Aktualne godziny otwarcia Kafejki oraz zasady higieny
Aktualizacja z 11.08.2021
Comments Box SVG iconsUsed for the like, share, comment, and reaction icons
Wielojęzyczne warsztaty ceramiczne | Mehrsprachiger Keramik-Workshop | V

Wielojęzyczne warsztaty ceramiczne | Mehrsprachiger Keramik-Workshop | V

31 lip 2022, 11:0031 lip 2022, 13:00

SprachCafé Polnisch e.V. – Polska Kafejka JęzykowaSchulzestr. 1Pankow,13187 Map

🇵🇱🇩🇪🇬🇧
SERDECZNIE ZAPRASZAMY!

Wielojęzyczne warsztaty ceramiczne

Cena: 30 euro/ osoba, rodzic z dzieckiem, 40 euro za parę.
W trakcie warsztatów wybierasz szkliwo i po dwóch tygodniach otrzymujesz wypaloną i poszkliwioną pracę.

Zapisy: glinofrajda@gmail.com
Płatność wyłącznie gotówką na miejscu, przed warsztatami.

Warsztaty prowadzi kolektyw artystyczny Rainbow Spears.
Co to jest Rainbow Spears?
Naszą inspiracją jest idea Tęczowych Zlotów. To meetingi hipisów, którzy spotykali się z misją głoszenia idei pokoju, miłości, wolności i wspólnoty. Naszym celem jest zbliżanie ludzi w przyjaznej i wspierającej atmosferze. Wspólna praca z gliną jest pretekstem do bycia blisko z drugim człowiekiem, rozmowy, wymiany myśli po to by budować relacje i tworzyć wspólnotę. Kolektyw Rainbow Spears tworzą Ewa Skarżyńska i Ivona Mirosław-Dolecka ceramiczki z Polski.

Ewa Skarżyńska
Z wykształcenia rytmiczka, z pragmatyzmu menadżerka, a z pasji ciekawa życia garncarko -ceramiczka. Pierwsze kroki w świecie gliny stawia w Stanach Zjednoczonych w Minneapolis, Minnesota gdzie mieszkała 6 lat. Tam trafia do Edina Art Center i zaczyna serię warsztatów garncarskich. Współpracuje z Fundacją Leny Grochowskiej, jako ceramik prowadząc warsztaty z ceramiki z osobami niepełnosprawnymi oraz z grupami turystów w Łochowie.
Skończyła certyfikowany, trzy etapowy kurs w Łucznicy dla instruktorów ceramiki oraz mozaiki. W lipcu 2021 otworzyła własną pracownię Glinofrajda Pottery With Passion w Kaliszu.

Ivona Mirosław-Dolecka – aktorka lalkarka, animatorka kultury, rolniczka – pszczelarka, ceramiczka. Dyrektorka Żoliborskiego Domu Kultury w Warszawie. Uważa, że praca z gliną jest cudowną kuracją uważności, spokoju, czułości. Obecnie wspólnie z przyjaciółmi remontuje stare siedlisko na Suwalszczyźnie, gdzie zamierza otworzyć przyjazną osadę ceramiczną, gdzie kultywować będzie rzemiosło prymitywne i wypały alternatywne. Skończyła certyfikowany, trzy etapowy kurs w Łucznicy dla instruktorów ceramiki.

Spotkanie będzie prowadzone w języku polskim z tłumaczeniem na język niemiecki, angielski, rosyjski, hiszpański, …

Warsztaty odbywają się w partnerstwie z SprachCafé Polnisch e.V. – Polska Kafejka Językowa w Berlinie.

Zobacz też:
– 14.00-16.00 Dzieci garnki lepią – rodzinne warsztaty ceramiczne: fb.me/e/3ydXQfkjC
– 18.00-20.00 Glina-Dating – randka przy glinie i winie: fb.me/e/nEqEFtCbV
– Warsztaty ceramiczne dla każdego: fb.me/e/2JBjsYY3G
– Wielojęzyczne warsztaty ceramiczne: fb.me/e/2xBoLbugW

🇩🇪
SEID HERZLICH WILLKOMMEN!

Mehrsprachige Keramik-Werkstatt

Unkostenbeitrag: 30 euro/ Person, Kind mit einem Elternteil, 40 euro Paar.
In der Werkstatt wird Glasur gewählt. In zwei Wochen bekommst Du Deine fertig gebrannte und glasierte Arbeit.

Anmeldung: glinofrajda@gmail.com
Zahlung nur bar vor Ort vor der Veranstaltung.

Die Werkstätten leitet ein Künstler*innenkollektiv Rainbow Spears.
Was ist Rainbow Spears?
Unsere Inspiration ist die Idee der Regenbogen Begegnungen. Es sind Treffen von Hippies, die zusammenkamen, um die Idee des Friedens, der Liebe, der Freiheit und der Gemeinschaft zu verbreiten. Die gemeinsame Arbeit mit Ton ist nur ein Vorwand um einander zu begegnen, um ins Gespräch zu kommen, Gedanken auszutauschen, zwischenmenschliche Beziehungen zu knüpfen und eine Gemeinschaft zu schaffen.
Das Kollektiv Rainbow Spears besteht aus zwei Keramiker*innen aus Polen: Ewa Skarżyńska und Ivona Mirosław-Dolecka.

Ewa Skarżyńska
Von der Ausbildung her ist sie Rhythmik-Lehrerin, pragmatisch gesehen – Managerin, aus Hingabe – neugierige Töpferin-Keramikerin. Ihre ersten Schritte in der Welt des Tonst machte sie in den USA, in Minneapolis, Minesota, wo sie 6 Jahre lebte. Dort nahm sie in Edina Art Center an mehreren Töpferwerkstätten teil. Sie arbeitet mit der Lena-Grochowska-Stiftung als Keramikerin und leitet Werkstätten mit Menschen mit Behinderungen sowie mit Reisegruppen in Łochów.
Się absolvierte eine dreiteilige Ausbildung in Łucznica für Keramik-und Mosaik-Ausbilder.
Im Juli 2021 eröffnete Sie ihre eigene Werkstatt Glinofrajda-Pottery-With-Passion in Kalisz.

