Sportowe spotkania z Anią Dusza

[POL] | [DEU] | [ENG]

[POL]

Sportowe spotkania w języku polskim: Pilates 

„Nazywam się Anna Dusza, jestem studenktą 3 roku Wychowania Fizycznego ze specjalizacją Trenera Personalnego na Uniwersytecie Szczecińskim. 

Zajęcia otwarte są dla każdego, nie ma ograniczeń co do wieku, kondycji, poziomu zaawansowania oraz językowych.

Pilates prowadzę w parku, na świeżym powietrzu. 
Zajecia są grupowe, ćwiczenia przyjemne.

Każda osoba ćwicząca bierze za siebie całkowitą odpowiedzialność. 

Spotkanie jest darmowe.
Jeśli uznasz, że lekcja przyniosła Ci ulgę oraz uznasz , że taka świetna przygoda ze sportowa aktywnością jest potrzebna, możesz wesprzeć SprachCafe Polnisch na
Schulzestr. 1, 13187 Berlin-Pankow dowolną kwotą w charakterze darowizny.

Dziękuję za zaufanie.“
Ania Dusza

Spotykamy się w Bürgerpark:

52°34’10.8″N 13°23’40.0″E
Dokładne daty i godziny można sprawdzić tutaj.

Przynieście ze sobą: Matę gimnastyczną oraz butelkę wody do picia.

Bądźcie z nami!

Spotkanie odbędzie się w ramach projektu “Jesteśmy sobie potrzebni” oraz „Das SprachCafé in Pankow“ – Pilot-Projekt przy wsparciu Urzędu Dzielnicowego Pankow.

– – –

[DEU]

Sport-Begegnungen in polnischer Sprache: Pilates

„Mein Name ist Anna Dusza, ich bin Studentin im 3. Studienjahr der Fachrichtung Sport mit der Spezialisierung Personal Trainer an der Universität Szczecin. 

Das Angebot richtet sich an alle, ohne Einschränkungen in Bezug auf Alter, Fitness, Niveau oder Sprache.

Ich biete Pilates im Park an, im Freien. 
Der Unterricht findet in der Gruppe statt, Bewegung macht Spaß.

Jede/r Teilnehmer*in übernimmt die volle Verantwortung für sich selbst. 

Die Treffen sind kostenlos.
Wenn Du das Gefühl hast, dass Dir dieses Angebot Erleichterung verschafft hat und wenn Du denkst, dass Du solch ein Abenteuer an sportlicher Aktivität gut gebrauchen kannst, dann unterstütze SprachCafé Polnisch in der Schulzestr. 1, 13187 Berlin-Pankow mit einer freiwilligen Spende!

Danke für Euer Vertrauen.“
Ania Dusza

Wir treffen uns im Bürgerpark:

52°34’10.8″N 13°23’40.0″E
Die genauen Daten und Zeiten können hier eingesehen werden.

Mitzubringen sind: eine Gymnastikmatte und eine Flasche Wasser zum Trinken.

Seid dabei!

Die Veranstaltungen finden in Polnisch statt im Rahmen der Projekte “Wir brauchen einander” sowie „Das SprachCafé in Pankow“ – Pilot-Projekt mit Unterstützung des Bezirksamtes Pankow.

– – –

[ENG]

Sports meetings in Polish: Pilates

„My name is Anna Dusza, I am a 3rd year student of Physical Education with a specialisation as a Personal Trainer at the University of Szczecin.

Classes are open to everyone, there are no restrictions on age, fitness, level or language.

I teach Pilates in the park, outdoors.
Classes are in groups, exercises are fun.

Each participant takes full responsibility for themselves.

The meeting is free of charge.
If you feel that this class has brought you relief and that such a great adventure in sporting activity is needed, you can support SprachCafe Polnisch at Schulzestraße 1, 13187 Berlin with any amount as a donation.

Thank you for your trust.“
Ania Dusza

We are meeting in Bürgerpark:

52°34’10.8″N 13°23’40.0″E
Exact dates and times can be checked here.

Please bring with you: Gym mat and a bottle of water.

Join us!

The meeting will be held as part of the project „We need each other“ and „Das SprachCafé in Pankow“. – Pilot-Project with the support of the Bezirksamt Pankow

Schreibe einen Kommentar

Deine E-Mail-Adresse wird nicht veröffentlicht. Erforderliche Felder sind mit * markiert