergabe der Plätze erfolgt nach dem ​
Eingang der Anmeldungen.
Das Seminar findet auf Polnisch statt!
Die Teilnahme an der gesamten Seminarreihe ist kostenfrei.
In der Anmeldemail bitten wir, folgende Angaben zu machen:
• Vor- und Nachname, Email-Adresse und Telefonnummer
• Vollständige Anschrift (Die Angaben sind wichtig für die Abrechnung der
Fördermittel, die diese Veranstaltung ermöglichen)
• Altern des Kindes/der Kinder, welche zwei- oder mehrsprachig erzogen werden
• Kurze Motivation (2-3 Sätze) zur Teilnahme am Seminar und/oder
• Frage(n), die euch im Kontext der Zwei- und Mehrsprachigkeit beschäftigen
(optional)
Das Seminar wird mithilfe von ZOOM umgesetzt. Den entsprechenden Link mit dem Passwort versenden wir spätestens bis zum 15.6.21.

Veranstalter: Sprachcafe Polnisch e.V. und Gustav Stresemann Institut in
Niedersachsen e.V.
Das Seminar ist gefördert aus den Mitteln der Niedersächsischen Lotto-Sport-
Stiftung.

#dladzieciirodziców #zweisprachigefamilien #zweisprachigkeitinderfamilie #wielojezycznoscwdomu
#jezykiwdomu #rodzinypolskoniemieckie #MehrsprachigeErziehung
#Mehrsprachigkeit #wielojezycznosc #wychowanieWielojezyczne
MehrWeniger

57 Interessiert
Kreatywnie po polsku – „Polska zerówka”

Kreatywnie po polsku – „Polska zerówka”

Donnerstag, 17 Juni 2021: 16:30Donnerstag, 17 Juni 2021: 17:30+1Donnerstag, 24 Juni 2021: 16:30Donnerstag, 24 Juni 2021: 17:30

SprachCafé Polnisch e.V. – Polska Kafejka JęzykowaSchulzestr. 1Pankow,13187 Karte

PL// DE
Masz 5-6 lat? Pochodzisz z polskiej rodziny lub jednym z języków w Twoim domu jest język polski? Nie chodzisz jeszcze do szkoły, ale już lubisz uczyć się i poznawać nowe rzeczy?
Serdecznie zapraszamy dzieci na kreatywne spotkania z językiem polskim!

Zajęcia odbywają się co tydzień w czwartki, 16.30-17:30.
Prowadzi je Barbara Stillmark – nauczycielka języka polskiego jako obcego, rytmiki i gry na fortepianie, dziennikarka.

Czas trwania: 40 minut
Koszt zajęć 7,-€, płatne za blok terminów; pojedynczy termin 9,-€.
plus jednorazowa opłata 5,-€ na materiały.

Prosimy o wcześniejszy kontakt/zgłoszenie: b.stillmark@sprachcafe-polnisch.org – to warunek uczestnictwa w zajęciach.
FORMULARZ

Zapraszamy!

Polecamy newslettery Kafejka dla Dzieci i Rodziców


DE

Bist Du 5-6 Jahre alt? Kommst Du aus einer polnischen Familie oder ist eine der Sprachen zu Hause Polnisch? Du gehst noch nicht zur Schule, aber Du lernst gern und bist auf die Welt neugierig?

Polnisch ist wichtig. Unter diesem Motto finden Begegnungen mit Polnisch für Schulkinder statt. Wöchentlich, immer donnerstags, treffen wir uns in einer Kleingruppe, um die Kenntnisse der polnischen Sprache kreativ zu vertiefen. Lesen und Scheiben werden erlernt oder gefestigt, der Wortschatz erweitert und die Kommunikation unterstützt. Unser Ziel ist es, das Interesse der Kinder am Land Polen und seiner Kultur zu wecken und stärken. Wir möchten die Zweisprachigkeit unserer Kinder unterstützen.

Unkostenbeitrag pro Termin: 7,-€, im Block zahlbar: für 13 Termine; Einzelstunde 9,-€.
plus einmalig im Block 5,-€ für das Material.

Unsere Dozentin:
Barbara Stillmark – Polnisch als Fremdsprache, Rhythmik- und Klavierlehrerin, Journalistin.
Kontakt/Anmeldung: b.stillmark@sprachcafe-polnisch.org ist die Voraussetzung zur Teilnahme.
FORMULAR

Zapraszamy!

