Język i literatura dla dzieci w wieku szkolnym

[POL] | [DEU]
[POL]

Zapraszamy na zajęcia języka polskiego dla dzieci w wieku szkolnym (5-9 lat)!

Przygoda z językiem jest zawsze tak stara jak ludzkość. Zapraszam na wspòlną wędròwkę do historii, literatury tej małej i tej dużej. Co byśmy chcieli robić?
Wielkie opowieści:

 1. opowieść o powstaniu liter
 2. starożytne opowieści słowiańskie i germańskie
 3. opowieści o Berlinie miejscu spotkania Słowian i German
 4. w świecie polskiej historii i literatury

Zadania:

 1. Moja historia – tworzymy linie życia.
 2. Z wizytą w kraju Piastòw – malujemy historię.
 3. Zamki i rycerze – w teatrze życia.
 4. Pierwsze polskie zdanie i przygoda z językiem.
 5. Z wizytą w Czarnolesie.
 6. Wielkie postacie polskiej literatury – piszemy książke – wielką linia tematyczna
 7. W kraju wierszy i piosenek.
 8. Polskie zwyczaje, obyczaje -spotkania z kulturą.
 9. Zwyczaje i obyczaje – inscenizacje.

Dobrze się bawimy i działamy twórczo, poszerzając i wzmacniając jednocześnie znajomość języka polskiego. Zajęcia prowadzone są zgodnie z design thinking czyli metodą projektową.

Kiedy? W soboty, godz. 10.00-11.30, w Polskiej Kafejce Językowej w Berlinie pod adresem Schulzestraße 1, 13187 Berlin
Prowadzenie: Krzysztof Grobelny, nauczyciel języka polskiego, historii, matematyki

Prosimy o wcześniejszy kontakt i zgłoszenia – są one warunkiem uczestnictwa: k.grobelny@sprachcafe-polnisch.org

FORMULARZ ZGLOSZENIOWY

Opłata na pokrycie kosztów: 300,-€ za cykl 15 spotkań 90 min (płatne za blok) pojedynczy termin 90 min: 25,-€. W ramach bloku jednorazowa opłata za materiał: 25,-€.

Terminy 2024 (I)
13.01., 20.01., 27.01., || 17.02., 24.02., 02.03., 16.03., 13.04., 20.04., 27.04., 04.05., 18.05., 25.05., 01.06., 08.06., 15.06., 29.06., 06.07.

Zapraszamy i cieszymy się na Wasze uczestnictwo!

Zapraszamy również do korzystania z naszej biblioteki sklepiku z używanymi książkami dla dzieci i dorosłych.
W kawiarni dostaniecie ciepłe i chłodne napoje oraz drobne przekąski.
Ciepła pora roku zaprasza również do przebywania w ogródku.
WiFi jest do Waszej dyspozycji.
Jesteście naszymi Gośćmi. Czujcie się tu dobrze.
W przestrzeni Kafejki powitają Was zaangażowane Wolontariuszki i Wolontariusze.
Jesteśmy przekonani, że każdy z nas tworzy klimat tego miejsca. Miło, że jesteście 😊

Od marca 2024 roku dofinansowano przez Polskie Centrum Kompetencji i Koordynacji (KoKoPol) przy IBZ St. Marienthal ze środków Federalnego Ministerstwa Spraw Zagranicznych.

[DEU]

Polnisch – Sprache & Literatur für Kinder im Schulalter (5-9 J.)

Das Abenteuer der Sprache ist so alt wie die Menschheit selbst. Ich möchte Euch einladen, mich auf eine Reise durch die Geschichte und die große und kleine Literatur zu begleiten. Was wollen wir gemeinsam tun?
Große Geschichten:

 • Die Geschichte vom Ursprung der Buchstaben
 • Alte slawische und germanische Geschichten
 • Geschichten über Berlin, den Ort der Begegnung zwischen Slawen und Deutschen
 • in der Welt der polnischen Geschichte und Literatur


Aufgaben:

 • Meine Geschichte – wir erstellen Lebenslinien.
 • Ein Besuch im Land der Piasten – wir malen Geschichte.
 • Schlösser und Ritter – im Theater des Lebens.
 • Der erste polnische Satz und ein Abenteuer mit der Sprache
 • Ein Besuch in Czarnolas.
 • Große Figuren der polnischen Literatur – wir schreiben ein Buch – eine große thematische Linie.
 • Im Land der Gedichte und Lieder.
 • Polnische Bräuche, Traditionen – Begegnungen mit der Kultur.
 • Bräuche und Traditionen – Inszenierungen.


Dieses Angebot wird nach dem Design Thinking, d.h. der Projektenmethode, durchgeführt.

Wann? Samstags 10.00-11.30 Uhr im SprachCafé Polnisch, Schulzestraße 1, 13187 Berlin.
Leitung: Krzysztof Grobelny – Lehrer für Polnisch, Geschichte und Mathematik

Kontakt und Anmeldung sind Voraussetzung zur Teilnahme: k.grobelny@sprachcafe-polnisch.org
ANMELDEFORMULAR

Unkostenbeitrag: 300,-€ pro 15 Termine. Einzeltermin: 25,-€. Material: 25,-€ /Zyklus einmalig.

Termine 2024 (I)
13.01., 20.01., 27.01., || 17.02., 24.02., 02.03., 16.03., 13.04., 20.04., 27.04., 04.05., 18.05., 25.05., 01.06., 08.06., 15.06., 29.06., 06.07.

Seit März 2024 gefördert durch das Kompetenz- und Koordinationszentrum Polnisch (KoKoPol) am IBZ St. Marienthal durch Mittel des Auswärtigen Amts.

Schreibe einen Kommentar

Deine E-Mail-Adresse wird nicht veröffentlicht. Erforderliche Felder sind mit * markiert