Członkostwo

Chcesz zostać Członkinią lub Członkiem naszego Stowarzyszenia? Dla każdego może oznaczać to coś innego: składki członkowskie, udział w dyskusjach lub/oraz konkretne działanie? Poczucie przynależności?

Nasze cele oraz reguły sformułowaliśmy w statucie.

Możliwe jest członkostwo zwyczajne – z prawem głosu oraz członkostwo wspierające – bez prawa głosu.

Roczna składka członkowska wynosi 42 € od osoby indywidualnej lub rodziny i może być odliczona od podatku.

Cieszymy się na Ciebie!