Powrót na rynek pracy – Twoje indywidualne kroki

[POL] | [DEU]
[POL]

Zapraszamy na warsztat

Powrót na rynek pracy – Twoje indywidualne kroki.

Podczas spotkania omówimy, jak skutecznie wrócić do aktywności zawodowej. Skupimy się na Twoich predyspozycjach, umiejętnościach, doświadczeniach zawodowych i możliwych pierwszych krokach. 

Dołącz do nas, aby lepiej zrozumieć swoją sytuację i zaplanować powrót do pracy!

„Życie oznacza ruch i zmiany, które również potrzebują impulsów! Bez względu na to, gdzie jesteś w danym momencie swojego życia, zawsze jest odpowiedni czas na zrobienie pierwszego kroku”.
(Kasia Aniela Koziol)

Kasia Aniela Koziol – dyplomowany pedagog, coach kariery, doradczyni zawodowa, mentorka holistyczna – wspiera ludzi, aby skupili się na sobie i swoim życiu, jasno określili własne potrzeby, kształtowali swoje życie w sposób samodzielny i zgodny z własnymi wartościami.

Serdecznie zapraszam do udziału!
Spotkanie jest bezplatne.

12.06.2024  godzina 19:00-21:00
w SprachCafe Polnisch, Schulzestr. 1, 13187 Berlin, S1 Wollankstraße

Zapisy: hallo@kasia-aniela-koziol.de 

[DEU]
Wir laden Dich zum Workshop ein

Wiedereinstieg in den Arbeitsmarkt – deine individuellen Schritte.

Während des Treffens werden wir besprechen, wie Du erfolgreich ins Berufsleben zurückkehren kannst. Wir werden uns auf deine Prädispositionen, Fähigkeiten, deine Berufserfahrung und mögliche erste Schritte konzentrieren.

Nimm daran teil, um Deine Situation besser zu verstehen und Deinen Wiedereinstieg zu planen!

„Leben bedeutet Bewegung und Veränderung, die auch Impulse braucht! Egal, wo man im Leben gerade steht, es gibt immer den richtigen Zeitpunkt, den ersten Schritt zu tun“
(Kasia Aniela Koziol).

Diplom-Pädagogin Kasia Aniela Koziol berät und coacht Menschen, sodass sie sich und Ihr Leben wieder in den Mittelpunkt stellen, sich der eigenen Bedürfnissen klar werden, Ihr Leben selbstbestimmt und nach eigenen Werten zu gestalten.

Der Workshop ist kostenlos.
Sei dabei!

12.06.2024 19-21 Uhr
im SprachCafe Polnisch, Schulzestr. 1, 13187 Berlin, S-Bahnhof Wollankstraße

Anmeldungen bitte an: hallo@kasia-aniela-koziol.de

Schreibe einen Kommentar

Deine E-Mail-Adresse wird nicht veröffentlicht. Erforderliche Felder sind mit * markiert