Wir empfehlen unsere Newsletter SprachCafè für Kinder und ihre Eltern


#dladzieci #dziecidwujezyczne #dwujezycznoscudzieci #mehrsprachigkeit #mehsprachigekinder #poleninberlin #polacywberlinie #pankow #mehrsprachigebildung #interkulturalität #lubimyczytac #kreatywnosc #muzykaijezyk #uczymysiepolskiego #mamisenmovimiento #zusammenhalt #interkulturell #jezykojczysty #herkunftssprache
MehrWeniger

4 Interessiert
Polski kreatywnie – dla dzieci w wieku szkolnym

Polski kreatywnie – dla dzieci w wieku szkolnym

Donnerstag, 17 Juni 2021: 17:30Donnerstag, 17 Juni 2021: 18:30

PL // DE
Zapraszamy na zajęcia języka polskiego kreatywnie dla dzieci w wieku szkolnym (5-9).

Start: 14.01.2021

W formie zabawy poznajemy polskie litery, uczymy się czytać i pisać zapoznajemy się z polską literaturą dziecięcą.
Zajęcia prowadzone są zgodnie z design thinking czyli metodą projektową. Piszemy kryminały, kręcimy filmy, przygotowujemy słychowiska i przedstawienia teatralne.
Dobrze bawimy się szlifując jezyk polski. Zapraszamy do wspólnego odkrywania piękna i charakteru polskiej kultury.
Zajęcia odbywają się co tydzień w czwartki, 17.30-18:30.

Prowadzi je Barbara Stillmark – nauczycielka języka polskiego jako obcego, rytmiczka, dziennikarka.

Czas trwania: 40 minut
Koszt zajęć 7,-€, płatne za blok 10 terminów; pojedynczy termin 9,-€.
plus jednorazowa opłata 5,-€ na materiały.

Prosimy o wcześniejszy kontakt/zgłoszenie: b.stillmark@sprachcafe-polnisch.org
FORMULARZ: sprachcafe-polnisch.org/wp-content/uploads/2021/04/Form-dzieci-Schulze-04.2021.pdf
Link doślemy.

Zapraszamy!
Polecamy newslettery sprachcafe-polnisch.org/ Kafejka dla Dzieci i Rodziców oraz grupę facebookową o tej samej nazwie.

– – –
DE
Kreatives Polnisch für Kinder im Schulalter (5-9 J.)
Donnerstags, 17.30-18.30

Start: 14.01.2021

Wir haben Spaß mit Polnisch. Wir lernen sowohl polnische Buchstaben, Lesen und Schreiben, als auch die polnische Kinderliteratur kennen.
Dieses Angebot ist nach dem Design Thinking, d.h. der Projektmethode, durchgeführt. Wir schreiben Detektivgeschichten, drehen Filme, bereiten Hörspiele und Theateraufführungen vor.
Ich lade Euch ein, gemeinsam die Schönheit und den Charakter der polnischen Kultur zu entdecken.

Unkostenbeitrag pro Termin: 7,-€, im Block zahlbar: für 10 Termine; Einzelstunde 9,-€.
plus einmalig im Block 5,-€ für das Material.

Unsere Dozentin:
Barbara Stillmark – Polnisch als Fremdsprache, Rhythmiklehrerin, Journalistin.

Kontakt/Anmeldung: b.stillmark@sprachcafe-polnisch.org
FORMULAR: sprachcafe-polnisch.org/wp-content/uploads/2021/04/Form-dzieci-Schulze-04.2021.pdf
Den Link schicken wir zu.
Zapraszamy!

Wir empfehlen unsere Newsletter sprachcafe-polnisch.org/ "SprachCafé für Kinder und ihre Eltern" sowie die gleichnamige Facebook-Gruppe.

