KREATYWNE ZABAWY W JĘZYKU POLSKIM DLA DZIECI W WIEKU 4-6 LAT / 2024

[POL] | [DEU]

[POL]

Serdecznie zapraszamy dzieci w wieku 4-6 lat na kreatywne zajęcia o tematyce: Stefcio i Karol odkrywają, jak się żyje w mieście! 

Celem naszych spotkań jest przyswajanie języka polskiego w naturalny, przyjazny sposób oraz rozwój wyobraźni, a także stworzenie możliwości do swobodnej komunikacji. 

Poprzez zabawę uczestnicy mają szansę porozumiewać się, uczyć w ruchu przy muzyce, dzięki literaturze dziecięcej poznawać ciekawe historie, a podczas plastycznych działań rozwijać zmysł wzroku i dotyku. 

Zajęcia będą miały stałe, powtarzające się elementy jak piosenka, przedstawienie się, przywitanie z „aktorami” naszych spotkań: krokodylem Karolem i leniwcem Stefkiem, rozmowa z elementem zaskoczenia (temat dnia) oraz stworzenie manualnego projektu. 

Zajęcia prowadzi Joanna Kawicka oraz Joanna Ceremuga.

Zajęcia realizowane są w cyklu (10 x 45 minutowych spotkań). Warsztaty odbywają się w środy godzinach 16:00 – 16:45.
Adres: Gotenstrasse 45, 10829 Berlin
Harmonogram: 10.1, 17.1, 24.1, 31.1, 14.2, 21.2, 28.2, 6.3, 13.3, 20.3.2024

Opłata na pokrycie kosztów wynosi 150 euro za dziecko (dodatkowo 10 euro na materiały). Płatność za cały cykl z góry.
Obowiązują zapisy, wystarczy wysłać krótką wiadomość: suedenberlins@sprachcafe-polnisch.org

Zapraszamy!


[DEU]

Wir möchten Kinder im Alter von 4-6 Jahren zu kreativen Aktivitäten auf Polnisch mit dem Thema: „Stefcio und Karol entdecken, wie es ist, in der Stadt zu leben!“ einladen. 

Das Ziel unserer Treffen ist es, die polnische Sprache auf natürliche und freundliche Weise zu erlernen, die Fantasie zu entwickeln und Möglichkeiten zur freien Kommunikation zu schaffen. 

Auf spielerische Weise haben die Teilnehmer*innen die Möglichkeit zu kommunizieren, durch Bewegung zur Musik zu lernen, durch Kinderliteratur interessante Geschichten zu entdecken und durch künstlerische Aktivitäten ihren Seh- und Tastsinn zu entwickeln. 

Die Spielen enthalten wiederkehrende Elemente wie ein Lied, die Vorstellung der eigenen Person, die Begrüßung der „Schauspieler“ unserer Treffen: das Krokodil Karol und der faule Mann Stefek, ein Gespräch mit dem Element der Überraschung (das Thema des Tages) und die Erstellung eines handwerklichen Projekts. 

Die Spielen werden von Joanna Kawicka und Joanna Ceremuga geleitet und finden in einem Zyklus statt (10 Treffen à 45 Minuten). Der Unkostenbeitrag: 150 € plus 10 € für Basteln Materialien pro Kind. Die Zahlung für den gesamten Zyklus erfolgt im Voraus.


Eine Anmeldung ist obligatorisch, wir bitten um eine kurze Nachricht: suedenberlins@sprachcafe-polnisch.org

Die Workshops finden mittwochs von 16:00 – 16:45 Uhr statt.
Adresse: Gotenstraße 45, 10829 Berlin
Harmonogram:
10.1, 17.1, 24.1, 31.1, 14.2, 21.2, 28.2, 6.3, 13.3, 20.3.2024

Ihr seid herzlich willkommen!

Dofinansowano od marca 2024 roku przez Polskie Centrum Kompetencji i Koordynacji (KoKoPol) przy IBZ St. Marienthal ze środków Federalnego Ministerstwa Spraw Zagranicznych.

Seit März 2024 gefördert durch das Kompetenz- und Koordinationszentrum Polnisch (KoKoPol) am IBZ St. Marienthal durch Mittel des Auswärtigen Amts.

Schreibe einen Kommentar

Deine E-Mail-Adresse wird nicht veröffentlicht. Erforderliche Felder sind mit * markiert