Matematyka kreatywnie dla dzieci | PL

[POL] | [DEU]

[POL]
Nowość!
Zapraszamy na zajęcia z matematyki kreatywnie – dla dzieci ze szkoły podstawowej z klas 1-3 i 4-6
w języku polskim i niemieckim

Cel zajęć
Rozwijanie i pobudzanie dzieci do matematycznego myślenia, refleksji oraz rozwój matematycznych umiejętności i zdolności z wykorzystaniem metod Marii Montessorii oraz innych alternatywnych rozwiązań, aby stworzyć dzieciom przestrzeń dydaktyczną pobudzającą aktywność i kreatywność.

Co będziemy robić? Co przeżyjemy?
Zaprezentujemy:
– Wielką opowieść o powstaniu świata, życia, 
– Wielką opowieść o powstaniu cywilizacji
– Wielką opowieść o powstaniu liczb.
– Wielką opowieść o magicznym zeru.
– Będziemy zgłębiać historie, wykorzystanie i znaczenie liczb,
– Będziemy rozwinąć i utrwalić umiejętności matematyczne, typowe i nietypowe w zadaniach z 
poszczególnych działów matematyki,
– Będziemy wyzwalać myślenie matematyczne nieschematyczne, angażując się w projekty i zadania.
– Będziemy rozwiązywać zadania dla mądrych głów.
– Spotkamy wyjątkowy świat figur i brył geometrycznych.
– Poznamy nietypowe sposoby rozwiazywania zadań z arytmetyki.
– Poznamy zagadki algebry, logiki, statystyki i kombinatoryki.
– Poszukamy ukrytej, a widocznej matematyki w przyrodzie.

Soboty, godz. 12.00-13.30, w Polskiej Kafejce Językowej w Berlinie-Pankow

Dokładne daty i godziny można sprawdzić tutaj.

Poprowadzenie: Krzysztof Grobelny, nauczyciel matematyki i historii

Prosimy o wcześniejszy kontakt/ zgłoszenie – są ono warunkiem uczestnictwa w zajęciach: krzysztof.grobelny@o2.pl

Opłata na pokrycie kosztów: 320,-€ za cykl 16 spotkań 90 min (płatne za blok). Pojedynczy termin 90 min: 25,-€. W ramach bloku jednorazowa opłata za materiał: 25,-€.

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY:

Zapraszamy i cieszymy się na Wasze uczestnictwo!
Zapraszamy również do korzystania z naszej biblioteki i sklepiku z używanymi książkami dla dzieci i dorosłych.
W kawiarni dostaniecie ciepłe i chłodne napoje oraz drobne przekąski.
Ciepła pora roku zaprasza również do przebywania w ogródku.
WiFi jest do Waszej dyspozycji.
Jesteście naszymi Gośćmi. Czujcie się tu dobrze.
W przestrzeni Kafejki powitają Was zaangażowane Wolontariuszki i Wolontariusze.
Jesteśmy przekonani, że każdy z nas tworzy klimat tego miejsca. Miło, że jesteście 😊

Polecamy
– nasze newslettery Kafejka dla Dzieci i Rodziców
– grupe FB: https://www.facebook.com/groups/KafejkaDlaDzieci
– niedzielną kawiarnię dla rodzin wielojęzycznych: 15-18. Przybywajcie!
– nasz podcast https://zeit-fr-mehrsprachigkeit.podigee.io/

Serdecznie zapraszamy!

_ _ _

[DEU]
NEU!
Seid dabei bei Mathe kreativ – für Grundschulkinder der Klassen 1-3 und 4-6
auf Polnisch und Deutsch!

Zielsetzung
Entwicklung und Stimulierung des mathematischen Denkens, der Reflexion und der Entwicklung mathematischer Fähigkeiten und Fertigkeiten der Kinder unter Verwendung der Methoden von Maria Montessori und anderer Alternativen, um einen Unterrichtsraum zu schaffen, der die Aktivität und Kreativität der Kinder anregt.

Was werden wir tun? Was werden wir erleben?
Wir werden präsentieren:
– Die große Geschichte von der Entstehung der Welt, des Lebens, 
– Die große Geschichte über den Ursprung der Zivilisation
– Die große Geschichte über den Ursprung der Zahlen.
– Die große Geschichte von der magischen Null.
– Wir werden die Geschichten, die Verwendung und die Bedeutung von Zahlen erforschen,
– Wir entwickeln und festigen mathematische Fähigkeiten, typische und untypische in Aufgaben aus bestimmten Bereichen der Mathematik,
– Wir fordern nicht-schematisches mathematisches Denken durch Projekte und Aufgaben heraus.
– Wir lösen Aufgaben für kluge Köpfe.
– Wir lernen die einzigartige Welt der geometrischen Figuren und Körper kennen.
– Wir lernen ungewöhnliche Wege zur Lösung von Rechenaufgaben kennen.
– Wir lernen die Rätsel der Algebra, Logik, Statistik und Kombinatorik kennen.
– Wir werden nach versteckter, aber sichtbarer Mathematik in der Natur suchen.

Samstags 12.00-13.30 Uhr, SprachCafé in Pankow

Die genauen Daten und Zeiten können hier eingesehen werden.

Leitung: Krzysztof Grobelny, Lehrer für Mathematik und Geschichte
Kontakt/ Anmeldung sind die Voraussetzung zur Teilnahme: krzysztof.grobelny@o2.pl

Unkostenbeitrag: 320,-€ pro 16 Termine. Einzeltermin: 25,-€. Material: 25,-€ /Zyklus einmalig.
Wir freuen uns auf Euch!

FORMULAR:

Seid willkommen in der Hausbibliothek und im kleinen Buchladen mit gebrauchten Büchern für Kinder und Erwachsene!
Im BegegnungsCafé bekommt Ihr warme und kalte Getränke sowie Snacks.
In der warmen Jahreszeit steht Euch unser Vorgarten zur Verfügung. Auch WLAN.
Kommt an. Fühlt Euch wohl.
Im SprachCafé begrüßen Euch engagierte Freiwillige.
Wir sind überzeugt, dass jede/r von uns die Atmosphäre dieses Ortes mit kreiert. Schön, dass Ihr da seid 😊
Wir empfehlen
– unsere Newsletter SprachCafé für Kinder und ihre Eltern
sowie
– die FB-Gruppe SprachCafé für Kinder und ihre Eltern: https://www.facebook.com/groups/KafejkaDlaDzieci
– Sonntags-Café für mehrsprachige Familien 15-18 Uhr. Schaut vorbei!
– Unser Podcast https://zeit-fr-mehrsprachigkeit.podigee.io/

Schreibe einen Kommentar

Deine E-Mail-Adresse wird nicht veröffentlicht. Erforderliche Felder sind mit * markiert