Sensoplastyka dla dzieci PL 2024

[POL] | [DEU]

[POL]
Nazywam się Magdalena Wadas jestem studentką psychologii, mamą dwulatka i trenerem I stopnia marki Sensoplastyka.

Z ogromną radością poprowadzę zajęcia sensoryczne dla najmłodszych dzieci w języku polskim wraz z ich opiekunem.

Moje warsztaty będą dla Was okazją do swobodnego poznawania świata wszystkimi zmysłami. Dzieciaki będą mogły razem z opiekunem doświadczać całym ciałem różnorodnych faktur, kolorów i zapachów dzięki przygotowanym materiałom wykonanym z bezpiecznych produktów spożywczych. Duży nacisk kładziemy również na rozwój mowy (język polski) u małych dzieci – sensoplastyka to świetna okazja do nauki nazw różnych materiałów, form, kolorów, stanów. Język polski przyjmowany będzie w sposób naturalny poprzez pozytywne emocjonalne przeżycia & doznania.

Przygotujcie się na ogromne ilości kolorowej wody, mąki , makaronów i ryżu.

Z moich warsztatów Wasze dzieciaki wyjdą brudne, szczęśliwe i wybawione.

Warsztaty realizowane są w cyklu kosztują 98 euro za dziecko (78 euro za pokrycie kosztów za cykl oraz 20 euro za meteriały). Płatność za cały cykl z góry.

Warsztaty odbywają się w soboty, w godzinach 10:00-10:45 (I grupa), a także w godz. 11:30-12:15 (II grupa).

Terminy warsztatów:

27.1.24

10.2.24

16.3.24

13.4.24

18.5.24

22.6.24


Obowiązują zapisy, wystarczy wysłać krótką wiadomość: suedenberlins@sprachcafe-polnisch.org i podać, w której grupie chcecie się znaleźć.
Adres: Gotenstrasse 45, 10829 Berlin

Serdecznie zapraszamy!

– – –

[DEU]
Mein Name ist Magdalena Wadas, ich bin Psychologiestudentin, Mutter eines zweijährigen Kindes und Trainerin der Marke Sensoplastyka.

Ich freue mich sehr, Sinneskurse für die Kleinsten in polnischer Sprache zusammen mit euren Betreuern durchzuführen.

Meine Kurse bieten Euch die Möglichkeit, die Welt mit allen Sinnen zu erkunden. Dank der vorbereiteten Materialien, die aus sicheren Lebensmitteln hergestellt werden, können die Kinder zusammen mit ihrer Betreuungsperson eine Vielzahl von Texturen, Farben und Gerüchen mit dem ganzen Körper erleben. Wir legen auch großen Wert auf die Entwicklung der Sprache (Polnisch) bei kleinen Kindern – Sensoplastik ist eine großartige Gelegenheit, die Namen verschiedener Materialien, Formen, Farben und Zustände zu lernen. Polnisch wird auf eine natürliche Art und Weise durch positive Erlebnisse & Emotionen aufgenommen.

Macht Ihr euch bereit für viel buntes Wasser, Mehl, Nudeln und Reis.
Eure Kinder werden ausgelassen spielen, sie werden dabei schmutzig, aber glücklich nach Hause gehen.

Die Kurse finden in einem Zyklus statt und kosten 98 € pro Kind (78 Euro Unkostenbeitrag, 20 Euro Material). Die Zahlung für den gesamten Zyklus erfolgt im Voraus.

Die Workshops finden samstags von 10:00-10:45 Uhr (Gruppe I) und 11:30-12:15 Uhr (Gruppe II) statt.

Zeitplan:

27.1.24

10.2.24

16.3.24

13.4.24

18.5.24

22.6.24

Die Anmeldung ist obligatorisch, wir bitten um eine kurze Nachricht: suedenberlins@sprachcafe-polnisch.org und Information, welche Gruppe Ihr teilnehmen möchtet.

Adresse: Gotenstraße 45, 10829 Berlin
Seid dabei!

Dofinansowano od marca 2024 roku przez Polskie Centrum Kompetencji i Koordynacji (KoKoPol) przy IBZ St. Marienthal ze środków Federalnego Ministerstwa Spraw Zagranicznych.

Seit März 2024 gefördert durch das Kompetenz- und Koordinationszentrum Polnisch (KoKoPol) am IBZ St. Marienthal durch Mittel des Auswärtigen Amts.

Schreibe einen Kommentar

Deine E-Mail-Adresse wird nicht veröffentlicht. Erforderliche Felder sind mit * markiert