Improwizacja teatralna (impro)

[POL] | [DEU]

[POL]

Improwizacja teatralna (impro) to forma, w której aktorzy odgrywają spektakl bez scenariusza, nie wiedzą, jaką będą postacią, gdzie będzie rozgrywać się akcja i jak zakończy się scena. Inspiracją do stworzenia świata na scenie są sugestie podane przez publiczność.

Impro rozwija kreatywność, podzielność uwagi, wiarę w siebie i jest używane również w takich dziedzinach jak coaching czy psychoterapia.

W trakcie zajęć będziemy pracować nad akceptacją propozycji partnera, elementami dobrej sceny oraz tworzeniem postaci. Nie zabraknie również zabawnych ćwiczeń, które ułatwią nam przełamanie pierwszych lodów i poznanie siebie nawzajem.

Nazywam się Kasia Łyjak, jestem socjolożką, certyfikowaną nauczycielką jogi i pasjonatką teatru. Improwizacją teatralną zajmuję się od roku 2005, od kiedy to należałam do „No Potatoes“, jednej z pierwszych grup impro w Polsce.

Obecnie należę do angielskojęzycznego teatru The Scratch Company Payers, prowadzę w Berlinie polskojęzyczną grupę impro i regularnie współpracuję z innymi berlińskimi grupami. Miałam przyjemność uczyć się od najlepszych w tej dziedzinie na świecie (m. in. od Inbal Lori, w której programie Master Class uczestniczyłam przez rok).

Zajęcia przeznaczone są dla osób dorosłych wszystkich płci. Doświadczenie teatralne nie jest wymagane.

Zajęcia prowadzone są w języku polskim.

Spotkamy się 07.06.2024, godz. 18:00 w Kafejce przy Schulzestr. 1, 13187 Berlin-Pankow

Koszt: Datek na rzecz Polskiej Kafejki Językowej.

Masz pytania lub chcesz wziąć udział w zajęciach? Napisz do mnie: kasialyjak@gmail.com

Spotkanie realizowne jest w ramach projektu „Na Schulze” przy wsparciu Urzędu Dzielnicowego Pankow.

[DEU]

Improvisationstheater (Impro) ist eine Form, bei der die Schauspieler*Innen ein Theaterstück ohne Drehbuch aufführen: Sie wissen nicht, welche Rolle sie spielen werden, wo die Handlung stattfinden oder wie die Szene enden wird. Die Inspiration für die Welt auf der Bühne kommt aus den Vorschlägen des Publikums.

Impro entwickelt Kreativität, Aufmerksamkeit, Selbstvertrauen und wird auch in Bereichen wie Coaching und Psychotherapie eingesetzt.

In diesem Kurs werden wir uns mit der Annahme von Vorschlägen eines Partners, den Elementen einer guten Szene und der Gestaltung von Charakteren beschäftigen. Es wird auch lustige Übungen geben, die uns helfen, das erste Eis zu brechen und uns gegenseitig kennen zu lernen.

Mein Name ist Kasia Łyjak, ich bin Soziologin, zertifizierte Yogalehrerin und leidenschaftliche Theatermacherin. Mit Impro beschäftige ich mich seit 2005, als ich Teil von „No Potatoes“ war, einer der ersten Impro-Gruppen in Polen.

Derzeit bin ich Mitglied der englischsprachigen Theatergruppe The Scratch Company Payers, leite eine polnischsprachige Improgruppe in Berlin und arbeite regelmäßig mit anderen Berliner Gruppen zusammen. Ich hatte das Vergnügen, von einigen der weltweit Besten auf diesem Gebiet zu lernen (u.a. von Inbal Lori, an deren Master Class Programm ich ein Jahr lang teilgenommen habe).

Der Unterricht ist für Erwachsene aller Geschlechter gedacht. Theatererfahrung ist nicht erforderlich.

Der Workshop findet auf Polnisch statt.

Wir treffen uns am 07.06.2024 um 18:00 Uhr im Café in der Schulzestr. 1, 13187 Berlin-Pankow

Kosten: Spende für das SprachCafé Polnisch e.V..

Hast du Fragen oder möchtest du teilnehmen? Schreib mich an: kasialyjak@gmail.com

Die Veranstaltung findet statt im Rahmen des Projektes „In der Schulze“ mit Unterstützung des Bezirksamtes Pankow.

Schreibe einen Kommentar

Deine E-Mail-Adresse wird nicht veröffentlicht. Erforderliche Felder sind mit * markiert