#dladzieci #fürkinder #zykluskinder #cykldzieci #MusikFürKinder #MuzykaDlaDzieci #RytmikaBerlin #PolnischKinder #PolskiBerlin #PolskiDlaDzieci #KreativesPolnisch #PolskiKreatywnie #DzieciwBerlinie #ZajeciaDlaDzieciwBerlinie #PolacyWberlinie #MusikFürBabys #zweisprachigkeit #polnischfürkinder #polskidladzieci #polskiwpankow
MehrWeniger

4 Interessiert
Kreatywnie po polsku – dla dzieci w wieku 1,5-3 lat

Kreatywnie po polsku – dla dzieci w wieku 1,5-3 lat

Freitag, 18 Juni 2021: 16:30Freitag, 18 Juni 2021: 17:30

PL // DE
Serdecznie zapraszamy! Start: 16.04.2021
– dzieci w wieku 1,5-3 lat w piątki o 16.30
– dzieci w wieku 3-5 lat w piątki o 17.30

Prowadzenie: Kinga Mazur, pedagog ze specjalizacją w zakresie inkluzji i integracji

Prosimy o zgłoszenie mailem: k.mazur@sprachcafe-polnisch.org oraz o przesłanie wypełnionego formularza (dla nowych uczestników).
Link doślemy.
Formularz zgłoszeniowy: sprachcafe-polnisch.org/wp-content/uploads/2021/01/Kinga-Schulze-Zoom-06.01.2021.pdf
__________________________

SprachCafé Polnisch zaprasza na nowy cykl zajęć dla dzieci w wieku do lat trzech.

W czasie tych zajęć nasi najmłodsi Kafejkowicze rozwijają swoją wyobraźnię, nawiązują nowe przyjaźnie i co najważniejsze, doskonalą znajomość języka polskiego. Poprzez zabawę, śpiewanie polskich piosenek, czytanie polskiej literatury dziecięcej, rozmowy z rówieśnikami oraz różne projekty manualne dzieci w naturalny sposób chłoną język polski.

Koszt zajęć 7,-€, płatne za blok 12 terminów do 16.04.2021 i za 8 terminów do wakacji 2021; pojedynczy termin 9,-€.
Termin próbny gratis.

Polecamy Wam nasze newslettery sprachcafe-polnisch.org/ Kafejka dla Dzieci i Rodziców oraz grupę facebookową o tej samej nazwie!
Zapraszamy!

– – –
DE
Kreatives Polnisch für Kleinkinder 1,5-3 J.
Seid dabei! Start: 16.04.2021
– Kinder 1,5-3 Jahre alt – freitags um 16:30
– Kinder 3-5 Jahre alt – freitags um 17:30

Leitung: Kinga Mazur, Sonderpädagogin. Schwerpunkt Inklusion und Integration, selbst Mutter.

Wir bitten um Anmeldung per Mail: k.mazur@sprachcafe-polnisch.org, inkl. Anmeldeformular (für Neuanmeldungen).
Anmeldeformular: sprachcafe-polnisch.org/wp-content/uploads/2021/01/Kinga-Schulze-Zoom-06.01.2021.pdf
Der Link wird zugeschickt.
————————
In diesen Treffen haben die Kinder im Alter von 1,5 bis 3 Jahre die Möglichkeit, ihre Fantasie zu entwickeln, neue Freundschaften zu knüpfen und sich in der polnischen Sprache zu üben.
Durch Singen, Lesen, Basteln und vor allem durch Gespräche saugen die Kinder die polnische Sprache spielerisch auf und erweitern ihren Wortschatz auf eine ganz natürliche Art und Weise. Mit viel Spaß!

Unkostenbeitrag pro Termin: 7,-€, im Block zahlbar: für 12 Termine; Einzelstunde 9,-€., plus einmalig im Block 5,-€ für das Material,
Probestunde gratis.

Wir empfehlen unsere Newsletter sprachcafe-polnisch.org/ SprachCafè Polnisch für Kinder und ihre Eltern sowie die gleichnamige FB-Gruppe.

#dladzieci #fürkinder #zykluskinder #cykldzieci #MusikFürKinder #MuzykaDlaDzieci #RytmikaBerlin #PolnischKinder #PolskiBerlin #PolskiDlaDzieci #KreativesPolnisch #PolskiKreatywnie #DzieciwBerlinie #ZajeciaDlaDzieciwBerlinie #PolacyWberlinie #MusikFürBabys #zweisprachigkeit #polnischfürkinder #polskidladzieci #polskiwpankow
MehrWeniger

17 Interessiert
Kreatywnie po polsku – dla dzieci w wieku przedszkolnym online

Kreatywnie po polsku – dla dzieci w wieku przedszkolnym online

Freitag, 18 Juni 2021: 17:30Freitag, 18 Juni 2021: 18:30

PL // DE
Serdecznie zapraszamy! Start: 08.01.2021
Dzieci w wieku 1,5-3 lat w piątki o 16.30
Dzieci w wieku 3-5 lat w piątki o 17.30

Prowadzenie: Kinga Mazur, pedagog specjalny, specjalistka w dziedzinie integracji i inkluzji, matka.

