PASTELOWY JĘZYK – WYSTAWA PRAC ROMANA WRZEŚKIEWICZA

[POL] | [DEU]
[POL]

Wystawa prac pastelowych Romana Wrześkiewicza pt. „Pastelowy język” | SprachCafé Polnisch, Schulzestr. 1, 13187 Berlin, Wernisaż: 06.01.2024, 19:00

Artysta pochodzi z Polski, mieszka w Ozorkowie niedaleko Łodzi. Studiował w Państwowej Wyższej Szkole Sztuk Plastycznych (obecnie ASP) w Łodzi. Jego ulubioną techniką malarską jest suchy pastel, o którym opowiada w następujący sposób: „Malowanie pastelami jest w moim mniemaniu bliskie rysunkowi w tym znaczeniu, że podobnie jak ołówek, twardy kawałek pastelu przenosi bezpośrednio z palców na papier gest rysunkowy. Poprzez opozycję – pędzel z farbą wodną, czy olejną, zmiękcza gest. Ciekawość i próba udowodnienia sobie umiejętności pracy z pędzlem i farbami prowadzi z kolei do powstania obrazów akrylowych, które również prezentuję na wystawie. Inspiruje mnie natura z wizualnymi przejawami. Prezentowane obrazy pastelowe wybrałem tak, aby jak najdokładniej pokazać to, co stanowi centrum mojego wewnętrznego świata”.

Notka o autorze
Pochodzi z Polski, mieszka w Ozorkowie, niedaleko Łodzi. Sztuka jest jego fascynacją od młodości.
Uczy się jej języka wyłącznie z przyjemności. Studiował w łódzkiej Państwowej Wyższej Szkole Sztuk Plastycznych (obecnie Akademii Sztuk Pięknych) na kierunku grafiki i malarstwa oraz w WSHE w Łodzi na kierunku Komputerowego Projektowania Graficznego. Jest wykształcony w dwóch kierunkach: artystycznym i technicznym. Pracuje w branży poligraficznej. Jego prace znajdują się nie tylko u prywatnych kolekcjonerów w Polsce, ale również w Niemczech, we Włoszech, w Szwecji, w Wielkiej Brytanii, Singapurze i Bahrajnie.

Ulubioną techniką malarską, którą praktykuje jest suchy pastel. Maluje też pejzaże, portrety i abstrakcje w technice olejnej i akrylowej. W 2023 r odbyło się kilkanaście wystaw indywidualnych. Wystawa wędrowała po całym kraju, a w przyszłym roku powędruje za granicę.

Artysta o sobie.

Maluję przy pomocy kilku technik: suchego pastelu, akrylu, oleju. Wykonuję rysunki ołówkiem. Od 10 lat doskonalę technikę suchego pastelu i na niej się głównie koncentruję. Odpowiada ona moim predyspozycjom i artystycznym zamierzeniom. Maluję pejzaże, portrety, abstrakcje. Nie unikam też innych form malarstwa. Mam otwarty umysł na to, co dzieje się w sztuce wokół mnie. Odwiedzam wystawy, czytam książki, czasopisma o sztuce. Historia sztuki jest jedną z wielu moich fascynacji. Również fotografuję i piszę o sztuce. Dbam o rozwój innych artystów. Maluję wspólnie z moim 12 letnim synem, którego prace często prezentuję na wystawach razem z moimi. Organizuję spotkania popularyzujące sztukę z dziećmi, młodzieżą, dorosłymi, osobami niepełnosprawnymi. Kocham muzykę i naturę.

Linki

1) Artykuł w czasopiśmie THE DESIGNER ze Sztokholmu: https://thedesigner.se/suchy-pastel-slad-bezposredni-roman-wrzeskiewicz/

2) Wywiad Roman Wrześkiewicz – artysta o sztuce: https://www.youtube.com/watch?v=DgIbnC4ZUSE

3) Relacja z ostatniej wystawy po warsztatach malarskich: https://www.powiat.zgierz.pl/aktualnosc-1099-uczen_i_mistrz_rozne_spojrzenia_jedna.html

4) Strona internetowa stowarzyszenia, którego przedstawicielem jest artysta o nazwie: PASTEL ART Ogólnopolskie Stowarzyszenie Pastelistów i na niej ogłoszenie o I Międzynarodowym Konkursie Malarstwa Pastelowego w Łodzi. Link: www.pastelart.pl

[DEU]

