Barwy miłości lub 12 urodziny Kafejki

[POL] | [DEU]

Program BARWY MIŁOŚCI to mariaż piosenki i słowa, oparty na znanych muzycznych utworach o miłości, oraz na wierszach Bolesława Leśmiana i kabaretowych intermezzach Krzysztofa Salaka.
Grupa w tym składzie sieje wzruszenie i uśmiech, zamyślenie, refleksję i dobrą poezję. Wytwarza klimat, którego nie sposób nie zabrać do domu.

W PROGRAMIE UDZIAŁ BIORĄ

Stan Zawieszenia – mi.in dwukrotny laureat Polonijnego Festiwalu Polskiej Piosenki w Opolu – (Dorota Puszakowska, Wojciech Sowiński Sowa, Waldemar Łabanowicz, Andrzej Mersztein, Berndt Barthel, Bogdan Mersztein).

Krzysztof Salak
Były aktor kabaretu Kot Czarny Rudy Teatru Polskiego Szczecinie, właściciel kabaretu literackiego Kochanie, zwycięzcy półfinału krakowskiej Paki i zdobywcy, I miejsca w Ogólnopolskim Przeglądzie Grup Kabaretowych w Przemyślu (puchar za osobowość sceniczną). Dziennikarz, poeta, prześmiewca i melancholik.

Spotkanie dedykujemy Kafejce i jej wiernym Kafejkowiczom z okazji 12 urodzin Kafejki 🌷🌼🍀

Serdecznie zapraszamyna spotkanie 

w sobotę, 25.05.2024, godz. 18:00
w Kafejce, Schulzestr. 1, 13187 Berlin-Pankow, tuż przy S1/Wollankstr.

Prowadzenie w języku polskim, z ewentualnym tłumaczeniem na niemiecki.
Wstęp wolnyDatki na rzecz stowarzyszenia są mile widziane.

Spotkanie realizowne jest w ramach projektu „Na Schulze” przy wsparciu Urzędu Dzielnicowego Pankow oraz „Usłysz wielojęzyczność“ /“SprachCafé im Ohr“ przy wsparciu Berlińskiego Senatu ds Pracy, Spraw Socjalnych, Równości, Integracji, Różnorodności i Antydyskryminacji.

[DEU]

Das Programm

die FARBEN DER LIEBE

ist eine Verbindung von Lied und Wort, basierend auf bekannten Musikstücken über die Liebe sowie auf Gedichten von Bolesław Leśmian und kabarettistischen Einlagen von Krzysztof Salak.

Die Gruppe in dieser Besetzung sät Emotionen und Lächeln, Nachdenklichkeit, Reflexion und gute Poesie. Sie schafft eine Atmosphäre, die man unbedingt mit nach Hause nehmen möchte.


AM PROGRAMM BETEILIGT SIND:

Stan Zawieszenia – u.a. zweifacher Gewinner des Polnischen Liederfestivals in Opole – Dorota Puszakowska, Wojciech Sowiński Sowa, Waldemar Łabanowicz, Andrzej Mersztein, Berndt Barthel, Bogdan Mersztein.

Krzysztof Salak
Ehemaliger Schauspieler des Kabaretts Czarny Rudy Cat des Polnischen Theaters in Szczecin, Inhaber des literarischen Kabaretts Kochanie, Gewinner des Halbfinales der Krakauer Paka und Gewinner des ersten Platzes bei der polnischen Kabarettgruppenschau in Przemyśl (Pokal für Bühnenpersönlichkeit). Journalist, Dichter, Spötter und Melancholiker.


Diese Veranstaltung widmen wir dem SprachCafé Polnisch und seinen treuen Fans – anlässlich des 12. Geburtstags des SprachCafés🌷🌼🍀

Seid herzlich willkommen!

am Samstag, 25.05.2024, 18:00 Uhr
im SprachCafé, Schulzestr. 1, 13187 Berlin-Pankow, direkt an der S1/Wollankstr.


Das Treffen findet in der polnischen Sprache statt, ggf. mit deutscher Übersetzung.
Eintritt frei.  Spenden für den Verein SprachCafé Polnisch sind herzlich willkommen.


Die Veranstaltung findet statt im Rahmen des Projektes „In der Schulze“ mit Unterstützung des Bezirksamtes Pankow sowie des Projektes „SprachCafé im Ohr“ mit Unterstützung des Berliner Senats für Arbeit, Soziales, Gleichstellung, Integration, Vielfalt und Antidiskriminierung.


Schreibe einen Kommentar

Deine E-Mail-Adresse wird nicht veröffentlicht. Erforderliche Felder sind mit * markiert