Prosimy o zgłoszenie mailem: k.mazur@sprachcafe-polnisch.org oraz o przesłanie wypełnionego formularza (dla nowych uczestników)
Formularz zgłoszeniowy: sprachcafe-polnisch.org/wp-content/uploads/2021/01/Kinga-Schulze-Zoom-06.01.2021.pdf
Doślemy link.
__________________________
SprachCafé Polnisch zaprasza na nowy cykl zajęć dla dzieci w wieku od lat trzech.
Poprowadzi je Kinga Mazur.
W czasie tych zajęć nasi najmłodsi Kafejkowicze rozwijają swoją wyobraźnię, nawiązują nowe przyjaźnie i co najważniejsze, doskonalą znajomość języka polskiego. Poprzez zabawę, śpiewanie polskich piosenek, czytanie polskiej literatury dziecięcej, rozmowy z rówieśnikami oraz różne projekty manualne dzieci w naturalny sposób chłoną język polski.

Koszt zajęć 7,-€, płatne za blok 12 terminów do 16.04.2021 i za 8 terminów do wakacji 2021; pojedynczy termin 9,-€.
Termin próbny gratis.

Polecamy Wam nasze newslettery sprachcafe-polnisch.org/
Kafejka dla Dzieci i Rodziców oraz grupę facebookową o tej samej nazwie.
Zapraszamy!
– – –
DE
Kreatives Polnisch für Kinder 3-5 J.
Seid dabei! Start: 08.01.2021
– Kinder 1,5-3 Jahre alt – freitags um 16:30
– Kinder 3-5 Jahre alt – freitags um 17:30

Leitung: Kinga Mazur, Sonderpädagogin. Schwerpunkt Inklusion und Integration, selbst Mutter.
Wir bitten um Anmeldung per Mail: k.mazur@sprachcafe-polnisch.org
Anmeldeformular (für Neuanmeldungen): sprachcafe-polnisch.org/wp-content/uploads/2021/01/Kinga-Schulze-Zoom-06.01.2021.pdf

Der Link wird zugeschickt.
————————
In diesen Treffen haben die Kinder im Alter von 3 bis 5 Jahre die Möglichkeit, ihre Fantasie zu entwickeln, neue Freundschaften zu knüpfen und sich in der polnischen Sprache zu üben.
Durch Singen, Lesen, Basteln und vor allem durch Gespräche saugen die Kinder die polnische Sprache spielerisch auf und erweitern ihren Wortschatz auf eine ganz natürliche Art und Weise. Es macht Spaß!

Unkostenbeitrag pro Termin: 7,-€, im Block zahlbar: für 12 Termine; Einzelstunde 9,-€., plus einmalig im Block 5,-€ für das Material,
Probestunde gratis.

Wir empfehlen unsere Newsletter sprachcafe-polnisch.org/ SprachCafè Polnisch für Kinder und ihre Eltern sowie die gleichnamige FB-Gruppe.

#dladzieci #fürkinder #zykluskinder #cykldzieci #MusikFürKinder #MuzykaDlaDzieci #RytmikaBerlin #PolnischKinder #PolskiBerlin #PolskiDlaDzieci #KreativesPolnisch #PolskiKreatywnie #DzieciwBerlinie #ZajeciaDlaDzieciwBerlinie #PolacyWberlinie #MusikFürBabys #zweisprachigkeit #polnischfürkinder #polskidladzieci #polskiwpankow
MehrWeniger

6 Interessiert
SchenkFlohmarkt in der Schulze

SchenkFlohmarkt in der Schulze

Sonntag, 20 Juni 2021: 15:00Sonntag, 20 Juni 2021: 18:00+1Sonntag, 29 August 2021: 15:00Sonntag, 29 August 2021: 18:00

SprachCafé Polnisch e.V. – Polska Kafejka JęzykowaSchulzestr. 1Pankow,13187 Karte

DE // PL

Zum bundesweiten Tag der Nachbarn!

