Kawa z Psychologiem w SprachCafé Polnisch

Praxis Moliter Berlin

Multilingual Counseling and Therapy Services

https://www.praxismoliter.berlin

[POL] | [DEU]

[POL]

Praxis Moliter zaprasza do SprachCafé Polnisch!

Kawa z Psychologiem

Wpadaj regularnie do SprachCafé Polnisch i razem z nami zgłębiaj tematy psychologii i zdrowia psychicznego, inspirując się a także dzieląc własnymi doświadczeniami w przyjaznej, nieformalnej atmosferze. Kawa z Psychologiem to spotkania indywidualne lub w małym gronie z terapeutami z Praxis Moliter.

Pierwsze spotkanie już w lutym! W czwartek 29.02.2024 o godzinie 18.00 przy Schulzstr.1, 13187 Berlin-Pankow, tuż przy S1 Wollankstr.

Do końca roku, raz w miesiącu możesz przyjść i porozmawiać z nami w 3 językach: po polsku, po angielsku i po niemiecku.

O czym mogę porozmawiać i dlaczego warto przyjść?

Możesz zadać pytanie dotyczące psychologii i szeroko rozumianego zdrowia psychicznego. Nasze wieloletnie doświadczenie życia i pracy w Berlinie, setki odebranych telefonów czy godzin spędzonych w fotelu terapeutycznym podpowiada nam, o co możecie pytać. Na przykład: dlaczego nie pracuje Pani na kasę chorych? Co to za różnica czy pójdę do psychologa, do psychoterapeuty czy psychiatry? Dostałem skierowanie do Tagesklinik, a mój niemiecki jest na poziomie B1. Czy jest sens skorzystać z takiej terapii?  I wiele innych pytań! Możesz także podzielić się tym, co dla Ciebie ważne, ponieważ to dobra okazja do tego, żeby się zatrzymać, pomyśleć i porozmawiać. Nauczyć się czegoś od siebie wzajemnie, zarazić entuzjazmem, poczuć swoją obecność, czy doświadczyć jakościowej rozmowy, o którą dziś nie tak łatwo. Doświadczyć uważności i ciekawości. Dla nas psychoterapeutek* i psychoterapeutów* praca z naszymi Pacjentami jest niewyczerpanym źródłem inspiracji i nauki, dlatego doskonale wiemy, jak wartościowa jest możliwość uczenia się od siebie nawzajem.

Kim jesteśmy?

Psychoterapeutami*, psychologami, ale przede wszystkim ludźmi. Mieszkamy w Berlinie i tak jak Wy, jesteśmy emigrantami. Połączył nas Berlin i pasja do rozmów z ludźmi. Psychoterapią, czyli bardzo szczególnym rodzajem rozmowy, zajmujemy się zawodowo od ponad 15 lat. Codziennie słuchamy naszych Pacjentów i wspieramy ich przy wprowadzaniu zmian, niejednokrotnie w najważniejszych obszarach życia.

Każdy z nas jest inny, trochę inaczej rozumie technikę pracy nad dobrostanem psychicznym, bo wyrastamy z różnych tradycji i filozofii psychoterapeutycznych. Różnorodność, która tak bardzo cechuje Berlin, to wartość nie do przecenienia.

Wartość, która pozwala się nam rozwijać, a także pomaga rozwijać się naszym Pacjentom.

Spotkania są całkowicie bezpłatne. Nie są psychoterapią, pomocą psychologiczną ani interwencją kryzysową. SprachCafé Polnisch otwiera swoją przestrzeń dla nas i dla Was. Na miejscu można kupić kawę lub herbatę w ramach podziękowania.

Kiedy?

Daty i godziny:

29.02.2024 godzina 18.00-20.00

22.03.2024 godzina 10.00-12.00

26.04.2024 godzina 10.00-12.00

22.05.2024 godzina 19.00-20.30

27.06.2024 godzina 18.00-20.00

12.07.2024 godziny 10.00-12.00

Niezależnie od tego, czy potrzebujesz dobrej rozmowy, chcesz podzielić się swoją historią, czy po prostu posłuchać i nauczyć się czegoś nowego, nasze spotkania są otwarte dla każdego i każdej. To więcej niż rozmowy – to budowanie społeczności, wymiana doświadczeń i wzajemne wsparcie.

* Nasze kompetencje psychoterapeutyczne są potwierdzone certyfikatami wydawanymi przez polskie i europejskie stowarzyszenie zrzeszające profesjonalnych psychoterapeutów. W Niemczech legalność naszej pracy w prywatnym gabinecie potwierdza HeilpraktikerErlaubnis, zezwolenie wydawane przez Gesundheitsamt.

