Speak-Dating

[POL] | [DEU] | [ENG]

[POL]

Zapraszamy na SPEAK DATING – wymianę językową organizowaną przez SprachCafé Polnisch! 

„Speak Dating“ to wieczór w luźnej atmosferze, umożliwiający niestandardowe podejście do nauki języków i poznawania innych kultur. Uczestnicy spotkania dobierają się w pary i prowadzą krótkie konwersacje w wybranym języku na wylosowane, lub inne, wybrane przez uczestników, tematy. Przy każdej kolejnej rozmowie można zmienić partnera rozmowy, co daje możliwość ćwiczenia różnych języków, wymiany językowej i poznania większej liczby osób. 

Spotkanie trwa ok. 1-1,5 godziny.

Udział jest bezpłatny, będziemy wdzięczni za dobrowolne datki. 

Prosimy o zgłoszenia za pośrednictwem formularza:
https://forms.gle/G8zan33Q5GQaFwhj7

kontakt:
speak-dating@sprachcafe-polnisch.org

Zajęcia prowadzą nauczycielki, tłumaczki, lingwistki i native speakerki języka polskiego, niemieckiego i/lub angielskiego.

Wszystkie języki i kombinacje językowe są mile widziane! 

Spotkania odbywają się w dwóch lokalizacjach:

1. i 3. środa miesiąca, godz. 19.00 – 20.30
SprachCafé Polnisch
Schulzestraße 1, 
13187 Berlin

2. środa miesiąca, godz. 19.00 – 20.00
Gotenstr. 45,
10829 Berlin,
direkt am Südkreuz 

Dokładnie daty i godziny można sprawdzić tutaj.

Zapraszamy!

[DEU]

Machen Sie mit beim SPEAK DATING – einem Sprachaustausch, organisiert vom SprachCafé Polnisch!

„Speak Dating“ ist ein Abend in ungezwungener Atmosphäre, der einen unkonventionellen Zugang zum Sprachenlernen und zum Kennenlernen anderer Kulturen ermöglicht. Die Teilnehmer werden in Paaren zu kurzen Gesprächen in ihrer Sprache über ein zufällig gewähltes Thema oder ein anderes Thema ihrer Wahl zusammengeführt. Bei jedem weiteren Gespräch kann der Gesprächspartner gewechselt werden, was die Möglichkeit bietet, verschiedene Sprachen zu üben, Sprachen auszutauschen und weitere Menschen kennenzulernen.

Das Treffen dauert etwa 1-1,5 Stunden.

Die Teilnahme ist kostenlos, für freiwillige Spenden sind wir jedoch dankbar.

Wir bitten um Anmeldungen per Formular.
https://forms.gle/G8zan33Q5GQaFwhj7

Kontakt:
speak-dating@sprachcafe-polnisch.org

Das Angebot wird von Lehrerinnen, Übersetzerinnen, Linguistinnen und/oder Muttersprachlerinnen der polnischen, deutschen und/oder englischen Sprache geleitet.

Alle Sprachen und Sprachkombinationen sind willkommen!

Die Treffen finden an zwei Orten statt:

1. und 3. Mittwoch im Monat, 19.00 – 20.30 Uhr
SprachCafé Polnisch
Schulzestraße 1,
13187 Berlin

2. Mittwoch im Monat, während der Sommerzeit, 19.00 – 20.00 Uhr.
Gotenstr. 45,
10829 Berlin,
direkt am Südkreuz 

Die genauen Termine und Uhrzeiten könnt Ihr hier einsehen.

Seid dabei, wir freuen uns auf Euch!

[ENG]

Join us for SPEAK DATING – a language exchange organised by SprachCafé Polnisch! 

„Speak Dating“ is an evening in a casual atmosphere, which allows for an unconventional approach to learning languages and experiencing other cultures. Participants are matched in pairs for short conversations in their chosen language on a randomly selected topic or another topic of their choice. With each subsequent conversation, the conversation partner can be changed, which gives the opportunity to practise different languages, exchange languages, and get to meet more people. 

The meeting lasts approximately 1.5 hours.

Participation is free of charge, but we will be grateful for voluntary donations. 

Please apply via the form:
https://forms.gle/G8zan33Q5GQaFwhj7

Contact:
speak-dating@sprachcafe-polnisch.org

The classes are led by teachers, translators, linguists, and/or native speakers of Polish, German, and/or English.

All languages and language combinations are welcome! 

The meetings take place in two locations:

1st and 3rd Wednesday of the month, 7.00 – 8.30 pm
SprachCafé Polnisch
Schulzestraße 1, 
13187 Berlin

2nd Wednesday of the month, during the summer period, 7.00 p.m. – 8.00 p.m.
Gotenstr. 45,
10829 Berlin,
direkt am Südkreuz 

You can check the exact dates and times here.

We look forward to seeing you!

Schreibe einen Kommentar

Deine E-Mail-Adresse wird nicht veröffentlicht. Erforderliche Felder sind mit * markiert