„Saga niewoli” –  spotkanie autorskie z Aldoną Wleklak

[POL] | [DEU]

[POL]

„Saga niewoli” to powieść historyczna zainspirowana rodzinnymi losami pradziadków autorki, Aldony PL Wleklak. Jej bohaterami są: Jakub, biedny Polak i Anna, bogata Niemka, a akcja rozgrywa się w drugiej połowie XIX wieku w małej wsi Radomicko pod Lesznem. Polityka w zaborze pruskim wpłynie na ich życie, ale mimo przeciwności losu pokonają problemy. Oprócz wątku miłosnego, życia codziennego w tamtych czasach mamy wiele faktów historycznych.

Premiera pierwszej części książki odbyła się 7 sierpnia 2021 roku na polu po żniwach, gdzie ponad sto lat temu pracowała rodzina autorki.

Druga część, która obejmuje ramy czasowe 1914-1933 miała swoją premierę we wrześniu 2022 roku w Śmiglu na urodzinach wąskotorówki. Akcja rozgrywa się we wsi Radomicko i na froncie wschodnim I wojny światowej. Przenosimy się również m.in do Leszna, Poznania, Lublina.

Trzecia część to okres 1933-1960 i śledzimy losy rodziny Markiewiczów rozrzuconych po całej Polsce i w Niemczech. W powieści historycznej poznamy sytuację przed drugą wojną światową, a potem walkę z nieprzyjacielem w bitwie nad Bzurą, w Poznaniu podczas działań konspiracyjnych. Zobaczymy zwykle życie codziennie w tych ciężkich czasach w Radomicku, Lesznie, ale i w obozie koncentracyjnym w Buchenwaldzie oraz w obozach jenieckich w Polsce i w Niemczech. Przeniesiemy się do okresu powojennego i pożegnamy się z bohaterami w 1960 roku.

Zapraszamy!

Spotkamy się

w piątek, 1 września  2023 o godz 18:00-20:00  w Kafejce przy Schulzestr. 1, 13187 Berlin-Pankow, tuż przy S-Bhf Wollankstr. / S1
 

Spotkanie będzie prowadzone w języku polskim.

Wstęp wolny. Datki wspierające działania Kafejki są mile widziane.

W ramach projektów  FEIN-Pilotprojekt i „Jesteśmy sobie potrzebni“) przy wsparciu Urzędu Dzielnicy Pankow.


– – –

[DEU]

„Die Sage der Unfreiheit“ – Begegnung mit der Autorin, Aldona Wleklak | PL

„Die Sage der Unfreiheit “ ist ein historischer Roman, der von der Familiengeschichte der Urgroßeltern der Autorin, Aldona Wleklak, inspiriert ist. Die Protagonisten sind: Jakub, ein armer Pole, sowie Anna, eine reiche Deutsche. Die Handlung spielt in der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts in dem kleinen Dorf Radomicko bei Leszno. Die Politik der preußischen Teilung wirkt sich auf ihr Leben aus, aber sie überwinden die Probleme trotz aller Widrigkeiten. Neben der Liebesgeschichte, dem Alltagsleben zu dieser Zeit, sind auch viele historische Fakten präsent.

Die Premiere des ersten Teils des Buches fand am 7. August 2021 auf einem frisch abgemähten Getreidefeld statt, auf dem die Familie des Autors vor mehr als einem Jahrhundert arbeitete.

Der zweite Teil, der den Zeitraum 1914-1933 abdeckt, wurde im September 2022 in Śmigiel anlässlich der Geburtstagsfeier der Schmalspurbahn uraufgeführt. Die Handlung spielt in dem Dorf Radomicko und an der Ostfront des Ersten Weltkriegs. Die Geschichte spielt sich dann auch in Leszno, Poznan und Lublin ab.

Der dritte Teil umfasst den Zeitraum 1933-1960 und wir folgen der Familie Markiewicz, die über ganz Polen und Deutschland verstreut ist. In dem historischen Roman erfahren wir etwas über die Lage vor dem Zweiten Weltkrieg und über den Kampf gegen den Feind in der Schlacht an der Bzura und in Poznan während der Untergrundaktivitäten. Wir erleben den Alltag in diesen schweren Zeiten in Radomicko, Leszno, aber auch im Konzentrationslager Buchenwald und in Kriegsgefangenenlagern in Polen und Deutschland. Wir werden uns in die Nachkriegszeit begeben und uns 1960 von den Protagonisten verabschieden.

Seid herzlich willkommen!

Wir treffen uns

am Freitag, den 01. September 2023, von 18.00 bis 20:00 Uhr
im SprachCafé Polnisch 
Schulzestr. 1, 13187 Berlin-Pankow, direkt am S-Bhf Wollankstr. / S1

Die Veranstaltung wird auf Polnisch gehalten.

Der Eintritt ist frei. Spenden zur Unterstützung der Aktivitäten des SprachCafés sind willkommen.

Die Veranstaltung findet im Rahmen der Projekte FEIN-Pilotprojekt sowie „Wir brauchen einander“ – mit Unterstützung des Bezirksamtes Pankow statt.

Schreibe einen Kommentar

Deine E-Mail-Adresse wird nicht veröffentlicht. Erforderliche Felder sind mit * markiert