Nach 9 Jahren ist das Projekt Give&Take von Antonetta vor der Schulzestraße 1 leider zu Ende gegangen. Kein Grund zur Traurigkeit.
Unsere Idee:
Lasst uns weiterhin Dinge, die noch schön und funktional sind, weiterhin tauschen.
​Doch wollen wir dabei Begegnung entstehen lassen. Es geht uns darum, nicht nur die Dinge abzulegen, sondern sie bewusst weiter zu geben, mit ihrer Geschichte und mit unserer Geschichte mit ihnen.
Wir eröffnen einen Dialog über Materie und Nachhaltigkeit, das Geben und Nehmen und natürlich über das liebe Geld.

Einfach Schönes und Funktionales mitbringen oder einfach nur so kommen und vielleicht etwas passendes mitnehmen.

Wir treffen uns im Vorgarten uns im Hof mit Berücksichtigung der Corona-Regel.

Diese Veranstaltung möchten wir 4 mal im Jahr realisieren und freuen uns über Freiwillige, die Lust haben uns bei der Organisation zu unterstützen.

Anmeldungen und Fragen gerne an: kontakt@sprachcafe-polnisch.org

Zapraszamy!

Die Veranstaltung findet im Rahmen der Projekte „SprachCafé 2.0"- FEIN-Pilotprojekt sowie "Wir sind für Euch da" statt – mit Unterstützung des Bezirksamtes Pankow, in Kooperation mit Sinnergie e.V.

– – –
Targować & darować – na Schulze
– z okazji Dnia Sąsiada – obchodzonego na terenie całych Niemiec!

Niestety, projekt Antonetty "Give & Take" na Schulzestrasse 1 po 9 latach dobiegł końca. Ale to nie jest powód do smutku!
Nasze pomysły: Wymieniajmy się dalej rzeczami, które nadal są piękne i funkcjonalne!
Oczywiście chcemy wspierać spotkania ludzi. Naszym celem nie jest tylko odkładanie niepotrzebnych rzeczy na bok, ale świadome przekazywanie ich dalej, wraz z ich historią, bo tak dzielimy się naszą własną historią z innymi.
Otwieramy dyskusje na temat materii i zrównoważonego rozwoju, dajemy i bierzemy. Oraz rozmawiamy oczywiście też o miłości do pieniędzy.
Przyjdź i przynieś po prostu coś ładnego i funkcjonalnego, a wtedy może też weźmiesz ze sobą coś, co Ci się spodoba?

Spotkanie odbędzie się w ogródku i na podwórzu – z uwzględnieniem aktualnych reguł higieny.

Takie wydarzenia chcemy organizować cztery razy w roku i cieszymy się na wolontariuszy, którzy zechcieliby wesprzeć nas w ich organizacji.
Zgłoszenia i pytania: kontakt@sprachcafe-polnisch.org

Zapraszamy!


Spotkanie odbędzie się w ramach projektu „SprachCafé 2.0"- FEIN-Pilotprojekt oraz "Jesteśmy tu dla Was" – przy wsparciu Urzędu Dzielnicowego Pankow, w kooperacji z Sinnergie e.V.
Bądźcie z nami!


#flohmarktinpankow #give&take #sachenschenken #nachhaltigkeit #tauschen #nachbarschaftinpankow #nebenande #cykl #zyklus #sprachcafe2.0 #wirsindfüreuchda #dladzieciirodziców
#flohmarkt #give&take #sachenschenken #nachhaltigkeit #tauschen #nachbarschaftinpankow #nebenande #cykl #zyklus #sprachcafe2.0 #wirsindfüreuchda #dladzieciirodziców
MehrWeniger

90 Interessiert
SprachCamp | Sommer 2021

SprachCamp | Sommer 2021

Montag, 28 Juni 2021: 9:00Montag, 28 Juni 2021: 15:00+4Dienstag, 29 Juni 2021: 9:00Dienstag, 29 Juni 2021: 15:00Mittwoch, 30 Juni 2021: 9:00Mittwoch, 30 Juni 2021: 15:00Donnerstag, 1 Juli 2021: 9:00Donnerstag, 1 Juli 2021: 15:00Freitag, 2 Juli 2021: 9:00Freitag, 2 Juli 2021: 15:00

SprachCafé Polnisch e.V. – Polska Kafejka JęzykowaSchulzestr. 1Pankow,13187 Karte

PL // DE
Cztery pory roku | SprachCamp Lato 2021!
To już ósma edycja zajęć wakacyjnych!

