Wir sind für euch da!

„Wir sind für Euch da!“ ist unser integratives Projekt 2021 realisiert im Berliner Bezirk Pankow.

Menschen zusammenzubringen und ihre Vielfalt gemeinsam zu erleben ist unser Anliegen. Die polnische Kultur bleibt für uns immer noch die stärkste Inspiration.

Veranstaltungen

Comments Box SVG iconsUsed for the like, share, comment, and reaction icons
Speak-Dating

Speak-Dating

07 Jun 2023, 19:0007 Jun 2023, 20:30+121 Jun 2023, 19:0021 Jun 2023, 20:30

SprachCafé Polnisch e.V. – Polska Kafejka JęzykowaSchulzestr. 1Pankow,13187 Map

DE | PL | UK | EN

DE
Das SprachCafé Polnisch e.V. lädt Euch wieder mal zum „SPEAK DATING“ herzlich ein!
Die Sitzungen finden regelmäßig am ersten und dritten Mittwoch eines jeden Monats von 19.00 bis 20.30 Uhr statt.
Hier sind verschiedene Sprachkombinationen willkommen! Wir freuen uns auf neue Sprachen, die Ihr mitbringt!
„Speak Dating“ – inspiriert vom bekannten Konzept des „Speed Dating“ – ist ein Abend in netter und lockerer Atmosphäre, der einen neuen Zugang zur anderen Sprache und Kultur verspricht.
Die Teilnehmer*innen sitzen sich gegenüber und führen kurze Gespräche über zugeloste Themen, in der Sprache, die geübt werden möchte.
Bei jeder neuen Konversation können die Gesprächspartner*innen und die Sprache gewechselt werden. Damit übt Ihr nicht nur die Sprache, sondern Ihr lernt auch neue Personen kennen.
Als Ergebnis bilden sich im Laufe des Abends idealerweise neue dauerhafte Sprachpartnerschaften (Sprachtandems).
Wir bitten um Anmeldung per Email an: speak-dating@sprachcafe-polnisch.org
unter Angabe folgender Informationen:
• Vorname und Familienname
• Muttersprache und das Niveau in der anderen Sprache, die Ihr üben möchtet (Minimum A2)
• Telefonnummer

Die Veranstaltung leiten:
Natalia Abend – Deutsch als Fremdsprache- und Polnisch-Dozentin
Hanna Urbańska – Übersetzerin Englisch-Polnisch / Polnisch-Englisch
Seid dabei!
Unkostenbeitrag: 5,-€ oder ein paar Groschen mehr.
Die Veranstaltung findet im Rahmen der Projekte "Wir brauchen einander" – mit Unterstützung des Bezirksamtes Pankow.
Vielen Dank!

Wir empfehlen: www.bz-berlin.de/berlin/speak-dating-im-sprach-cafe

PL
SprachCafé Polnisch e.V. zaprasza na wymianę językową „SPEAK DATING”!
Spotkania odbywają się regularnie w każdą pierwszą i trzecią środę miesiąca od godz. 19.00 do godz. 20.30.
Różne kombinacje językowe są tu mile widziane. Z radością usłyszymy tu też prze Ciebie „przyniesiony” język.
“Speak dating”, zainspirowany popularnymi „speed datingami”, to wieczór w miłej i luźnej atmosferze umożliwiający nowe podejście do nauki języków i poznawania innych kultur.
Uczestnicy spotkania usiądą w parach naprzeciwko siebie i będą prowadzić krótkie konwersacje na zmianę na wylosowane tematy w wybranym języku.
Uczestnicy przy każdej kolejnej rozmowie będą zmieniać partnerów oraz język.
Pozwoli to nie tylko ćwiczyć umiejętności językowe, lecz także poznawać nowe osoby.
Wieczór taki to wielka szansa na znalezienie idealnego, stałego partnera do tandemu językowego.
Prosimy o zgłoszenia na adres: speak-dating@sprachcafe-polnisch.org z podaniem:
– imienia i nazwiska,
– języka ojczystego oraz poziomu znajomości drugiego języka (minimum A2),
– numeru telefonu.

