Kreatywnie po polsku | Język i literatura dla dzieci (w soboty)

[POL] | [DEU]

[POL]

Zapraszamy na zajęcia języka polskiego dla dzieci w wieku szkolnym (5-9 lat)!

Przygoda z językiem jest zawsze tak stara jak ludzkość. Zapraszam na wspòlną wędròwkę do historii, literatury tej małej i tej dużej. Co byśmy chcieli robić?
Wielkie opowieści:

 1. opowieść o powstaniu liter
 2. starożytne opowieści słowiańskie i germańskie
 3. opowieści o Berlinie miejscu spotkania Słowian i German
 4. w świecie polskiej historii i literatury

Zadania:

 1. Moja historia – tworzymy linie życia.
 2. Z wizytą w kraju Piastòw – malujemy historię.
 3. Zamki i rycerze – w teatrze życia.
 4. Pierwsze polskie zdanie i przygoda z językiem.
 5. Z wizytą w Czarnolesie.
 6. Wielkie postacie polskiej literatury – piszemy książke – wielką linia tematyczna
 7. W kraju wierszy i piosenek.
 8. Polskie zwyczaje, obyczaje -spotkania z kulturą.
 9. Zwyczaje i obyczaje – inscenizacje.

Dobrze się bawimy i działamy twórczo, poszerzając i wzmacniając jednocześnie znajomość języka polskiego. Zajęcia prowadzone są zgodnie z design thinking czyli metodą projektową.

Kiedy? W soboty, godz. 10.00-11.30, w Polskiej Kafejce Językowej w Berlinie pod adresem Schulzestraße 1, 13187 Berlin
Prowadzenie: Krzysztof Grobelny, nauczyciel języka polskiego, historii, matematyki

Prosimy o wcześniejszy kontakt i zgłoszenie – jest to warunkiem uczestnictwa: krzysztof.grobelny@o2.pl

Opłata na pokrycie kosztów: 320,-€ za cykl 16 spotkań 90 min (płatne za blok) pojedynczy termin 90 min: 25,-€. W ramach bloku jednorazowa opłata za materiał: 25,-€.

FORMULARZ ZGLOSZENIOWY

Zapraszamy i cieszymy się na Wasze uczestnictwo!

Zapraszamy również do korzystania z naszej biblioteki i sklepiku z używanymi książkami dla dzieci i dorosłych.
W kawiarni dostaniecie ciepłe i chłodne napoje oraz drobne przekąski.
Ciepła pora roku zaprasza również do przebywania w ogródku.
WiFi jest do Waszej dyspozycji.
Jesteście naszymi Gośćmi. Czujcie się tu dobrze.
W przestrzeni Kafejki powitają Was zaangażowane Wolontariuszki i Wolontariusze.
Jesteśmy przekonani, że każdy z nas tworzy klimat tego miejsca. Miło, że jesteście 😊

Dofinansowano przez Instytut Rozwoju Języka Polskiego im. świętego Maksymiliana Marii Kolbego ze środków Ministra Edukacji i Nauki oraz przez Polskie Centrum Kompetencji i Koordynacji (KoKoPol) przy IBZ St. Marienthal ze środków Federalnego Ministerstwa Spraw Zagranicznych.

– – –

[DEU]
Kreatives Polnisch für Kinder im Schulalter (5-9 J.)

Das Abenteuer der Sprache ist so alt wie die Menschheit selbst. Ich möchte Euch einladen, mich auf eine Reise durch die Geschichte und die große und kleine Literatur zu begleiten. Was wollen wir gemeinsam tun?
Große Geschichten:

 • Die Geschichte vom Ursprung der Buchstaben
 • Alte slawische und germanische Geschichten
 • Geschichten über Berlin, den Ort der Begegnung zwischen Slawen und Deutschen
 • in der Welt der polnischen Geschichte und Literatur


Aufgaben:

 • Meine Geschichte – wir erstellen Lebenslinien.
 • Ein Besuch im Land der Piasten – wir malen Geschichte.
 • Schlösser und Ritter – im Theater des Lebens.
 • Der erste polnische Satz und ein Abenteuer mit der Sprache
 • Ein Besuch in Czarnolas.
 • Große Figuren der polnischen Literatur – wir schreiben ein Buch – eine große thematische Linie.
 • Im Land der Gedichte und Lieder.
 • Polnische Bräuche, Traditionen – Begegnungen mit der Kultur.
 • Bräuche und Traditionen – Inszenierungen.


Dieses Angebot wird nach dem Design Thinking, d.h. der Projektenmethode, durchgeführt.

Wann? Samstags 10.00-11.30 Uhr im SprachCafé Polnisch, Schulzestraße 1, 13187 Berlin.
Leitung: Krzysztof Grobelny – Lehrer für Polnisch, Geschichte und Mathematik
Kontakt/ Anmeldung ist Voraussetzung zur Teilnahme: krzysztof.grobelny@o2.pl
Unkostenbeitrag: 320,-€ pro 16 Termine. Einzeltermin: 25,-€. Material: 25,-€ /Zyklus einmalig.
FORMULAR

Wir freuen uns auf Euch!

Seid willkommen in der Hausbibliothek und im kleinen Buchladen mit gebrauchten Büchern für Kinder und Erwachsene!

Im BegegnungsCafé bekommt Ihr warme und kalte Getränke sowie Snacks.
In der warmen Jahreszeit steht Euch unser Vorgarten zur Verfügung. Auch WLAN.

Kommt an. Fühlt Euch hier wohl.
Im SprachCafé begrüßen Euch engagierte Freiwillige.
Wir sind überzeugt, dass jede/r von uns die Atmosphäre dieses Ortes mit kreiert. Schön, dass Ihr da seid 😊

Gefördert durch das St. Maximilian Maria Kolbe Institut für die Entwicklung der polnischen Sprache mit Mitteln des Ministeriums für Bildung und Wissenschaft sowie vom Kompetenz- und Koordinationszentrum Polnisch (KoKoPol) am IBZ St. Marienthal durch Mittel des Auswärtigen Amts.

Schreibe einen Kommentar

Deine E-Mail-Adresse wird nicht veröffentlicht. Erforderliche Felder sind mit * markiert