Matematyka malowana

Dla dzieci w wieku 4-9 lat, w języku polskim i niemieckim

Cele:

Piękno matematyki jest obecne we wszystkich dziedzinach naszego życia: w przyrodzie, architekturze, sztuce, ekonomii, zawiłościach i praktycznych rozwiązaniach w codziennym życiu.

Zajęcia więc mają na celu rozbudzenie pasji, wzmocnienie zachwytu dzieci nad pięknem matematyki: geometrii, symetrii, figur, brył, fraktali, liczb, logiki i matematycznych prawidłowości w naturze, sztuce z wykorzystaniem barw i technik plastycznych. Stymulacja mózgu do kreatywnego postrzegania oraz przetwarzania rzeczywistości to podstawowe nasze działanie.

Realizacja zajęć odbywać się będzie poprzez metody przyjazne mózgowi wzmacniane barwnym malowaniem, rzeźbą, konstruowaniem, przetwarzaniem, odkrywaniem, eksperymentowaniem.

Przykładowa problematyka:

  1. Świat barwnych figur: dlaczego z trójkąta można zbudować wszystkie figury? Co kryje się w kątach? Jak Pitagoras doszedł do swojego twierdzenia? Euklides to rzeczywiście ojciec geometrii? Mozaiki starożytne – czy z kawałków można zrobić całość? Etc.
  2. Świat brył i konstrukcji! Niesamowite bryły architektury – jak z brył można zrobić zachwycającą budowlę? Bryły, labirynty, piramidy świat wokół nas! Patyczki i klocki konstrukcyjne- magia kształtów!
  3. Symetria i piękno matematyki w przyrodzie! Magia fraktali! Jaką matematyczną tajemnicę kryje słonecznik? Czy to prawda, że każda część kalafiora jest obrazem całości i odwrotnie?Dlaczego owoce przypominają ludzkie organy! Piękno przyrody tkwi w matematycznej symetrii, fraktalach i złudzeniach wzroku!
  4. Magia liczb: Skąd się wzięły liczby? Boskie liczby starożytności, gdzie wykorzystujemy? Liczby pierwsze, podzielne, niepodzielne, parzyste nieparzyste, rzeczywiste i nierzeczywiste, ujemne i dodatnie! Czy działania matematyczne kryją w sobie prosty klucz? Kondy i szyfry – wielkie tajemnice i bogactwo? Itp.
  5. Zapachy i barwy natury. Wosk i jego przetwarzanie? Czy z gliny da się zrobić wszystko? Najpiękniejsze mydła mojej produkcji! Pomieszać barwy ! Mieszanina zapachów – dlaczego jedne rzeczy śmierdzą a drugie pachną?

Zajęcia prowadzi Krzysztof Grobelny, nauczyciel.
Asystuje mu Joanna Kawicka, plastyczka, oraz zaproszeni goście.

Zajęcia odbywają się w soboty, 11.30-13.00, w Kafejce przy Schulzestr. 1, 13187 Berlin-Pankow.
Start: 13.04.-06.07.2024

Terminy 2024 (I)
13.04., 20.04., 27.04., 04.05., 18.05., 25.05., 01.06., 08.06., 15.06., 29.06., 06.07.

Opłata na pokrycie kosztów: 220,-€ za 11 spotkań 90 Min.

Zapraszamy!

Zgłoszenia mailem są warunkiem uczestnictwa: k.grobelny@sprachcafe-polnisch.org
Wypełniony formularz zgłoszeniowy wraz z dowodem przelewu opłaty należy okazać na pierwszych zajęciach.

Dofinansowano od marca 2024 roku przez Polskie Centrum Kompetencji i Koordynacji (KoKoPol) przy IBZ St. Marienthal ze środków Federalnego Ministerstwa Spraw Zagranicznych.

Seit März 2024 gefördert durch das Kompetenz- und Koordinationszentrum Polnisch (KoKoPol) am IBZ St. Marienthal durch Mittel des Auswärtigen Amts.

Schreibe einen Kommentar

Deine E-Mail-Adresse wird nicht veröffentlicht. Erforderliche Felder sind mit * markiert