STACJA KSIĄŻKOWO – JĘZYK I LITERATURA DLA DZIECI Z KLAS 1-3 PL / 2024

[POL] | [DEU]

[POL]

Zapraszamy na cykl spotkań z językiem polskim, podczas których skupiamy się na rozwijaniu umiejętności językowych poprzez wspólne czytanie, zabawy językowe, plastyczne i aktywność ruchową.

Celem zajęć jest wspieranie rozwoju dzieci dwujęzycznych poprzez obcowanie z literaturą dziecięcą, która jest niezastąpionym sposobem wzbogacania słownictwa i wyobraźni u dziecka, a także przez gry językowe i tematyczne.

W Książkowie czekają na Was: 

tematyczne opowiadania i dziurkowane wierszyki,

gry językowe, zagadki, rebusy i limeryki,
plastyczne i multisensoryczne akcenty
oraz
ruchome momenty.

Spotkania w Stacji Książkowo są dla dzieci możliwością kontaktu z rówieśnikami w języku polskim, a dla rodziców niech będą okazją do wymiany doświadczeń związanych z wychowaniem dzieci wielojęzycznych.

Zajęcia prowadzi Joanna Ceremuga – nauczycielka, ambasadorka wielojęzyczności, mama trójjęzycznych dzieci.

Cykl warsztatów będzie odbywać się w środy w godzinach 17:15 – 18:15 od stycznia do lipca 2024 roku.

Obowiązują zapisy, wystarczy wysłać krótką wiadomość: suedenberlins@sprachcafe-polnisch.org

Płatność z góry za cały cykl – 300 euro od dziecka (plus 15 euro na materiały) za 20 spotkań. 

Terminy: 17.1, 24.1, 31.1, 14.2, 21.2, 28.2, 6.3, 13.3, 20.3, 10.4, 17.4, 24.4, 8.5, 15.5, 22.5, 29.5, 5.6., 12.6, 19.6, 26.6.2024

Adres: Gotenstrasse 45, 10829 Berlin

Zapraszamy!

[DEU]

Station Książkowo – Sprache und Literatur für Kinder der Klassen 1-3 PL 

Wir möchten Euch zu einer Reihe von Begegnungen mit der polnischen Sprache einladen, bei denen wir uns auf die Entwicklung der Sprachkenntnisse durch gemeinsames Lesen, Sprach- und Kunstspiele sowie körperliche Betätigung konzentrieren.

Ziel des Unterrichts ist es, die Entwicklung der zweisprachigen Kinder durch die Beschäftigung mit Kinderliteratur, die eine unersetzliche Bereicherung des Wortschatzes und der Fantasie der Kinder darstellt, sowie durch Sprach- und Themenspiele zu unterstützen.

Folgendes erwartet Euch in Książkowo: 

thematische Geschichten und Pointen,

Sprachspiele, Puzzles, Rätsel und Limericks,

künstlerische und multisensorische Akzente

und bewegende Momente.

Die Treffen in der Stacja Książkowo bieten den Kindern die Möglichkeit, mit Gleichaltrigen auf Polnisch in Kontakt zu treten, und den Eltern, ihre Erfahrungen mit der Erziehung mehrsprachiger Kinder auszutauschen.

Die Kurse werden von Joanna Ceremuga – Lehrerin, Botschafterin der Mehrsprachigkeit und Mutter dreisprachiger Kinder – geleitet.

Die Workshopreihe findet mittwochs von 17:15 – 18:15 Uhr statt:

Eine Anmeldung ist erforderlich: suedenberlins@sprachcafe-polnisch.org 

Zahlung im Voraus für den gesamten Zyklus – 300 € pro Kind (plus 15 € für Material). 

Termine: 17.1, 24.1, 31.1, 14.2, 21.2, 28.2, 6.3, 13.3, 20.3, 10.4, 17.4, 24.4, 8.5, 15.5, 22.5, 29.5, 5.6., 12.6, 19.6, 26.6.2024

Adresse: Gotenstraße 45, 10829 Berlin

Wir freuen uns auf Euch!

Dofinansowano od marca 2024 roku przez Polskie Centrum Kompetencji i Koordynacji (KoKoPol) przy IBZ St. Marienthal ze środków Federalnego Ministerstwa Spraw Zagranicznych.

Seit März 2024 gefördert durch das Kompetenz- und Koordinationszentrum Polnisch (KoKoPol) am IBZ St. Marienthal durch Mittel des Auswärtigen Amts.

Schreibe einen Kommentar

Deine E-Mail-Adresse wird nicht veröffentlicht. Erforderliche Felder sind mit * markiert