Ivona Mirosław-Dolecka – Puppenschauspielerin, Kulturanimatorin, Bäuerin-Imkerin, Töpferin.
Leiterin des Kulturhauses in Żolibórz in Warschau. Sie ist der Meinung, dass die Arbeit mit Ton eine wunderbare Kur ist für Achtsamkeit, Ruhe und Sensibilität/ Zärtlichkeit. Aktuell renoviert sie mit Freunden einen alten Sitz in der Region Suwalki, wo sie vor hat, eine freundliche Siedlung zu etablieren. Dort will sie das ursprüngliche Handwerk kultivieren und alternative Brennmethoden beim Töpfern zeigen.
Sie hat auch einen dreiteiligen Kurs als Keramikerin in Łucznica absolviert.

Die Veranstaltungen werden in der polnischen Sprache geleitet, mit der Übersetzung ins Deutsche, Englische, Russische, Spanische, …

Die Werkstätten sind eine Zusammenarbeit mit dem SprachCafé Polnisch e.V. in Berlin.

Schaue auch unter:
– Kinder töpfern- Familien-Keramik-Werkstätten: fb.me/e/3ydXQfkjC
– Keramik-Workshop für alle: fb.me/e/2JBjsYY3G
– Mehrsprachiger Keramik-Workshop: fb.me/e/2xBoLbugW

🇬🇧
JOIN US!

Multilingual ceramics workshop
Price: 30 euro/person, parent with a child, 40 euro per couple.
During the workshop you can choose your glaze and receive your fired and glazed piece after two weeks.

Enrolment: glinofrajda@gmail.com
Payment is possible only in cash on site before the workshop.
The workshop is led by the artist collective Rainbow Spears
What is Rainbow Spears?
Our inspiration comes from the idea of Rainbow Gatherings. These are gatherings of hippies who came together with a mission to spread the ideas of peace, love, freedom and community. Our aim is to bring people together in a friendly and supportive atmosphere. Working together with clay is an opportunity to be close to each other, to talk and to exchange ideas in order to build relationships and build a community. The Rainbow Spears Collectiv consists of Ewa Skarżyńska and Ivona Mirosław-Dolecka – ceramicists from Poland.

Ewa Skarżyńska
A rhythmist by training, a manager by pragmatism and a curious potter-ceramicist by passion. She took her first steps into the world of clay in the United States in Minneapolis, Minnesota where she lived for 6 years and where she found the Edina Art Center and began a series of pottery workshops. She works with the Lena Grochowska Foundation as a ceramicist conducting ceramics workshops with disabled people and groups of tourists in Łochów.
She completed a certified three-stage course in Łucznica for ceramics and mosaic instructors. In July 2021, she opened her own studio Glinofrajda Pottery With Passion in Kalisz.

Ivona Mirosław-Dolecka
– Actress – puppeteer, cultural animator, farmer, beekeeper and ceramicist. Director of the Żoliborski Dom Kultury in Warsaw. She believes that working with clay is a wonderful treatment for attentiveness, calmness and tenderness. Currently, with the help of her friends, she is renovating an old habitat in the Suwałki region, where she intends to open a friendly ceramic settlement where she will cultivate primitive craft and alternative firings. She has completed a certified three-stage course in Łucznica for ceramics instructors.

The workshop is held in partnership with SprachCafé Polnisch e.V. – Polish Language Café in Berlin.

Meetings will be conducted in Polish with translation into German, English, Russian, Spain.

See also:
– Dzieci garnki lepią [Children make pots] – family ceramic workshops:
fb.me/e/3ydXQfkjC
– Keramik-Workshop für alle: fb.me/e/2JBjsYY3G
– Mehrsprachiger Keramik-Workshop: fb.me/e/2xBoLbugW
See MoreSee Less

12 interested  ·  4 going
Otwarte warsztaty ceramiczne dla każdego | Keramikwerkstatt für alle | IV

Otwarte warsztaty ceramiczne dla każdego | Keramikwerkstatt für alle | IV

30 lip 2022, 17:0030 lip 2022, 19:00

SprachCafé Polnisch e.V. – Polska Kafejka JęzykowaSchulzestr. 1Pankow,13187 Map

🇵🇱🇩🇪🇬🇧
SERDECZNIE ZAPRASZAMY!

Otwarte warsztaty ceramiczne dla każdego

Cena: 30 euro/ osoba, rodzic z dzieckiem, 40 euro za parę.
W trakcie warsztatów wybierasz szkliwo i po dwóch tygodniach otrzymujesz wypaloną i poszkliwioną pracę.

Zapisy: glinofrajda@gmail.com
Płatność wyłącznie gotówką na miejscu, przed warsztatami.

Warsztaty prowadzi kolektyw artystyczny Rainbow Spears.
Co to jest Rainbow Spears?
Naszą inspiracją jest idea Tęczowych Zlotów. To meetingi hipisów, którzy spotykali się z misją głoszenia idei pokoju, miłości, wolności i wspólnoty. Naszym celem jest zbliżanie ludzi w przyjaznej i wspierającej atmosferze. Wspólna praca z gliną jest pretekstem do bycia blisko z drugim człowiekiem, rozmowy, wymiany myśli po to by budować relacje i tworzyć wspólnotę. Kolektyw Rainbow Spears tworzą Ewa Skarżyńska i Ivona Mirosław-Dolecka ceramiczki z Polski.

Ewa Skarżyńska
Z wykształcenia rytmiczka, z pragmatyzmu menadżerka, a z pasji ciekawa życia garncarko -ceramiczka. Pierwsze kroki w świecie gliny stawia w Stanach Zjednoczonych w Minneapolis, Minnesota gdzie mieszkała 6 lat. Tam trafia do Edina Art Center i zaczyna serię warsztatów garncarskich. Współpracuje z Fundacją Leny Grochowskiej, jako ceramik prowadząc warsztaty z ceramiki z osobami niepełnosprawnymi oraz z grupami turystów w Łochowie.
Skończyła certyfikowany, trzy etapowy kurs w Łucznicy dla instruktorów ceramiki oraz mozaiki. W lipcu 2021 otworzyła własną pracownię Glinofrajda Pottery With Passion w Kaliszu.