W wakacje SprachCafé Polnisch e.V. oferuje dzieciom wychowującym się dwu- lub wielojęzycznie (z językiem polskim) wyjątkowy, polskojęzyczny program wzmacniania kompetencji językowych.
Temat: 4 pory roku
Dzieci w wieku od 4 do 8 lat otrzymają wiele impulsów językowych, będą rozwijać swoje kompetencje w języku polskim i wzmocnią swoje umiejętności aktywnego porozumiewania się po polsku.

Termin: 28.06.-02.07.2021 – godz. 9-15(17)

Miejsce: SprachCafé Polnisch, Schulzestr. 1, 13187 Berlin, direkt am S-Bhf Wollankstr.

Adresaci: Dzieci między 4 a 8 rokiem życia, które mieszkają w Berlinie i są wychowywane dwujęzycznie. Powinny rozumieć język polski na poziomie odpowiednim do swojego wieku.

Opłata: 100,-€, możliwa zniżka dla rodzin w trudnej sytuacji finansowej: 60,-€,
w tym: opłata za udział w zajęciach przez 5 dni od 9:00 do 17:00, program językowy, gry i zabawy językowe, opieka.
Dziękujemy z góry za wsparcie naszej inicjatywy produktami żywnościowymi, z których przygotowane zostaną posiłki dla Państwa dzieci!

Formularz zgłoszeniowy do wypełnienia i przesłania mailem: Kinga Mazur – k.mazur@sprachcafe-polnisch.org – liczba miejsc ograniczona:
sprachcafe-polnisch.org/wp-content/uploads/2021/06/Anmeldeformular-PL-01.06.2021.pdfPS.: Szukamy jeszcze sponsorów oraz wolontariuszy, Babć i Dziadków, …, którzy zechcą nam pomóc w realizacji SprachCampu – w różne dni i o różnych porach: k.mazur@sprachcafe-polnisch.org

Zapraszamy do kontaktu!

– – –
DE
SprachCamp Sommer 2021

Inhalt: SprachCamp zur Förderung der Zweisprachigkeit bei Kindern aus polnischsprachigen Familien
Thema: 4 Jahreszeiten
5 Tage Sprachspiele! An diesen Tagen nehmen die Kinder an diesem besonderen Sprachprogramm in einer Kleingruppe mit bis zu 10 Kindern teil. Durch Spiele stärken die Kinder ihre Sprachkompetenzen.
Unsere erfahrenen Spezialistinnen für Pädagogik, Kinga Mazur mit Team, werden gemeinsam mit den Kindern konkrete Themen in der polnischen Sprache ausarbeiten.
Diverse Spiele, Bewegungsspiele und kreative Aktivitäten steigern die Sprachkompetenzen Ihrer Kinder sowie ihre Motivation, Polnisch zu sprechen.

Zeit: 28.06.02.07.2021, 9-15(17) Uhr

Ort: SprachCafé Polnisch, Schulzestr. 1, 13187 Berlin, direkt am S-Bhf Wollankstr.

Adressaten: Kinder im Alter von 4-8 Jahren, Gruppe von 8-10 Kindern

Unkostenbeitrag: 100,-€, Ermäßigung für sozialschwache Familien möglich: 60,-€
Innbegriffen: Sprachprogramm, diverse Spiele, Bewegungsspiele, Betreuung

Anmeldeformular per Mail: Kinga Mazur – k.mazur@sprachcafe-polnisch.org
Die Teilnehmer*innenanzahl ist begrenzt: sprachcafe-polnisch.org/wp-content/uploads/2021/06/Anmeldeformular-DE-06.2021.pdf

Seid dabei!

