Wystawy

Wystawy wspierają nasze aktywności artystyczne i ożywiają wymianę między artystkami i artystami a publicznością. Są cyklicznie otwarte na nowe ekspozycje.

Wernisaże otrzymują zwykle oprawę muzyczną, literacką i kulinarną.

Tak za każdym razem powstaje nowa przestrzeń tworzona wspólnymi pomysłami i siłami. Dla zwiedzających to zaproszenie do dialogu.

Osoby kreatywne serdecznie zapraszamy do współpracy!

Aktualne wystawy

Wystawa wędrowna „Co nas porusza…?”

Rathaus Pankow

… została przedłużona do wiosny 2021. Zapraszamy!

Wernisaż 09.12.2019

Katalog 2016

info.wasunsbewegt@gmail.com

Obrazy malarzy z Heinersdorf, które powstały w Polsce.

Schulze

Planujemy midisaż/finisaż.
Śledźcie aktualizacje!