Ivona Mirosław-Dolecka – aktorka lalkarka, animatorka kultury, rolniczka – pszczelarka, ceramiczka. Dyrektorka Żoliborskiego Domu Kultury w Warszawie. Uważa, że praca z gliną jest cudowną kuracją uważności, spokoju, czułości. Obecnie wspólnie z przyjaciółmi remontuje stare siedlisko na Suwalszczyźnie, gdzie zamierza otworzyć przyjazną osadę ceramiczną, gdzie kultywować będzie rzemiosło prymitywne i wypały alternatywne. Skończyła certyfikowany, trzy etapowy kurs w Łucznicy dla instruktorów ceramiki.
Spotkania będą prowadzone w języku polskim z możliwością tłumaczenia na niemiecki oraz angielski.

Warsztaty odbywają się w partnerstwie z SprachCafé Polnisch e.V. – Polska Kafejka Językowa w Berlinie.

Zobacz też:
– Dzieci garnki lepią – rodzinne warsztaty ceramiczne: fb.me/e/3ydXQfkjC
– Otwarte warsztata dla każdego: fb.me/e/2JBjsYY3G
– Warsztaty ceramiczne wielojęzyczne: fb.me/e/2xBoLbugW


🇩🇪
SEID HERZLICH WILLKOMMEN!

Offene Keramik-Werkstatt für alle

Unkostenbeitrag: 30 euro/ Person, Kind mit einem Elternteil, 40 euro Paar.
In der Werkstatt wird Glasur gewählt. In zwei Wochen bekommst Du Deine fertig gebrannte und glasierte Arbeit.


Anmeldung: glinofrajda@gmail.com
Zahlung nur bar vor Ort vor der Veranstaltung.

Die Werkstätten leitet ein Künstler*innenkollektiv Rainbow Spears.
Was ist Rainbow Spears?
Unsere Inspiration ist die Idee der Regenbogen Begegnungen. Es sind Treffen von Hippies, die zusammenkamen, um die Idee des Friedens, der Liebe, der Freiheit und der Gemeinschaft zu verbreiten. Die gemeinsame Arbeit mit Ton ist nur ein Vorwand um einander zu begegnen, um ins Gespräch zu kommen, Gedanken auszutauschen, zwischenmenschliche Beziehungen zu knüpfen und eine Gemeinschaft zu schaffen.
Das Kollektiv Rainbow Spears besteht aus zwei Keramiker*innen aus Polen: Ewa Skarżyńska und Ivona Mirosław-Dolecka.

Ewa Skarżyńska
Von der Ausbildung her ist sie Rhythmik-Lehrerin, pragmatisch gesehen – Managerin, aus Hingabe – neugierige Töpferin-Keramikerin. Ihre ersten Schritte in der Welt des Tonst machte sie in den USA, in Minneapolis, Minesota, wo sie 6 Jahre lebte. Dort nahm sie in Edina Art Center an mehreren Töpferwerkstätten teil. Sie arbeitet mit der Lena-Grochowska-Stiftung als Keramikerin und leitet Werkstätten mit Menschen mit Behinderungen sowie mit Reisegruppen in Łochów.
Się absolvierte eine dreiteilige Ausbildung in Łucznica für Keramik-und Mosaik-Ausbilder.
Im Juli 2021 eröffnete Sie ihre eigene Werkstatt Glinofrajda-Pottery-With-Passion in Kalisz.

Ivona Mirosław-Dolecka – Puppenschauspielerin, Kulturanimatorin, Bäuerin-Imkerin, Töpferin.
Leiterin des Kulturhauses in Żolibórz in Warschau. Sie ist der Meinung, dass die Arbeit mit Ton eine wunderbare Kur ist für Achtsamkeit, Ruhe und Sensibilität/ Zärtlichkeit. Aktuell renoviert sie mit Freunden einen alten Sitz in der Region Suwalki, wo sie vor hat, eine freundliche Siedlung zu etablieren. Dort will sie das ursprüngliche Handwerk kultivieren und alternative Brennmethoden beim Töpfern zeigen.
Sie hat auch einen dreiteiligen Kurs als Keramikerin in Łucznica absolviert.
Die Veranstaltungen werden in der polnischen Sprache geleitet, mit der Möglichkeit ins Deutsche und Englische zu übersetzen.

Die Werkstätten sind eine Zusammenarbeit mit dem SprachCafé Polnisch e.V. in Berlin.

Schaue auch unter:
– Kinder töpfern- Familien-Keramik-Werkstätten: fb.me/e/3ydXQfkjC
– Keramik-Workshop für alle: fb.me/e/2JBjsYY3G
– Mehrsprachiger Keramik-Workshop: fb.me/e/2xBoLbugW


🇬🇧
JOIN US!

Open ceramics workshop for everyone
Price: 30 euro/person, parent with a child, 40 euro per couple.
During the workshop you can choose your glaze and receive your fired and glazed piece after two weeks.

Enrolment: glinofrajda@gmail.com
Payment is possible only in cash on site before the workshop.

The workshop is led by the artist collective Rainbow Spears
What is Rainbow Spears?
Our inspiration comes from the idea of Rainbow Gatherings. These are gatherings of hippies who came together with a mission to spread the ideas of peace, love, freedom and community. Our aim is to bring people together in a friendly and supportive atmosphere. Working together with clay is an opportunity to be close to each other, to talk and to exchange ideas in order to build relationships and build a community. The Rainbow Spears Collectiv consists of Ewa Skarżyńska and Ivona Mirosław-Dolecka – ceramicists from Poland.

Ewa Skarżyńska
A rhythmist by training, a manager by pragmatism and a curious potter-ceramicist by passion. She took her first steps into the world of clay in the United States in Minneapolis, Minnesota where she lived for 6 years and where she found the Edina Art Center and began a series of pottery workshops. She works with the Lena Grochowska Foundation as a ceramicist conducting ceramics workshops with disabled people and groups of tourists in Łochów.
She completed a certified three-stage course in Łucznica for ceramics and mosaic instructors. In July 2021, she opened her own studio Glinofrajda Pottery With Passion in Kalisz.