Prowadzące:
Natalia Abend – germanistka i polonistka, lektorka języka niemieckiego jako obcego.
Hanna Urbańska – tłumaczka języków: angielski-polski i polski-angielski.
Spotkanie odbędzie się w ramach projektu „Jesteśmy sobie potrzebni" – przy wsparciu Urzędu Dzielnicowego Pankow.
Zapraszamy!
Opłata na pokrycie kosztów za spotkanie: 5,-€. Każdy dodatkowy grosz jest mile widziany!

Polecamy: www.bz-berlin.de/berlin/speak-dating-im-sprach-cafe

UK
Speak-Dating
SprachCafé Polnisch e.V. вкотре запрошує на "SPEAK DATING"!
Зустрічі відбуваються регулярно у першу та третю середу кожного місяця із 19.00 до 20.30 години.
Вітаються різні мовні комбінації! Ми із нетерпінням чекаємо на нові мови, які ви принесете з собою!
"Speak Dating" – створений за мотивами відомої концепції "швидких побачень" – це вечір у приємній та невимушеній атмосфері, який обіцяє новий підхід до іншої мови та культури.
Учасники сидять один навпроти одного і спілкуються на задані теми, мовою, яку вони хочуть практикувати.
Із кожною новою розмовою можна змінювати співрозмовників та мову. Таким чином, ви не тільки практикуєте мову, а й можете познайомитися з новими людьми.
У результаті, в найкращому випадку, протягом вечора будуть сформовані нові довготривалі мовні партнерства (мовні тандеми).
Просимо зареєструватися за електронною адресою: speak-dating@sprachcafe-polnisch.org
із наданням наступної інформації:
– Ім'я та прізвище
– Рідна мова та рівень володіння іншою мовою, яку ви хотіли б практикувати (мінімум А2)
– Номер телефону
Ведучі заходу:
Наталія Абенд – викладачка німецької мови як іноземної та польської мови
Ганна Урбанська – англо-польська/ польсько-англійська перекладачка
Долучайтеся!
Внесок на витрати: 5,-€ або ще кілька центів.
Захід відбувається в рамках проєктів – за підтримки районного управління Панков.
Щиро дякуємо!

EN
SprachCafé Polnisch e.V. invites you to a language exchange "SPEAK DATING"!
We meet regularly on the first and third Wednesday of every month from 19.00 to 20.30.
Different language combinations are very welcome. We will also be happy to hear languages "brought in" by everyone.
"Speak Dating" – inspired by the popular "speed dating" – is an evening in a relaxed and friendly atmosphere enabling a new approach to learning languages and getting to know other cultures.
Participants will sit in pairs facing each other and take turns in short conversations on a drawn topic in the language of their choice.
Participants will change partners and language for each subsequent conversation.
This will not only allow them to practise their language skills but also to meet new people.
Such an evening is a great chance to find the perfect permanent partner for a language tandem.
Please apply to: speak-dating@sprachcafe-polnisch.org stating:
– first and last name,
– mother tongue and second language level (minimum A2),
– telephone number.

Event moderators:
Natalia Abend – German and Polish philologist, teacher of German as a foreign language.
Hanna Urbańska – English-Polish, Polish-English translator and amateur linguist
The meeting will be held as part of the project "Wir brauchen einander" ["We need each other"] – with the support of the Pankow District Office.
Join us!
The fee to cover meeting costs: € 5,-. Every extra penny is welcome!

Further reading: www.bz-berlin.de/berlin/speak-dating-im-sprach-cafe


#deutschlernen #deutschalsfremdsprache #daf #daz #polnischlernen #konversationen #sprechen #polnischinberlin #deutschinberlin #pankow #SprachCafé 2.0 #wirsindfüreuchda #sprachtandem #sprachcafe #german #begegnung #polish #ilovepolish #languages #enjoypeople #schulze #wielojezycznosc #mehrsprachigkeit
#SpeakDating #DSEE #deutsch+ #sprachcafepolnisch #miteinander #sprachenlernen #dialog #pankow #polacywberlinie #ichmagpolnisch
See MoreSee Less

30 interested
Comments Box SVG iconsUsed for the like, share, comment, and reaction icons

No upcoming events

Mehr Veranstaltungen/Więcej wydarzeń

Schreibe einen Kommentar

Deine E-Mail-Adresse wird nicht veröffentlicht. Erforderliche Felder sind mit * markiert