PASTELLSPRACHE – AUSSTELLUNG VON ROMAN WRZEŚKIEWICZ | SprachCafé Polnisch, Schulzestr. 1, 13187 Berlin, Vernissage: 06.01.2024, 19:00

Eine Ausstellung von Pastellarbeiten von Roman Wrześkiewicz mit dem Titel „Der Künstler“. Der Künstler kommt aus Polen, wohnt in Ozorków bei Łódź. Er studierte an der Staatlichen Hochschule für Bildende Künste (heute Akademie der Bildenden Künste) in Łódź. Seine bevorzugte Maltechnik ist das Trockenpastell, das er wie folgt beschreibt: „Das Malen mit Pastellkreiden ist meiner Meinung nach dem Zeichnen insofern nahe, als ein hartes Stück Pastellkreide wie ein Bleistift eine zeichnerische Geste direkt von den Fingern auf das Papier überträgt. Durch einen Gegenpol – einen Pinsel mit Wasser- oder Ölfarbe – wird die Geste gemildert.

Die Neugierde und der Versuch, mir selbst die Fähigkeit zu beweisen, mit Pinsel und Farbe zu arbeiten, führt wiederum zu Acrylbildern, die ich ebenfalls in der Ausstellung präsentiere. Ich lasse mich von der Natur mit ihren visuellen Erscheinungsformen inspirieren. Ich habe die ausgestellten Pastellbilder ausgewählt, um so genau wie möglich zu zeigen, was im Zentrum meiner inneren Welt steht.“

Über den Autor

Der Künstler kommt aus Polen, wohnt in Ozorków, nicht weit von Lodz. Die Kunst fasziniert ihn seit seiner Jugend. Er erlernt sie aus reinem Vergnügen. Er studierte an der Staatlichen Hochschule für Bildende Künste (heute Akademie der Schönen Künste) in Łódź mit den Hauptfächern Grafikdesign und Malerei und an der Akademie WSHE in Łódź mit dem Hauptfach Computergrafikdesign.

Er ist in zwei Richtungen ausgebildet: technisch und künstlerisch und arbeitet beruflich in der Druckerei.
Seine Werke befinden sich nicht nur bei privaten Sammlern in Polen, sondern auch in Deutschland, Italien, Schweden, Großbritannien, Singapur und Bahrain.
Die von ihm bevorzugte Maltechnik ist das Trockenpastell. Er malt auch Landschaften, Porträts und Abstraktionen in Öl und Acryl. Seit einem Jahr zeigt er seine Bilder in Polen. Es gab mehrere Einzelausstellungen im ganzen Land. Im nächsten Jahr 2024 wird die Ausstellung ins Ausland reisen.

#sprachcafepolnisch2.0 #wirsindfureuchda #kunstauspolen #sztukalaczy #kunstverbindet

#brückenbauer #kreativespankow #nebenan #deutschpolnischgelebtenachbarschaft #romanwrzeskiewicz #berlinsgedanke #kunst #kunstwerke #landschaften #pejzaże #landschaftsmalerei #landschaftsmaler #art #artworks #artist #pastel

Der Künstler über sich selbst.

Ich male in verschiedenen Techniken: Trockenpastell, Acryl, Öl. Ich mache Zeichnungen mit Bleistift.

Die Technik des Trockenpastells habe ich in den letzten 10 Jahren perfektioniert und konzentriere

mich hauptsächlich auf sie.

Sie entspricht meinen Veranlagungen und künstlerischen Absichten. Ich male Landschaften, Porträts

und Abstraktionen. Auch andere Formen der Malerei meide ich nicht.

Ich bin offen für das, was in der Kunst um mich herum geschieht. Ich besuche Ausstellungen, lese

Bücher und Kunstzeitschriften. Kunstgeschichte ist eine meiner vielen Faszinationen.

Ich fotografiere auch und schreibe über Kunst. Ich interessiere mich für die Entwicklung anderer

Künstler. Ich male zusammen mit meinem 12-jährigen Sohn, dessen Werke ich oft zusammen mit

meinen ausstelle.

Ich organisiere Treffen, um Kindern, Jugendlichen, Erwachsenen und Menschen mit Behinderungen

die Kunst näher zu bringen. Ich liebe Musik und die Natur.

Ich schreibe Artikel für Kunstzeitschriften, halte Vorträge über Kunst und Trockenpastell und f

ü

hre

Malworkshops.

Schreibe einen Kommentar

Deine E-Mail-Adresse wird nicht veröffentlicht. Erforderliche Felder sind mit * markiert