Ivona Mirosław-Dolecka
– Actress – puppeteer, cultural animator, farmer, beekeeper and ceramicist. Director of the Żoliborski Dom Kultury in Warsaw. She believes that working with clay is a wonderful treatment for attentiveness, calmness and tenderness. Currently, with the help of her friends, she is renovating an old habitat in the Suwałki region, where she intends to open a friendly ceramic settlement where she will cultivate primitive craft and alternative firings. She has completed a certified three-stage course in Łucznica for ceramics instructors.

The workshop is held in partnership with SprachCafé Polnisch e.V. – Polish Language Café in Berlin.


Meetings will be conducted in Polish with possible translation into German and English.

See also:
– Dzieci garnki lepią [Children make pots] – family ceramic workshops:
fb.me/e/3ydXQfkjC
– Keramik-Workshop für alle: fb.me/e/2JBjsYY3G
– Mehrsprachiger Keramik-Workshop: fb.me/e/2xBoLbugW
See MoreSee Less

2 interested  ·  1 going
Dekolonialität, Intersektionalität... Relaunch von Migra Up!

Dekolonialität, Intersektionalität… Relaunch von Migra Up!

28 lip 2022, 18:30

SprachCafé Polnisch e.V. – Polska Kafejka JęzykowaSchulzestr. 1Pankow,13187 Map

** WICHTIG!! Ab sofort sind leider keine Anmeldungen mehr möglich.Veranstaltung komplett ausgebucht. Wir bedanken uns für Ihre Interesse.

EINLADUNG

Unser Projekt befindet sich aufgrund des Trägerwechsels in einer neuen Phase. Wir schätzen die Zusammenarbeit zwischen OASE Berlin e.V. und VIA e.V. zwischen Januar 2017 und März 2022. Gerne führen wir unser Projekt mit unseren Kolleg*Innen von Sources d´ Espoir e.V. fort.
Um den neuen Ansatz von Migra Up vorzustellen, laden wir Sie zu einem peruanischen Abendessen in den wunderschönen Räumlichkeiten des SprachCafé Polnisch e.V. ein. Außerdem dient diese Gelegenheit dazu, sich wieder zu treffen und den Unabhängigkeitstag Perus zu feiern.

Wo: SprachCafé Polnisch e.V. befindet sich in der Schulzestr. 1, 13187 Berlin.
Wann: Donnerstag, 28. Juli um 18:30 Uhr (wir beginnen mit dem Abendessen).

Wir würden uns sehr über Ihre Anwesenheit freuen.

Mit freundlichen Grüßen,
Migra Up! Team

(Castellano)
Importante* Este evento ha llegado a su aforo máximo. Agradecemos mucho su interés..
INVITACIÓN
Nuestro proyecto se encuentra en un momento de cambio. Agradecemos desde ya la cooperación entre OASE Berlin e.V. y VIA e.V. entre enero de 2017 y marzo de 2022. Y nos alegra anunciar que continuaremos con nuestro trabajo con un nuevo titular, la organización Sources d’ Espoir e.V.
Para compartir el nuevo enfoque de Migra Up, l* invitamos a una cena peruana en el bello local de SprachCafé Polnish e.V. Además, de reencontrarnos, ésta será una oportunidad para celebrar el Día de la independencia del Perú.

Dónde: SprachCafé Polnisch e.V. en Schulzestr. 1, 13187 Berlín.
Cuándo: Jueves, 28 de Julio a las 18:30 horas (empezaremos con la cena).

Nos alegrará mucho contar con su presencia.

Atentamente,
Equipo de Migra Up!

CASTELLANO
Nuestro proyecto se encuentra en proceso de reestructuración por cambio de titular. Agradecemos el trabajo colaborativo entre OASE Berlin e.V. y VIA e.V. entre enero 2017 y abril de 2022. Daremos noticias de nuestro relanzamiento a inicios del mes de julio. Gracias por su atención y comprensión.
—–
ENGLISH
Our project is in the process of being restructured due to the change of the holder. We thank and appreciate the collaborative work between OASE Berlin e.V. and VIA e.V. between January 2017 and April 2022. We will give news of our relaunch at the beginning of July. Thank you for your attention and understanding.


DEUTSCH
Unser Projekt befindet sich aufgrund des Trägerwechsels in der Umstrukturierung. Wir schätzen die Zusammenarbeit zwischen OASE Berlin e.V. und VIA e.V. zwischen Januar 2017 und April 2022. Über unseren Relaunch informieren wir Anfang Juli. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit und Ihr Verständnis.
See MoreSee Less

2 interested  ·  1 going
Dzieci garnki lepią - rodzinne warsztaty ceramiczne | Keramik-Workshops (II)

Dzieci garnki lepią – rodzinne warsztaty ceramiczne | Keramik-Workshops (II)

23 lip 2022, 14:0023 lip 2022, 16:00+130 lip 2022, 14:0030 lip 2022, 16:00

SprachCafé Polnisch e.V. – Polska Kafejka JęzykowaSchulzestr. 1Pankow,13187 Map

🇵🇱🇩🇪🇬🇧
23 sobota godz. 14.00-16.00 Dzieci garnki lepią – rodzinne warsztaty ceramiczne

Rodzinny piknik z gliną. Lepimy, co chcemy: ludziki, miseczki, czołgi, mikro skarbonki, czarki, miseczki dla pieska lub kotka, talerzyki…
Pracujemy nad autorskimi projektami wspólnie z rodzicami. Słuchamy muzyki. Lepimy i poznajemy się przy rozmowie. W trakcie warsztatów odbędzie się mini loteria i zabawny quiz z nagrodami.

Koszty: 50 euro para: rodzic/dziecko – w cenie dwa dwugodzinne warsztaty: pierwszy 23 lipca (nauka lepienia) drugi 30 lipca (nauka szkliwienia i ozdabiania naczyń), materiały (glina, szkliwo) wsparcie merytoryczne, opowieści, rozmowy, przyjacielska atmosfera, podwójny wypał prac – biskwit i szkliwo, niespodzianki od prowadzących.

Uwaga! Dla chętnych możliwość nauki toczenia na kole. Chęć toczenia należy zgłosić na początku warsztatów, aby utworzyła się lista kolejności. Liczy się kolejnośc zgłoszeń (to znaczy przyjdź jak najwcześniej) w ciągu dwugodzinnych warsztatów przy kole będzie mogło toczyc maksymalnie 6 osób.

