Stacja Książkowo – język i literatura dla dzieci z klas 1-3 PL

[POL] | [DEU]

[POL]

Zapraszamy na cykl spotkań z językiem polskim, podczas których skupiamy się na rozwijaniu umiejętności językowych poprzez wspólne czytanie, zabawy językowe, plastyczne i aktywność ruchową.

Celem zajęć jest wspieranie rozwoju dzieci dwujęzycznych poprzez obcowanie z literaturą dziecięcą, która jest niezastąpionym sposobem wzbogacania słownictwa i wyobraźni u dziecka, a także przez gry językowe i tematyczne.

W Książkowie czekają na Was: 

tematyczne opowiadania i dziurkowane wierszyki,

gry językowe, zagadki, rebusy i limeryki,
plastyczne i multisensoryczne akcenty
oraz
ruchome momenty.

Spotkania w Stacji Książkowo są dla dzieci możliwością kontaktu z rówieśnikami w języku polskim, a dla rodziców niech będą okazją do wymiany doświadczeń związanych z wychowaniem dzieci wielojęzycznych.

Zajęcia prowadzi Joanna Ceremuga – nauczycielka, ambasadorka wielojęzyczności, mama trójjęzycznych dzieci.

Cykl warsztatów będzie odbywać się w środy w godzinach 16:30 – 18:00: (dodatkowo dwa terminy 17.11 oraz 16.12). 

Obowiązują zapisy, wystarczy wysłać krótką wiadomość: suedenberlins@sprachcafe-polnisch.org

Płatność z góry za cały cykl – 60 euro od dziecka (plus 5 euro na materiały). 

Terminy:

15.11 godz. 16:30-18:00

17.11 „Poczytaj mi po polsku” akcja czytelnicza w ramach ogólnokrajowego dnia Vorlesetag dla całych rodzin (godz. 16:00-17:30)

22.11 godz. 16:30-18:00

29.11 godz. 16:30-18:00

06.12 godz. 16:30-18:00

13.12 godz. 16:30-18:00

16.12 spotkanie świąteczne dla całych rodzin (godz. 11-12:30)

20.12 godz. 16:30-18:00 

Adres: Gotenstrasse 45, 10829 Berlin

Zapraszamy!

Dofinansowano przez Instytut Rozwoju Języka Polskiego im. świętego Maksymiliana Marii Kolbego ze środków Ministra Edukacji i Nauki oraz przez Polskie Centrum Kompetencji i Koordynacji (KoKoPol) przy IBZ St. Marienthal ze środków Federalnego Ministerstwa Spraw Zagranicznych..

[DEU]

Station Książkowo – Sprache und Literatur für Kinder der Klassen 1-3 PL 

Wir möchten Euch zu einer Reihe von Begegnungen mit der polnischen Sprache einladen, bei denen wir uns auf die Entwicklung der Sprachkenntnisse durch gemeinsames Lesen, Sprach- und Kunstspiele sowie körperliche Betätigung konzentrieren.

Ziel des Unterrichts ist es, die Entwicklung der zweisprachigen Kinder durch die Beschäftigung mit Kinderliteratur, die eine unersetzliche Bereicherung des Wortschatzes und der Fantasie der Kinder darstellt, sowie durch Sprach- und Themenspiele zu unterstützen.

Folgendes erwartet Euch in Książkowo: 

thematische Geschichten und Pointen,

Sprachspiele, Puzzles, Rätsel und Limericks,

künstlerische und multisensorische Akzente

und bewegende Momente.

Die Treffen in der Stacja Książkowo bieten den Kindern die Möglichkeit, mit Gleichaltrigen auf Polnisch in Kontakt zu treten, und den Eltern, ihre Erfahrungen mit der Erziehung mehrsprachiger Kinder auszutauschen.

Die Kurse werden von Joanna Ceremuga – Lehrerin, Botschafterin der Mehrsprachigkeit und Mutter dreisprachiger Kinder – geleitet.

Die Workshopreihe findet mittwochs von 16:30 – 18:00 Uhr statt: (zusätzlich zwei Termine am 17.11. und 16.12.). 

Eine Anmeldung ist erforderlich: suedenberlins@sprachcafe-polnisch.org 

Zahlung im Voraus für den gesamten Zyklus – 60 € pro Kind (plus 5 € für Material). 

Termine:

15.11 16:30-18:00 Uhr

17.11 „Lies mir auf Polnisch vor“ im Rahmen des nationalen Vorlesetags für Familien (16:00-17:30)

22.11 16:30 – 18:00 Uhr

29.11 16:30-18:00 Uhr

06.12. 16:30-18:00 Uhr

13.12. 16.30-18.00 Uhr

16.12. Adventtreffen für Familien (11.00-12.30 Uhr)

20.12. 16:30-18:00 Uhr 

Adresse: Gotenstraße 45, 10829 Berlin

Wir freuen uns auf Euch!

Gefördert durch das St. Maximilian Maria Kolbe Institut für die Entwicklung der polnischen Sprache mit Mitteln des Ministeriums für Bildung und Wissenschaft sowie vom Kompetenz- und Koordinationszentrum Polnisch (KoKoPol) am IBZ St. Marienthal durch Mittel des Auswärtigen Amts.

Schreibe einen Kommentar

Deine E-Mail-Adresse wird nicht veröffentlicht. Erforderliche Felder sind mit * markiert