Wtorki z Totalną Biologią

[POL] | [DEU]
[POL]

Czy wiesz, że ciało komunikuje się z nami przez chorobę? Ciało i psychika mają swoją biologiczną mądrośc i jeżeli nauczymy się być uważni i zacząć się z nimi komunikować, to proces zdrowienia może przebiegać znacznie szybciej?

Nazywam się Lucyna Stasińska i jestem certyfikowaną konsultantką Recall Healing®/Totalna Biologia®, absolwentką Międzynarodowego Instytutu Recall Healing®/Totalna Biologia® prowadzoną przez Michelle LaMasa-Dowson Ph.D Co-Director International Recall Healing Institute Educator USA/International.

W każdy trzeci wtorek miesiąca zabiorę Was w niesamowity świat Totalnej Biologii
i pokażę Wam, co Wasze ciała starają się Wam przekazać, a co stara się ukryć Wasz umysł. Uzmysłowienie sobie sytuacji ukrytych przed naszą świadomością daje zwykle impuls do rozpoczęcia procesu zdrowienia na planie fizycznym, ale również psychicznym czy duchowym.  

Porozmawiamy między innymi o tym

  • jaki wpływ na życie może mieć nasza genealogia
  • że sposób, w jaki przychodzimy na świat, może mieć wpływ na nasze życie
  • że nie należy obawiać się bakterii i wirusów
  • jak wygląda piramida zdrowia
  • dlaczego choroba jest najlepszym rozwiązaniem mózgu?

W każdym miesiącu opowiem także o biologicznym i emocjonalnym znaczeniu wybranego schorzenia.

Zapraszamy, zarówno tych, którzy do tej pory nie zetknęli się z Totalną Biologią, jak i tych, którzy wiedzą już czym jest TB i chcieliby dowiedzieć się więcej.

Spotkania w języku polskim.

Zapraszamy!

Wstęp wolny. Datki na rzecz stowarzyszenia są mile widziane.

Przy wsparciu Urzędu Dzielnicy Pankow/Biura Integracji w ramach projektu „Na Schulze“.

[DEU]

Wusstet Ihr, dass der Körper durch Krankheit mit uns kommuniziert? Der Körper und die Psyche haben ihre eigene biologische Weisheit, und wenn wir lernen, achtsam zu sein und anfangen, mit ihnen zu kommunizieren, kann der Heilungsprozess viel schneller verlaufen?

Mein Name ist Lucyna Stasińska. Ich bin zertifizierte Recall Healing®/Total Biology® Beraterin, Absolventin des International Recall Healing®/Total Biology® Institute unter der Leitung von Michelle LaMasa-Dowson Ph.D Co-Director International Recall Healing Institute Educator USA/International.

Jeden dritten Dienstag im Monat werde ich Euch in die erstaunliche Welt der Totalen Biologie entführen
und zeige Euch, was Euer Körper Euch mitzuteilen versucht und was Euer Verstand zu verbergen sucht. Das Bewusstwerden von Situationen, die unserem Bewusstsein verborgen sind, gibt normalerweise den Anstoß, den Heilungsprozess auf der körperlichen, aber auch auf der geistigen oder spirituellen Ebene in Gang zu setzen.

Wir werden unter anderem darüber sprechen:

  • welchen Einfluss unsere Genealogie auf unser Leben haben kann
  • dass die Art und Weise, wie wir geboren werden, einen Einfluss auf unser Leben haben kann
  • dass wir keine Angst vor Bakterien und Viren haben sollten
  • wie die Gesundheitspyramide aussieht
  • warum Krankheit die beste Lösung für unser Gehirn ist

Jeden Monat werde ich auch über biologische und emotionale Bedeutung einer ausgewählten Krankheit sprechen.

Eingeladen sind sowohl diejenigen, die noch nicht mit der Totalen Biologie in Berührung gekommen sind, als auch diejenigen, die bereits wissen, was TB ist und mehr darüber erfahren möchten.

Die Treffen finden auf Polnisch statt.

Seid herzlich willkommen!

Der Eintritt ist frei. Auf Spenden für Vereinszwecke freuen wir uns.

Mit Unterstützung des Bezirksamtes Pankow im Rahmen des Projektes „In der Schulze“.

Pozdrawia Was Lucyna Stasińska 🙂

Schreibe einen Kommentar

Deine E-Mail-Adresse wird nicht veröffentlicht. Erforderliche Felder sind mit * markiert