SERDECZNIE ZAPRASZAMY!

Zapisy: glinofrajda@gmail.com
Płatność wyłącznie gotówką na miejscu, przed warsztatami.

Warsztaty prowadzi kolektyw artystyczny Rainbow Spears.
Co to jest Rainbow Spears?
Naszą inspiracją jest idea Tęczowych Zlotów. To meetingi hipisów, którzy spotykali się z misją głoszenia idei pokoju, miłości, wolności i wspólnoty. Naszym celem jest zbliżanie ludzi w przyjaznej i wspierającej atmosferze. Wspólna praca z gliną jest pretekstem do bycia blisko z drugim człowiekiem, rozmowy, wymiany myśli po to by budować relacje i tworzyć wspólnotę. Kolektyw Rainbow Spears tworzą Ewa Skarżyńska i Ivona Mirosław- Dolecka ceramiczki z Polski.

Ewa Skarżyńska
Z wykształcenia rytmiczka, z pragmatyzmu menadżera, a z pasji ciekawa życia garncarko-ceramiczka. Pierwsze kroki w świecie gliny stawia w Stanach Zjednoczonych w Minneapolis, Minnesota gdzie mieszkała 6 lat. Tam trafia do Edina Art Center i zaczyna serię warsztatów garncarskich. Współpracuje z Fundacją Leny Grochowskiej, jako ceramik prowadząc warsztaty z ceramiki z osobami niepełnosprawnymi oraz z grupami turystów w Łochowie.
Skończyła certyfikowany, trzy etapowy kurs w Łucznicy dla instruktorów ceramiki oraz mozaiki. W lipcu 2021 otworzyła własną pracownię Glinofrajda Pottery With Passion w Kaliszu.

Ivona Mirosław-Dolecka – aktorka lalkarka, animatorka kultury, rolniczka- pszczelarka, ceramiczka. Dyrektorka Żoliborskiego Domu Kultury w Warszawie. Uważa, że praca z gliną jest cudowną kuracją uważności, spokoju, czułości. Obecnie wspólnie z przyjaciółmi remontuje stare siedlisko na Suwalszczyźnie gdzie zamierza otworzyć przyjazną osadę ceramiczną gdzie kultywować będzie rzemiosło prymitywne i wypały alternatywne. Skończyła certyfikowany, trzy etapowy kurs w Łucznicy dla instruktorów ceramiki.

Spotkania będą prowadzone w języku polskim z możliwością tłumaczenia na niemiecki oraz angielski.

Warsztaty odbywają się w partnerstwie z SprachCafé Polnisch e.V. – Polska Kafejka Językowa w Berlinie.

Zobacz też:
– 10.00-12.00 Lepimy gary – sąsiedzkie warsztaty ceramiczne: fb.me/e/1BX1uJJvu
– 17.00-19.00 Otwarte warsztaty ceramiczne: fb.me/e/2JBjsYY3G
– nd., 31.07., 11.00-13.00 Wielojęzyczne warsztaty ceramiczne: fb.me/e/2xBoLbugW

🇩🇪
23. Juli 2022, Samstag 14.00-16.00 Uhr Kinder töpfern – eine Familien Keramikwerkstatt

Ein Familienpicknick mit Ton. Wir gestalten, was uns gefällt: kleine Figuren, Schälchen, Panzer, kleine Spardosen, Näpfchen für einen Hund oder eine Katze, kleine Teller…

Wir arbeiten gemeinsam mit den Eltern. Hören dabei Musik. Wir Töpfern und lernen uns dabei im Gespräch kennen. Im laufe der Werkstatt gibt es eine kleine Lotterie und ein lustiges Quiz mit Preisen.

Beitrag: 50 € – für Kinder mit Eltern
Hier sind zwei zweistündige Werkstätten inbegriffen: der erste am 23. Juli (Lernen zu töpfern), der zweite am 30. Juli (das Lernen von glasieren und dekorieren von Gefäßen), Material, (Ton, Glasur), fachliche Unterstützung, Gespräche, Erzählungen und eine freundliche Atmosphäre, zweifaches Brennen der Arbeiten – Biskuit und Glasur, Überraschungen von den Leitenden.

Achtung! Für Interessierte gibt es die Möglichkeit an der Drehscheibe zu lernen. Anmeldungen bitte gleich am Anfang der Werkstatt, so dass eine Liste erstellt werden kann. (Die Reihenfolge der Anmeldung zählt, kommt also etwas früher. Währen der zweistündigen Werkstätten können an der Drehscheibe maximal 6 Personen arbeiten.

SEID HERZLICH WILLKOMMEN!

Anmeldung: glinofrajda@gmail.com
Zahlung nur bar vor Ort vor der Veranstaltung.

Die Werkstätten leitet ein Künstler*innenkollektiv Rainbow Spears.
Was ist Rainbow Spears?
Unsere Inspiration ist die Idee der Regenbogen Begegnungen. Es sind Treffen von Hippies, die zusammenkamen, um die Idee des Friedens, der Liebe, der Freiheit und der Gemeinschaft zu verbreiten. Die gemeinsame Arbeit mit Ton ist nur ein Vorwand um einander zu begegnen, um ins Gespräch zu kommen, Gedanken auszutauschen, zwischenmenschliche Beziehungen zu knüpfen und eine Gemeinschaft zu schaffen.
Das Kollektiv Rainbow Spears besteht aus zwei Keramiker*innen aus Polen : Ewa Skarżyńska und Ivona Mirosław-Dolecka.

Ewa Skarżyńska
Von der Ausbildung her ist sie Rhythmik-Lehrerin, pragmatisch gesehen – Managerin, aus Hingabe – neugierige Töpferin-Keramikerin. Ihre ersten Schritte in der Welt des Tonst machte sie in den USA, in Minneapolis, Minesota, wo sie 6 Jahre lebte. Dort nahm sie in Edina Art Center an mehreren Töpferwerkstätten teil. Sie arbeitet mit der Lena-Grochowska-Stiftung als Keramikerin und leitet Werkstätten mit Menschen mit Behinderungen sowie mit Reisegruppen in Łochów.
Sie absolvierte eine dreiteilige Ausbildung in Łucznica für Keramik-und Mosaik-Ausbilder.
Im Juli 2021 eröffnete sie ihre eigene Werkstatt Glinofrajda-Pottery-With-Passion in Kalisz.

