Kreatywne zabawy w języku polskim dla dzieci w wieku 4-6 lat


[POL] | [DEU]

[POL]

Od października startujemy z nową grupą dla dzieci na Gotenstrasse 45!

Serdecznie zapraszamy dzieci w wieku 4-6 lat na kreatywne zajęcia o tematyce: zwierzęta. 

Celem naszych spotkań jest przyswajanie języka polskiego w naturalny, przyjazny sposób oraz rozwój wyobrażni, a także stworzenie możliwości do swobodnej komunikacji. 

Poprzez zabawę uczestnicy mają szansę porozumiewać się, uczyć w ruchu przy muzyce, dzięki literaturze dziecięcej poznawać ciekawe historie, a podczas plastycznych działań rozwijać zmysł wzroku i dotyku. 

Zajęcia będą miały stałe, powtarzające się elementy jak piosenka, przedstawienie się, przywitanie z „aktorami” naszych spotkań: krokodylem Karolem i leniwcem Stefkiem, rozmowa z elementem zaskoczenia (temat dnia) oraz stworzenie manualnego projektu. 

Zajęcia prowadzi Joanna Kawicka ze wsparciem Joanny Ceremugi.

Zajęcia realizowane są w cyklu (6 x 45 minutowych spotkań). Warsztaty odbywają się we wtorki godzinach 16:30 – 17:15.
Adres: Gotenstrasse 45, 10829 Berlin
Harmonogram zajęć:
10.10, 17.10, 7.11, 14.11, 21.11, 28.11.
Dokładne daty i godziny można sprawdzić tutaj.
Opłata na pokrycie kosztów wynosi 60 euro za dziecko. Płatność za cały cykl z góry.
Obowiązują zapisy, wystarczy wysłać krótką wiadomość: suedenberlins@sprachcafe-polnisch.org

Zapraszamy!

Dofinansowano przez Instytut Rozwoju Języka Polskiego im. świętego Maksymiliana Marii Kolbego ze środków Ministra Edukacji i Nauki.


[DEU]

Ab Oktober starten wir eine neue Kindergruppe in der Gotenstrasse 45!

Wir möchten Kinder im Alter von 4-6 Jahren zu kreativen Aktivitäten auf Polnisch mit dem Thema Tiere einladen. 

Das Ziel unserer Treffen ist es, die polnische Sprache auf natürliche und freundliche Weise zu erlernen, die Fantasie zu entwickeln und Möglichkeiten zur freien Kommunikation zu schaffen. 

Auf spielerische Weise haben die Teilnehmer*innen die Möglichkeit zu kommunizieren, durch Bewegung zur Musik zu lernen, durch Kinderliteratur interessante Geschichten zu entdecken und durch künstlerische Aktivitäten ihren Seh- und Tastsinn zu entwickeln. 

Die Spielen enthalten wiederkehrende Elemente wie ein Lied, die Vorstellung der eigenen Person, die Begrüßung der „Schauspieler“ unserer Treffen: das Krokodil Karol und der faule Mann Stefek, ein Gespräch mit dem Element der Überraschung (das Thema des Tages) und die Erstellung eines handwerklichen Projekts. 

Die Spielen werden von Joanna Kawicka geleitet und finden in einem Zyklus statt (6 Treffen à 45 Minuten). Der Unkostenbeitrag: 60 € pro Kind. Die Zahlung für den gesamten Zyklus erfolgt im Voraus.
Eine Anmeldung ist obligatorisch, wir bitten um eine kurze Nachricht: suedenberlins@sprachcafe-polnisch.org

Die Aktivitäten finden dienstags von 16:30 – 17:15 Uhr statt.
Adresse: Gotenstraße 45, 10829 Berlin
Harmonogram:
10.10, 17.10, 7.11, 14.11, 21.11, 28.11.
Die genauen Daten und Zeiten können hier eingesehen werden.

Ihr seid herzlich willkommen!

Gefördert durch das St. Maximilian Maria Kolbe Institut für die Entwicklung der polnischen Sprache mit Mitteln des Ministeriums für Bildung und Wissenschaft.

Schreibe einen Kommentar

Deine E-Mail-Adresse wird nicht veröffentlicht. Erforderliche Felder sind mit * markiert