Polski

Język i literatura dla dzieci w wieku szkolnym w soboty

[POL] | [DEU]

[POL]
Szczegóły: 

Koszt zajęć: 300,-€ za cykl 15 spotkań, pojedynczy termin: 25,-€

Jednorazowa opłata za materiały: 20,- €/ cykl.

Start: 17.02.-06.07.2024

Prosimy o wcześniejszy kontakt/zgłoszenie – to warunek uczestnictwa w zajęciach: k.grobelny@sprachcafe-polnisch.org.


– – –

[DEU]

Polnische Sprache und Literatur für Schulkinder samstags

Mehr: 

Unkostenbeitrag: 300,-€ für Zyklus von 15 Treffen, Einzeltermin: 25,-€

Einmalige Gebühr für Materialien: 20,- €/ Zyklus.

Start: 17.02.-06.07.2024

Kontakt/Anmeldung ist die Voraussetzung zur Teilnahme: k.grobelny@sprachcafe-polnisch.org.

Dofinansowano od marca 2024 roku przez Polskie Centrum Kompetencji i Koordynacji (KoKoPol) przy IBZ St. Marienthal ze środków Federalnego Ministerstwa Spraw Zagranicznych.

Seit März 2024 gefördert durch das Kompetenz- und Koordinationszentrum Polnisch (KoKoPol) am IBZ St. Marienthal durch Mittel des Auswärtigen Amts.

Schreibe einen Kommentar

Deine E-Mail-Adresse wird nicht veröffentlicht. Erforderliche Felder sind mit * markiert