Odkryj wdzięczność – warsztaty

[POL] | [DEU]

[POL]  

Zapraszamy na warsztat Odkryj Wdzięczność w języku polskim!
Na tym warsztacie wspólnie odkryjemy przemieniającą moc wdzięczności i nauczymy się, jak zintegrować ją z naszym codziennym życiem.

Wdzięczność to coś więcej niż tylko uczucie – to postawa wobec życia, która może znacząco wpłynąć na nasze samopoczucie, nasze relacje i radość życia. Poprzez praktykowanie wdzięczności zaczynamy widzieć więcej. Doceniamy siebie, to co jest wokół nas i ludzi którzy są w naszym życiu. Koncentrujemy sie na tym co dobre, zamiast na tym czego nam brakuje.

Co Cię czeka na tym warsztacie?

🏵️ Znaczenie wdzięczności: Przeanalizujemy podstawy naukowe stojące za wdzięcznością i zrozumiemy, jak wpływa ona na nasz mózg, emocje i zdrowie fizyczne.

🏵️ Ćwiczenia praktyczne: Poprzez praktyczne ćwiczenia i refleksje nauczymy się kultywować wdzięczność w codziennym życiu i świadomie dostrzegać dobre rzeczy, które nam się przydarzają.

🏵️ Wdzięczność w trudnych czasach: Omówimy, w jaki sposób wdzięczność może pomóc nam dostrzec, to co dobro nawet w trudnych sytuacjach i wzmocnić naszą odporność.

🏵️ Medytacja i ćwiczenia oddechowe: Przećwiczymy praktyczne i skuteczne sposoby praktykowania praktyki wdzięczności, zwiększania dobrostanu i rozwijania pozytywnego nastawienia do życia

Ten kurs jest przeznaczony dla każdego, kto chce pogłębić swoją świadomość, zwiększyć radość życia i zintegrować praktykę wdzięczności z codzienna rutyna.

Prowadząca: Kamila Ecker, terapeutka indywidualna i grupowa, zajmująca się hipnoterapia oraz psychologia pozytywna.
www.psychologische-praxis-zehlendorf.de

Zapraszamy!

25.04.2024, 18:00-21:00, SprachCafé przy Gotenstr. 45, 10829 Berlin, tuż przy Südkreuz

Symboliczna opłata: 20,-€, gotówką, na miejscu.

Zgłoszenia: m.pelszyk@sprachcafe-polnisch.org

[DEU]

Workshop: Dankbarkeit entdecken  

Nehmt an dem Workshop Dankbarkeit entdecken in polnischer Sprache teil! In diesem Workshop werden wir gemeinsam die transformative Kraft der Dankbarkeit entdecken und lernen, wie wir sie in unser tägliches Leben integrieren können.  

Dankbarkeit ist mehr als nur ein Gefühl – sie ist eine Lebenseinstellung, die unser Wohlbefinden, unsere Beziehungen und unsere Lebensfreude erheblich beeinflussen kann. Indem wir uns in Dankbarkeit üben, beginnen wir, mehr zu sehen. Wir schätzen uns selbst, die Dinge um uns herum und die Menschen in unserem Leben. Wir konzentrieren uns auf das, was gut ist, statt auf das, was uns fehlt.  

Was erwartet Sie in diesem Workshop?  

🏵️Bedeutung von Dankbarkeit: Wir werden die wissenschaftlichen Grundlagen der Dankbarkeit untersuchen und verstehen, wie sie sich auf unser Gehirn, unsere Gefühle und unsere körperliche Gesundheit auswirkt.  

🏵️Praktische Übung: Durch praktische Übungen und Reflexionen werden wir lernen, wie wir Dankbarkeit im Alltag kultivieren und die guten Dinge, die uns passieren, bewusst wahrnehmen können.  

🏵️Dankbarkeit in schwierigen Zeiten: Wir werden besprechen, wie Dankbarkeit uns helfen kann, auch in schwierigen Situationen das Gute zu sehen und unsere Widerstandskraft zu stärken.  

🏵️Meditation und Atemübungen: Wir werden praktische und wirksame Wege einüben, um Dankbarkeit zu praktizieren, unser Wohlbefinden zu steigern und eine positive Lebenseinstellung zu entwickeln.  

Dieser Workshop richtet sich an alle, die ihr Bewusstsein vertiefen, ihre Lebensfreude steigern und die Praxis der Dankbarkeit in ihren Alltag integrieren möchten.  

Leitung: Kamila Ecker, Einzel- und Gruppentherapeutin, mit Schwerpunkt Hypnotherapie und positive Psychologie.
www.psychologische-praxis-zehlendorf.de

Seid dabei!

25.04.2024, 18:00-21:00, SprachCafé in der Gotenstr. 45, 10829 Berlin, direkt am Südkreuz

Unkostenbeitrag: 20,-€, in bar, vorort.

Anmeldung: m.pelszyk@sprachcafe-polnisch.org

 

Schreibe einen Kommentar

Deine E-Mail-Adresse wird nicht veröffentlicht. Erforderliche Felder sind mit * markiert