Książkowe spotkania w Kafejkowej Bibliotece na Schulze

[POL] | [DEU]

[POL]

Czytanie to supermoc i dlatego zapraszamy dzieci w wieku 6-11 lat na cykl warsztatów z literaturą polskojęzyczną dla dzieci.

Przedstawimy ciekawe książki dla dzieci, zachęcimy do czytania i kreatywnej zabawy z językiem polskim.

Spotkamy się w tym roku 11.11., 18.11. od 13.00 do 15.00. oraz 2.12. podczas Spotkania Adwentowo-Świątecznego dla dzieci Kafejki.

Warsztaty prowadzi Agnieszka Ghanname, nauczycielka języka polskiego jako obcego, mama trojga dwujęzycznych dzieci.

Obowiązują zapisy. Prosimy o zgłoszenia pod adresem a.ghanname@sprachcafe-polnisch.org.

Zajęcia są bezpłatne, cieszymy się na datki wspierające działalność naszego stowarzyszenia.

Serdecznie zapraszamy!

Dofinansowano przez Instytut Rozwoju Języka Polskiego im. świętego Maksymiliana Marii Kolbego ze środków Ministra Edukacji i Nauki oraz przez Polskie Centrum Kompetencji i Koordynacji (KoKoPol) przy IBZ St. Marienthal ze środków Federalnego Ministerstwa Spraw Zagranicznych.

[DEU]

Begegnungen mit Büchern der HausBibliothek in der Schulze

Lesen ist eine wahre Superkraft, daher laden wir Kinder im Alter von 6 bis 11 Jahren zu einer Reihe von Workshops mit polnischsprachiger Kinderliteratur ein.

Wir stellen spannende Kinderbücher vor und ermutigen Kinder zum Lesen und zu kreativen Spielen mit der polnischen Sprache.

Wir treffen uns im diesem Jahr am 11.11., 18.11. von 13.00. bis 15.00 Uhr und am 2.12. während der Advents- & Weihnachtsfeier für Kinder des SprachCafés.

Die Workshops leitet Agnieszka Ghanname, Lehrerin für Polnisch als Fremdsprache, Mutter von drei zweisprachigen Kindern.

Die Anmeldung ist erforderlich: a.ghanname@sprachcafe-polnisch.org.

Die Workshops sind kostenlos. Wir freuen uns aber über jede Spende für unseren Verein.

Seid dabei!

Gefördert durch das St. Maximilian Maria Kolbe Institut für die Entwicklung der polnischen Sprache mit Mitteln des Ministeriums für Bildung und Wissenschaft sowie vom Kompetenz- und Koordinationszentrum Polnisch (KoKoPol) am IBZ St. Marienthal durch Mittel des Auswärtigen Amts.

Schreibe einen Kommentar

Deine E-Mail-Adresse wird nicht veröffentlicht. Erforderliche Felder sind mit * markiert