[DEU]

Praxis Moliter Berlin

Mehrsprachige Beratungs- und Therapiedienste

https://www.praxismoliter.berlin

Titel: “Psychologie beim Kaffee & Kuchen” im SprachCafé Polnisch

Praxis Moliter lädt Euch ins SprachCafé Polnisch ein!

Komm ins SprachCafé Polnisch regelmäßig und entdecke mit uns die Themen Psychologie und psychische Gesundheit. In einer freundlichen, informellen Atmosphäre kannst du dich inspirieren lassen und auch deine eigenen Erfahrungen austauschen. “Psychologie beim Kaffee und Kuchen” sind ein Einzel- oder Kleingruppentreffen mit Therapeut*innen der Praxis Moliter.

Erstes Treffen findet bereits im Februar statt – am Donnerstag, 29.02. um 18.00 Uhr – in der Schulzestr.1, 13187 Berlin.

Bis Ende des Jahres kannst du einmal im Monat zu uns kommen und mit uns in einer der drei Sprachen sprechen: Polnisch, Englisch oder Deutsch.

Worüber kann ich sprechen und warum sollte ich kommen?

Du kannst Fragen über Psychologie und psychische Gesundheit im Allgemeinen stellen. Unsere langjährige Erfahrung im Leben und Arbeiten in Berlin, die Hunderte von Telefonanrufen, die wir erhalten haben, oder die Stunden, die wir auf dem Therapiestuhl verbracht haben, sagen uns, was du fragen kannst. Zum Beispiel: Warum arbeiten wir nicht mit den Krankenkassen zusammen? Was macht es für einen Unterschied, ob ich zu einer Psychologin, einer Psychotherapeuten oder einer Psychiaterin gehe? Ich habe eine Überweisung für die Tagesklinik bekommen und mein Deutsch ist auf B1-Niveau. Ist es sinnvoll, eine solche Therapie in Anspruch zu nehmen?

Du kannst uns auch mitteilen, was für dich wichtig ist, denn es ist eine gute Gelegenheit, anzuhalten, nachzudenken und zu reden. Etwas voneinander zu lernen, uns gegenseitig mit Begeisterung anzustecken, die Präsenz des anderen zu spüren oder ein gutes Gespräch zu führen, das heutzutage nicht mehr so leicht zu bekommen ist. Um Achtsamkeit und Neugierde zu erleben. Für uns, Psycholog*innen, ist die Arbeit mit unseren Patient*innen eine unerschöpfliche Quelle der Inspiration und des Lernens. Wir wissen, wie wertvoll es ist, voneinander lernen zu können.

Wer sind wir?

Psycholog*innen, Therapeut*innen aber vor allem aber Menschen. Wir leben in Berlin und sind, wie auch Ihr selbst, Migrant*innen. Berlin und unsere Leidenschaft für das Gespräch mit Menschen haben uns zusammengeführt. Seit mehr als 15 Jahren beschäftigen wir uns professionell mit Therapie, einer ganz besonderen Art des Gesprächs. Jeden Tag hören wir unseren Patient*innen zu und unterstützen sie dabei, Veränderungen vorzunehmen, oft in den wichtigsten Bereichen ihres Lebens.

Jede/r von uns ist anders, mit einem etwas anderen Verständnis von der Technik der Arbeit am seelischen Wohlbefinden, weil wir aus unterschiedlichen psychotherapeutischen Traditionen und Philosophien hervorgegangen sind. Die Vielfalt, die Berlin so sehr prägt, ist ein Wert, der nicht hoch genug eingeschätzt werden kann.

Ein Wert, der es uns ermöglicht, zu wachsen und auch unseren Patienten zu helfen, zu wachsen.

Die Treffen sind völlig kostenlos. Sie sind keine Psychotherapie, keine psychologische Hilfe oder Krisenintervention. Das SprachCafé Polnisch öffnet seinen Raum für uns und für Euch. Als ein Dankeschön dafür könnt Ihr vor Ort einen Kaffee oder einen Tee kaufen.

Wann? Hier sind die Zeiten:

29.02.2024 18.00-20.00 Uhr

22.03.2024 10.00-12.00 Uhr

26.04.2024 10.00-12.00 Uhr

22.05.2024 19.00-20.30 Uhr

27.06.2024 18.00-20.00 Uhr

12.07.2024 10.00-12.00 Uhr

Ganz gleich, ob Du ein gutes Gespräch suchst, Deine Geschichte erzählst, einfach nur zuhören oder etwas Neues lernen möchtest, sind bei unseren Treffen für jede/n offen. Es geht um mehr als nur Gespräche: Es geht darum, eine Gemeinschaft aufzubauen, miteinander Erfahrungen zu teilen und uns gegenseitig zu unterstützen.

Schreibe einen Kommentar

Deine E-Mail-Adresse wird nicht veröffentlicht. Erforderliche Felder sind mit * markiert