Ivona Mirosław-Dolecka – Puppenschauspielerin, Kulturanimatorin, Bäuerin-Imkerin, Töpferin.
Leiterin des Kulturhauses in Żolibórz in Warschau. Sie ist der Meinung, dass die Arbeit mit Ton eine wunderbare Kur ist für Achtsamkeit, Ruhe und Sensibilität/ Zärtlichkeit. Aktuell renoviert sie mit Freunden einen alten Sitz in der Region Suwalki, wo sie vor hat, eine freundliche Siedlung zu etablieren. Dort will sie das ursprüngliche Handwerk kultivieren und alternative Brennmethoden beim Töpfern zeigen.
Sie hat auch einen dreiteiligen Kurs als Keramikerin in Łucznica absolviert.
Die Veranstaltungen werden in der polnischen Sprache geleitet, mit der Möglichkeit ins Deutsche und Englische zu übersetzen.

Die Werkstätten sind eine Zusammenarbeit mit dem SprachCafé Polnisch e.V. in Berlin.

Schaue auch unter:
-10.00-12.00 Keramik-Werkstatt in der Nachbarschaft: fb.me/e/1BX1uJJvu
– 17.00-19.00 Offene Keramik-Werkstatt für alle: fb.me/e/2JBjsYY3G
– So., 31.07., 11.00-13.00 Mehrsprachige Keramik-Werkstatt: fb.me/e/2xBoLbugW🇬🇧
Children make pots – family ceramics workshop | Keramik-Workshops (II)

July 23 Saturday 14.00-16.00 Children make pots – family ceramics workshops
A family picnic with clay. We can make whatever we want: figurines, bowls, tanks, mini piggy banks, cups, bowls for a dog or a cat, plates….
We work on our projects together with our parents. We listen to music. We create and get to know each other while talking. During the workshop there will be a mini-lottery and a fun quiz with prizes.

Cost: 50 € per pair: parent and child together – the price includes two two-hour workshops: the first workshop will take place on July 23 (pottery) and the second one on July 30 (glazing and decorating), materials (clay and glaze), technical support, stories, conversation, friendly atmosphere, double firing of the pieces – bisque and glaze – and surprises from the instructors.
Note: There will be a possibility to learn wheel throwing pottery. Willingness to participate must be expressed at the beginning of the workshop in order to form a waiting list. The order of registration is important (that is to say come as early as possible). During the two-hour workshop a maximum of 6 people can throw the wheel.

YOU ARE VERY WELCOME TO JOIN US!

Enrolment: glinofrajda@gmail.com
Payment is possible only in cash on site, before the workshop.

The workshop is led by the artist collective Rainbow Spears
What is Rainbow Spears?
Our inspiration comes from the idea of Rainbow Gatherings. These are gatherings of hippies who came together with a mission to spread the ideas of peace, love, freedom and community. Our aim is to bring people together in a friendly and supportive atmosphere. Working together with clay is an opportunity to be close to each other, to talk and to exchange ideas in order to build relationships and build a community. The Rainbow Spears Collectiv consists of Ewa Skarżyńska and Ivona Mirosław-Dolecka – ceramicists from Poland.

Ewa Skarżyńska
A rhythmist by training, a manager by pragmatism and a curious potter-ceramicist by passion. She took her first steps into the world of clay in the United States in Minneapolis, Minnesota where she lived for 6 years and where she found the Edina Art Center and began a series of pottery workshops. She works with the Lena Grochowska Foundation as a ceramicist conducting ceramics workshops with disabled people and groups of tourists in Łochów.
She completed a certified three-stage course in Łucznica for ceramics and mosaic instructors. In July 2021, she opened her own studio Glinofrajda Pottery With Passion in Kalisz.

Ivona Mirosław-Dolecka
– Actress – puppeteer, cultural animator, farmer, beekeeper and ceramicist. Director of the Żoliborski Dom Kultury in Warsaw. She believes that working with clay is a wonderful treatment for attentiveness, calmness and tenderness. Currently, with the help of her friends, she is renovating an old habitat in the Suwałki region, where she intends to open a friendly ceramic settlement where she will cultivate primitive craft and alternative firings. She has completed a certified three-stage course in Łucznica for ceramics instructors.

The workshop is held in partnership with SprachCafé Polnisch e.V. – Polish Language Café in Berlin.

Enrolment: glinofrajda@gmail.com
Payment only in cash, on site, before the workshop.

Meetings will be conducted in Polish with possible translation into German and English.

See also:
– 10.00-12.00 – Lepimy gary [We make pots] – neighbourhood ceramics workshop: fb.me/e/2C8PNROyg
– 17.00-19.00 Offene Keramik-Werkstatt für alle: fb.me/e/2JBjsYY3G
– So., 31.07., 11.00-13.00 Mehrsprachige Keramik-Werkstatt: fb.me/e/2xBoLbugW
See MoreSee Less

7 interested
Lepimy gary - sąsiedzkie warsztaty ceramiczne | Keramik-Workshops (I)

Lepimy gary – sąsiedzkie warsztaty ceramiczne | Keramik-Workshops (I)

23 lip 2022, 10:0023 lip 2022, 12:00+130 lip 2022, 10:0030 lip 2022, 12:00

SprachCafé Polnisch e.V. – Polska Kafejka JęzykowaSchulzestr. 1Pankow,13187 Map

🇵🇱🇩🇪🇬🇧
30.07., sobota godz. 10.00-12.00

Lepimy gary – sąsiedzkie warsztaty ceramiczne
Poznaj sąsiada lepiąc z nim miskę lub talerz.
Glina jest tylko pretekstem do wspólnego spotkania i zdobycia nowych kompetencji.

Czego możesz oczekiwać?
Nauczymy Cię, jak ulepić czarkę, miseczkę lub mikro paterę z gliny.
W drugiej części pokażemy, jak wykonać talerz z płata. Jeśli będziesz chciał ozdobisz go odciskając polskie zioła, owoce, kwiaty lub wzory z babcinej koronki.
Ulepmy nie tylko naczynia – zbudujmy sąsiedzkie relacje w przyjaznej przestrzeni i akceptującej atmosferze przy muzyce, którą sami wybierzecie.

