Współpraca

Wszystkim partnerom, osobom i instytucjom wspierającym serdecznie dziękujemy!

W tym miejscu chcemy wspomnieć o osobach prywatnych, które dla rozwoju naszego stowarzyszenia i jego działań na co dzień dają z siebie wszystko.

Bez Waszego wkładu realizacja naszych aktywności i projektów nie byłaby możliwa. Życzymy Wam i nam dalszej dobrej współpracy, spełniania marzeń oraz radości z każdej chwili, którą się dzielimy!

Zapraszamy!

Dziękujemy!