Poniedziałkowe podróże sensoryczne dla dzieci od 1 do 3 r. ż.

[POL] | [DEU]

[POL]

Serdecznie zapraszamy dzieci w wieku od 1 roku do 3 lat do wzięcia udziału w niesamowitej podróży sensorycznej.

Wybierzemy się do krainy barw, gdzie przyjrzyjmy się bliżej poszczególnym kolorom. Wyruszymy do krainy światła i cienia, ciepła i zimna – odwiedzimy wiele niesamowitych miejsc. Będziemy dotykać, ugniatać, malować, brudzić się, smakować. A wszystko w języku polskim, by rozwijać umiejętności językowe. To będzie niesamowita przygoda!

Czym są zajęcia sensoryczne? 

Zacznijmy od tego, czym jest integracja sensoryczna. Jest to proces, którego celem jest dostarczanie za pośrednictwem wszystkich zmysłów informacji do mózgu, który rozpoznaje je, przekształca oraz integruje ze sobą, jak również łączy z wcześniejszymi doświadczeniami. Podczas tego procesu powstają reakcje, które stanowią bazę dla ogólnego rozwoju.

Podczas podróży sensorycznych będziemy dostarczać zmysłom nowych informacji. Każde zajęcia będę dotyczyły jednego konkretnego tematu.

Zajęcia odbywać się będą w rodzinnej atmosferze, co pozytywnie wpływa na rozwój mowy dzieci. Poprzez poznanie nowych piosenek, wierszyków, jak i zwykłe rozmowy, dzieci będą poznawać i doskonalić znajomość języka polskiego.

Po zajęciach będzie też możliwość wypożyczenia polskich książek dla dzieci z Biblioteczki na Gotenstraße. 

Spotkania poprowadzi pedagożka i mama trójki dzieci Karolina Żuczek.

Zajęcia odbywać się będą w poniedziałki w godzinach 11:00 – 11:45 w Kafejce przy ulicy Gotenstrasse 45, 10829 Berlin

Pojedyncze zajęcia w cyklu: 45 min/10,-€

Zajęcia realizowane są w cyklu. Płatność z góry za cały cykl przelewem: 185,-€ od dziecka (170,-€ za zajęcia plus 15,-€ na materiały) za 17 spotkań. 

Jednorazowe zajęcia: 15,-€.

Zajęcia próbne: środa, 2.09.2024 Koszt 10,-€ 

Terminy zajęć w cyklu: 

9.9, 16.9, 23.9, 30.9, 7.10, 14.10, 4.11, 11.11, 18.11, 25.11, 2.12, 9.12, 16.12, 6.1.25, 13.1, 20.1, 27.1

Obowiązują zapisy. Wystarczy wysłać krótką wiadomość z podaniem imienia i wieku dziecka na adres: suedenberlins@sprachcafe-polnisch.org.

Zapraszamy!

[DEU]

Sensorische Reisen auf Polnisch für Kinder

Wir möchten Kinder im Alter von 1 Jahr bis 3 Jahren auf eine erstaunliche Sinnesreise einladen.

Wir reisen in das Land der Farben, wo wir die verschiedenen Farben genauer unter die Lupe nehmen werden. Wir reisen in das Land von Licht und Schatten, Hitze und Kälte – wir werden viele erstaunliche Orte besuchen. Wir werden anfassen, kneten, malen, uns schmutzig machen und schmecken. Und das alles auf Polnisch, um unsere Sprachkenntnisse zu verbessern. Es wird ein unglaubliches Abenteuer sein!

Was sind sensorische Aktivitäten? 

Beginnen wir damit, was sensorische Integration ist. Dabei handelt es sich um einen Prozess, der darauf abzielt, Informationen über alle Sinne zum Gehirn zu bringen, das diese erkennt, umwandelt und miteinander verknüpft sowie sie mit früheren Erfahrungen in Verbindung bringt. Während dieses Prozesses werden Reaktionen gebildet, die die Grundlage für die gesamte Entwicklung des Kindes  bilden.

Während der Sinnesreisen werden wir unsere Sinne mit neuen Informationen versorgen. Jede Stunde steht unter einem bestimmten Thema.

Die Aktivitäten finden in einer familiären Atmosphäre statt, was sich positiv auf die Sprachentwicklung der Kinder auswirkt. Durch das Erlernen von neuen Liedern, Reimen und einfachen Gesprächen werden die Kinder ihre Kenntnisse der polnischen Sprache erlernen und verbessern.

Nach dem Treffen besteht die Möglichkeit, polnische Kinderbücher aus Biblioteczka na Gotenstr. auszuleihen. 

Die Veranstaltungen werden von Karolina Żuczek, Erzieherin und Mutter von drei Kindern, geleitet.

Die Workshops finden montags von 11:00 – 11:45 Uhr statt. Adresse: SprachCafé in der Gotenstraße 45, 10829 Berlin

Die Workshops finden in einem Zyklus statt (17 Treffen à 45 Minuten). Der Unkostenbeitrag: 185,-€ pro Kind (170,-€ Workshops plus 15,-€ für Bastelmaterialien). Die Zahlung für den gesamten Zyklus erfolgt im Voraus per Überweisung.

Schnupperstunde: Montag, 2. September 2024 um 11:00 Uhr. Kosten: 10,-€. 

Zeitplan: 9.9, 16.9, 23.9, 30.9, 7.10, 14.10, 4.11, 11.11, 18.11, 25.11, 2.12, 9.12, 16.12, 6.1.25, 13.1, 20.1, 27.1

Eine Anmeldung ist obligatorisch. Wir bitten um eine kurze Nachricht an: suedenberlins@sprachcafe-polnisch.org

Ihr seid herzlich willkommen!

Dofinansowano przez Polskie Centrum Kompetencji i Koordynacji (KoKoPol) przy IBZ St. Marienthal ze środków Federalnego Ministerstwa Spraw Zagranicznych. Gefördert durch das Kompetenz- und Koordinationszentrum Polnisch (KoKoPol) am IBZ St. Marienthal durch Mittel des Auswärtigen Amts.

Schreibe einen Kommentar

Deine E-Mail-Adresse wird nicht veröffentlicht. Erforderliche Felder sind mit * markiert