Koszty: 40 euro – w cenie dwa dwugodzinne warsztaty: pierwszy 23 lipca (nauka lepienia) drugi 30 lipca (nauka szkliwienia i ozdabiania naczyń), materiały (glina, szkliwo) wsparcie merytoryczne, opowieści, rozmowy, przyjacielska atmosfera, podwójny wypał prac – biskwit i szkliwo, niespodzianki od prowadzących.

Uwaga! Dla chętnych możliwość nauki toczenia na kole. Chęć toczenia należy zgłosić na początku warsztatów, aby utworzyła się lista kolejności. Liczy się kolejnośc zgłoszeń (to znaczy przyjdź jak najwcześniej) w ciągu dwugodzinnych warsztatów przy kole będzie mogło toczyc maksymalnie 6 osób.

SERDECZNIE ZAPRASZAMY!

Zapisy: glinofrajda@gmail.com
Płatność wyłącznie gotówką na miejscu, przed warsztatami.

Warsztaty prowadzi kolektyw artystyczny Rainbow Spears.
Co to jest Rainbow Spears?
Naszą inspiracją jest idea Tęczowych Zlotów. To meetingi hipisów, którzy spotykali się z misją głoszenia idei pokoju, miłości, wolności i wspólnoty. Naszym celem jest zbliżanie ludzi w przyjaznej i wspierającej atmosferze. Wspólna praca z gliną jest pretekstem do bycia blisko z drugim człowiekiem, rozmowy, wymiany myśli po to by budować relacje i tworzyć wspólnotę. Kolektyw Rainbow Spears tworzą Ewa Skarżyńska i Ivona Mirosław-Dolecka ceramiczki z Polski.

Ewa Skarżyńska
Z wykształcenia rytmiczka, z pragmatyzmu menadżerka, a z pasji ciekawa życia garncarko -ceramiczka. Pierwsze kroki w świecie gliny stawia w Stanach Zjednoczonych w Minneapolis, Minnesota gdzie mieszkała 6 lat. Tam trafia do Edina Art Center i zaczyna serię warsztatów garncarskich. Współpracuje z Fundacją Leny Grochowskiej, jako ceramik prowadząc warsztaty z ceramiki z osobami niepełnosprawnymi oraz z grupami turystów w Łochowie.
Skończyła certyfikowany, trzy etapowy kurs w Łucznicy dla instruktorów ceramiki oraz mozaiki. W lipcu 2021 otworzyła własną pracownię Glinofrajda Pottery With Passion w Kaliszu.

Ivona Mirosław-Dolecka – aktorka lalkarka, animatorka kultury, rolniczka – pszczelarka, ceramiczka. Dyrektorka Żoliborskiego Domu Kultury w Warszawie. Uważa, że praca z gliną jest cudowną kuracją uważności, spokoju, czułości. Obecnie wspólnie z przyjaciółmi remontuje stare siedlisko na Suwalszczyźnie, gdzie zamierza otworzyć przyjazną osadę ceramiczną, gdzie kultywować będzie rzemiosło prymitywne i wypały alternatywne. Skończyła certyfikowany, trzy etapowy kurs w Łucznicy dla instruktorów ceramiki.

Spotkania będą prowadzone w języku polskim z możliwością tłumaczenia na niemiecki oraz angielski.

Warsztaty odbywają się w partnerstwie z SprachCafé Polnisch e.V. – Polska Kafejka Językowa w Berlinie.

Zobacz też:
– Dzieci garnki lepią – rodzinne warsztaty ceramiczne: fb.me/e/3ydXQfkjC
– Warsztaty ceramiczne dla każdego: fb.me/e/2JBjsYY3G
– Wielojęzyczne warsztaty ceramiczne: fb.me/e/2xBoLbugW

🇩🇪
Keramik-Werkstatt

Wir wollen töpfern – Keramik Werkstatt für die Nachbarschaft.
Lerne deine Nachbarschaft kennen während Du mit diesen Menschen zusammen eine Schale oder Teller töpferst. Der Ton ist lediglich ein Vorwand einander zu treffen und neue Fertigkeiten zu erlernen.

Was kannst du hier erwarten?
Wir bringen dir bei, wie du ein Schälchen aus Ton anfertigen kannst, oder einen kleinen Teller.
Im zweiten Teil zeigen wir dir, wie du einen Teller aus einem flachen Tonstück gestalten kannst. Wenn du Lust hast, kannst du ihn verschönern, indem du polnische Kräuter, Obst, Blumen oder Omas Spitze auf deine Tonarbeit drückst.
Wir werden nicht nur Gefäße töpfern – wir werden auch in einer freundlichen Atmosphäre, voller Akzeptanz, bei Musik nachbarschaftliche Beziehungen in freundlicher Atmosphäre entstehen lassen.

Beitrag: 40 €
Hier sind zwei zweistündige Werkstätten inbegriffen: der erste am 23. Juli (Lernen zu töpfern), der zweite am 30. Juli (das Lernen von glasieren und dekorieren von Gefäßen), Material, (Ton, Glasur), fachliche Unterstützung, Gespräche, Erzählungen und eine freundliche Atmosphäre, zweifaches Brennen der Arbeiten – Biskuit und Glasur, Überraschungen von den Leitenden.

Achtung! Für Interessierte gibt es die Möglichkeit an der Drehscheibe zu lernen. Anmeldungen bitte gleich am Anfang der Werkstatt, so dass eine Liste erstellt werden kann. (Die Reihenfolge der Anmeldung zählt, kommt also etwas früher. Währen der zweistündigen Werkstätten können an der Drehscheibe maximal 6 Personen arbeiten.

SEID HERZLICH WILLKOMMEN!

Anmeldung: glinofrajda@gmail.com
Zahlung nur bar vor Ort vor der Veranstaltung.