PS.: Wir suchen noch Sponsoren sowie Freiwillige, Omas, Opas, …, die uns bei diesem Vorhaben an diversen Tagen und zu diversen Tageszeiten des SprachCamps unterstützen möchten: k.mazur@sprachcafe-polnisch.org


#dladzieci #dziecidwujezyczne #dwujezycznoscudzieci #mehrsprachigkeit #mehsprachigekinder #poleninberlin #polacywberlinie #pankow #mehrsprachigebildung #interkulturalität #lubimyczytac #kreatywnosc #muzykaijezyk #uczymysiepolskiego #zusammenhalt #interkulturell #jezykojczysty #herkunftssprache #lubiepolski
MehrWeniger

7 Interessiert
Polnisch - Telefoniczne porady w języku polskim

Polnisch – Telefoniczne porady w języku polskim

Dienstag, 31 August 2021: 15:00Dienstag, 31 August 2021: 16:00+9Dienstag, 7 September 2021: 15:00Dienstag, 7 September 2021: 16:00Dienstag, 14 September 2021: 15:00Dienstag, 14 September 2021: 16:00Dienstag, 21 September 2021: 15:00Dienstag, 21 September 2021: 16:00Dienstag, 28 September 2021: 15:00Dienstag, 28 September 2021: 16:00Dienstag, 5 Oktober 2021: 15:00Dienstag, 5 Oktober 2021: 16:00Dienstag, 26 Oktober 2021: 15:00Dienstag, 26 Oktober 2021: 16:00Dienstag, 2 November 2021: 15:00Dienstag, 2 November 2021: 16:00Dienstag, 9 November 2021: 15:00Dienstag, 9 November 2021: 16:00Dienstag, 16 November 2021: 15:00Dienstag, 16 November 2021: 16:00

Berlin

:::::PL
Stworzenie nowego modelu doradztwa oferowanego przez organizacje migranckie dla migrantek i migrantów poprzez doradztwo telefoniczne w dziedzinach: wielojęzyczne wychowanie, berliński szstem szkolnictwa, procesy wychowawcze.
Wtorek – dzień doradztwa telefonicznego.
Polskojęzyczny telefon zaufania na temat wielojęzycznego wychowania dzieci.
Temat: Wielojęzyczność w rodzinie, System szkolnictwa, Kursy języka i kultury dla dzieci, Terapia trudności w uczeniu się dzieci wielojęzycznych, Rozwój językowy dziecka.
Doradztwo jest bezpłatne.
Doradztwo odbywa się także po niemiecku.
Wtorek, godz. 15-16 Uhr
Kontakt: Paulina Buttkus
Tel.: 015784627199
Zapraszamy!

:::::DE
Gestaltung eines neuen Beratungsmodells für und von Migrant*Innen durch eine mehrsprachige, telefonische Beratung in den Themenbereichen: Mehrsprachige Erziehung, Berliner Bildungssystem und Erziehungsprozesse.
Dienstag der telefonischen Beratung.
Telefonische Beratung zum Thema mehrsprachige Kindererziehung.
Themen: Mehrsprachigkeit in der Familie, Sprachentwicklung des Kindes, Schulsystem: Kita-, Grundschul- und Sekundarschulauswahl, Sprach- und Kulturkurse, Lerntherapie für mehrsprachigen Kinder.
Die Beratung ist kostenlos.
Die Beratung findet ebenfalls auf Deutsch statt.
Dienstag von 15 bis 16 Uhr
Kontakt: Paulina Buttkus
Tel.: 015784627199
Zapraszamy!

#dladzieci #gelebtemehrsprachigkeit #dwujezcznoscnacodzien #wielojezycznosc #wielojezycznedzieci #polacywberlinie #polskinapankow
MehrWeniger

2 Interessiert
Polnisch/ Deutsch | Märchen erzählt in deiner Sprache

Polnisch/ Deutsch | Märchen erzählt in deiner Sprache

Donnerstag, 4 November 2021: 16:30Donnerstag, 4 November 2021: 17:30

Bettina-von-Arnim-BibliothekSchönhauser Allee 75Berlin,10439 Karte

(Pl) Śnieżyczka i Różynka
Opowieść o dwóch siostrach, Śnieżyczce i Różynce, jest z pewnością jedną z najpiękniejszych baśni braci Grimm, chociaż nie należy do najbardziej znanych. Opowiada o doświadczeniach dwóch młodych dziewcząt, które wyróżniają się szczególnie dobrym i czystym sercem i które – jakżeby inaczej w bajce – zostają za to sowicie nagrodzone.