Die Werkstätten leitet ein Künstler*innenkollektiv Rainbow Spears.
Was ist Rainbow Spears?
Unsere Inspiration ist die Idee der Regenbogen Begegnungen. Es sind Treffen von Hippies, die zusammenkamen, um die Idee des Friedens, der Liebe, der Freiheit und der Gemeinschaft zu verbreiten. Die gemeinsame Arbeit mit Ton ist nur ein Vorwand um einander zu begegnen, um ins Gespräch zu kommen, Gedanken auszutauschen, zwischenmenschliche Beziehungen zu knüpfen und eine Gemeinschaft zu schaffen.
Das Kollektiv Rainbow Spears besteht aus zwei Keramiker*innen aus Polen : Ewa Skarżyńska und Ivona Mirosław-Dolecka.

Ewa Skarżyńska
Von der Ausbildung her ist sie Rhythmik-Lehrerin, pragmatisch gesehen – Managerin, aus Hingabe – neugierige Töpferin-Keramikerin. Ihre ersten Schritte in der Welt des Tonst machte sie in den USA, in Minneapolis, Minesota, wo sie 6 Jahre lebte. Dort nahm sie in Edina Art Center an mehreren Töpferwerkstätten teil. Sie arbeitet mit der Lena-Grochowska-Stiftung als Keramikerin und leitet Werkstätten mit Menschen mit Behinderungen sowie mit Reisegruppen in Łochów.
Się absolvierte eine dreiteilige Ausbildung in Łucznica für Keramik-und Mosaik-Ausbilder.
Im Juli 2021 eröffnete Sie ihre eigene Werkstatt Glinofrajda-Pottery-With-Passion in Kalisz.

Ivona Mirosław-Dolecka – Puppenschauspielerin, Kulturanimatorin, Bäuerin-Imkerin, Töpferin.
Leiterin des Kulturhauses in Żolibórz in Warschau. Sie ist der Meinung, dass die Arbeit mit Ton eine wunderbare Kur ist für Achtsamkeit, Ruhe und Sensibilität/ Zärtlichkeit. Aktuell renoviert sie mit Freunden einen alten Sitz in der Region Suwalki, wo sie vor hat, eine freundliche Siedlung zu etablieren. Dort will sie das ursprüngliche Handwerk kultivieren und alternative Brennmethoden beim Töpfern zeigen.
Sie hat auch einen dreiteiligen Kurs als Keramikerin in Łucznica absolviert.

Die Veranstaltungen werden in der polnischen Sprache geleitet, mit der Möglichkeit ins Deutsche und Englische zu übersetzen.

Die Werkstätten sind eine Zusammenarbeit mit dem SprachCafé Polnisch e.V. in Berlin.

Schaue auch unter:

– Kinder töpfern- Familien-Keramik-Werkstätten: fb.me/e/3ydXQfkjC
– Keramik-Workshop für alle: fb.me/e/2JBjsYY3G
– Mehrsprachiger Keramik-Workshop: fb.me/e/2xBoLbugW

🇬🇧
We make pots – neighbourhood ceramics workshop

Get to know your neighbour by making a bowl or plate together.
The clay is a great opportunity to meet people and gain new competences.
What can you expect?
We will teach you how to make a cup, a bowl or a mini-platter out of clay.
In the second part, we will show you how to make a plate out of a piece of clay. If you want, you can decorate it by imprinting Polish herbs, fruits, flowers or patterns from grandma's lace.
Let's create more than just dishes – let's build neighbourly relationships in a friendly space and an accepting atmosphere with music of your own choosing.

Cost: 40 € – the price includes two two-hour workshops: the first workshop will take place on July 23 (pottery) and the second one on July 30 (glazing and decorating), materials (clay and glaze), technical support, stories, conversation, friendly atmosphere, double firing of the pieces – bisque and glaze – and surprises from the instructors.
Note: There will be a possibility to learn wheel throwing pottery. Willingness to participate must be expressed at the beginning of the workshop in order to form a waiting list. The order of registration is important (that is to say come as early as possible). During the two-hour workshop a maximum of 6 people can throw the wheel.

YOU ARE VERY WELCOME!

Enrolment: glinofrajda@gmail.com

Payment is possible only in cash on site, before the workshop.

The workshop is led by the artist collective Rainbow Spears
What is Rainbow Spears?
Our inspiration comes from the idea of Rainbow Gatherings. These are gatherings of hippies who came together with a mission to spread the ideas of peace, love, freedom and community. Our aim is to bring people together in a friendly and supportive atmosphere. Working together with clay is an opportunity to be close to each other, to talk and to exchange ideas in order to build relationships and build a community. The Rainbow Spears Collectiv consists of Ewa Skarżyńska and Ivona Mirosław-Dolecka – ceramicists from Poland.

Ewa Skarżyńska
A rhythmist by training, a manager by pragmatism and a curious potter-ceramicist by passion. She took her first steps into the world of clay in the United States in Minneapolis, Minnesota where she lived for 6 years and where she found the Edina Art Center and began a series of pottery workshops. She works with the Lena Grochowska Foundation as a ceramicist conducting ceramics workshops with disabled people and groups of tourists in Łochów.
She completed a certified three-stage course in Łucznica for ceramics and mosaic instructors. In July 2021, she opened her own studio Glinofrajda Pottery With Passion in Kalisz.

Ivona Mirosław-Dolecka
– Actress – puppeteer, cultural animator, farmer, beekeeper and ceramicist. Director of the Żoliborski Dom Kultury in Warsaw. She believes that working with clay is a wonderful treatment for attentiveness, calmness and tenderness. Currently, with the help of her friends, she is renovating an old habitat in the Suwałki region, where she intends to open a friendly ceramic settlement where she will cultivate primitive craft and alternative firings. She has completed a certified three-stage course in Łucznica for ceramics instructors.

The workshop is held in partnership with SprachCafé Polnisch e.V. – Polish Language Café in Berlin.

Enrolment: glinofrajda@gmail.com
Payment only in cash, on site, before the workshop.

Meetings will be conducted in Polish with possible translation into German and English.

See also:
– Dzieci garnki lepią [Children make pots] – family ceramic workshops:
fb.me/e/3ydXQfkjC
– Keramik-Workshop für alle: fb.me/e/2JBjsYY3G
– Mehrsprachiger Keramik-Workshop: fb.me/e/2xBoLbugW
See MoreSee Less

17 interested
Mehr Veranstaltungen/Więcej wydarzeń