(De) Schneeweißchen und Rosenrot
Die Geschichte von zwei Schwestern, Schneeweißen und Rosenrot, gehört gewiss zu den schönsten Märchen der Brüder Grimm, obwohl es nicht zu den bekanntesten zählt. Es schildert die Erlebnisse von zwei jungen Mädchen, die ein besonders gutes und reines Herz auszeichnet und die am Ende – wie könnte es im Märchen anders sein – reich dafür belohnt werden.

Sprachcafé Polnisch e.V. | Erzählerinnen: Agnieszka und Amina Ghanname | Autor: Gebrüder Grimm


Vom 04. bis zum 21. November 2021 finden die 32. Berliner Märchentage statt. In diesem Jahr ist das Thema: » "Die purpurrote Blume – Märchen von Lust und Leid"«.
Die Pankower MigrantInnenorganisationen beteiligen sich seit 2016 an den Märchentagen und organisieren in Kooperation mit den Stadtbibliotheken Märchenerzählungen in verschiedenen Sprachen.
Die Lesungen sind kostenlos. Sie dauern ca. 45 min und finden zweisprachig statt. Anmeldung in der jeweiligen Bibliothek. Wir freuen uns auf Sie!

#dladzieci #fürkinder #zykluskinder #cykldzieci #MusikFürKinder #MuzykaDlaDzieci #RytmikaBerlin #PolnischKinder #PolskiBerlin #PolskiDlaDzieci #KreativesPolnisch #PolskiKreatywnie #DzieciwBerlinie #ZajeciaDlaDzieciwBerlinie #PolacyWberlinie #MusikFürBabys #zweisprachigkeit #mehsprachgkeitinpankow #polnischfürkinder #polskidladzieci #polskiwpankow
MehrWeniger

9 Interessiert  ·  4 Teilnehmer*in(nen)
Polnisch/ Deutsch | Märchen erzählt in deiner Sprache

Polnisch/ Deutsch | Märchen erzählt in deiner Sprache

Freitag, 5 November 2021: 16:30Freitag, 5 November 2021: 17:30

Janusz Korczak BibliothekBerliner Str. 120/121Berlin,13187 Karte

(Pl) „Książe Drozdobrody”
Księżniczka szydzi ze wszystkich zalotników, przede wszystkim z księcia Drozdobrodego, więc ojciec oddaje ją do grajka. Księżniczka pracuje w zamku jako pomoc w kuchni. Na przyjęciu książe Drozdobrody tłumaczy księniczce, że to on się przebrał za grajka, aby ukarać jej arogancję. W ten sposób, przez cierpienie, księżniczka uczy się pokory i miłości.
Zapraszamy!

(De) „König Drosselbart”
Eine Königstochter verhöhnt alle geladenen Freier, besonders den König Drosselbart, also gibt sie ihr Vater an einen Spielmann. Nun arbeitet sie als Magd im Schloss. An einem Fest erklärt ihr König Drosselbart, er habe sich als Spielmann verkleidet, um ihren Hochmut zu bestrafen. So, durch Leiden, lernt die Königstochter Demut und Liebe.
Seid dabei!


Sprachcafé Polnisch e.V. | Erzählerin: Marta Kischka


Vom 04. bis zum 21. November 2021 finden die 32. Berliner Märchentage statt. In diesem Jahr ist das Thema: » "Die purpurrote Blume – Märchen von Lust und Leid"«.
Die Pankower MigrantInnenorganisationen beteiligen sich seit 2016 an den Märchentagen und organisieren in Kooperation mit den Stadtbibliotheken Märchenerzählungen in verschiedenen Sprachen.
Die Lesungen sind kostenlos. Sie dauern ca. 45 min und finden zweisprachig statt. Anmeldung in der jeweiligen Bibliothek. Wir freuen uns auf Sie!

#dladzieci #fürkinder #zykluskinder #cykldzieci #MusikFürKinder #MuzykaDlaDzieci #RytmikaBerlin #PolnischKinder #PolskiBerlin #PolskiDlaDzieci #KreativesPolnisch #PolskiKreatywnie #DzieciwBerlinie #ZajeciaDlaDzieciwBerlinie #PolacyWberlinie #MusikFürBabys #zweisprachigkeit #mehsprachgkeitinpankow #polnischfürkinder #polskidladzieci #polskiwpankow
MehrWeniger

19 Interessiert  ·  2 Teilnehmer*in(nen)
Mehr