Natalia Raginia – wieczór autorski

[POL] | [DEU]
[POL]

Serdecznie zapraszamy na spotkanie z Natalią Raginią, autorką powieści psychologicznej „Ocalenie”.

19 kwietnia 2024 roku, piątek godzina 19.00

w Kafejce przy Schulzestr. 1, 13187 Berlin-Pankow, tuż przy S1 Wollankstr.

„Ocalenie“ to opowieść o przemianie, walce z własnymi słabościami i zmaganiach z trudnymi wyborami. To historia o pokonywaniu własnych słabości, ograniczeń i o odnajdowaniu w sobie siły, do przezwyciężenia przeszłości. To opowieść o siłach, które pomagają nam w życiu stawić czoło przeciwnościom i odnaleźć swoje miejsce na Ziemi.“

Bohaterką tej obszernej powieści jest Amanda, kobieta nie tylko poszukująca swojej tożsamości, zadająca sobie pytanie kim jestem?, ale przede wszystkim zmagająca się z ciężką chorobą jaką jest depresja.

O sobie i o pracy twórczej, o trudnym temacie, jakim jest depresja, często ukrywanym, niechcianym, niezrozumiałym dla otoczenia opowie autorka Natalia Raginia

„Pisanie dla mnie, to wspaniały sposób, by połączyć swoje serce z duszą. To przepustka do nowego świata, w którym można eksplorować życie i odkrywać swoje prawdziwe ja. To niezwykła podróż do odległych zakątków, gdzie każdy może otworzyć serce i wyzwolić własną wyobraźnię.“

Cytaty pochodzą ze strony autorki: https://nataliaraginia.com/o-autorce-natalia

Spotkanie odbędzie się w ramach cyklu o literaturze, prowadzonego przez berlińskie autorki: Ewę Marię Slaską i jej blog „ewamaria.blog“ (www.ewamaria.blog), Krystynę Koziewicz, Elę Kargol oraz w ramach projektu „Na Schulze“ przy wsparciu Urzędu Dzielnicy Pankow.

Udział w wydarzeniu jest bezpłatny. Datki na cele stowarzyszeniowe są mile widziane.

Spotkanie odbędzie się w języku polskim.

Seid dabei!

[DEU]

Seid herzlich eingeladen zu einem Treffen mit Natalia Raginia, Autorin des psychologischen Romans „Ocalenie“ („Erlösung“)
am 19. April 2024, Freitag um 19.00 Uhr SprachCafé Polnisch Schulzestr. 1 13187 Berlin, direkt an der S1/ Wollankstr.

„“Ocalenie“ („Die Erlösung“) ist eine Geschichte über Verwandlung, über den Kampf gegen die eigenen Schwächen und über das Ringen mit schwierigen Entscheidungen. Es ist eine Geschichte über die Überwindung der eigenen Schwächen und Grenzen und darüber, die Kraft in sich selbst zu finden, um die Vergangenheit zu überwinden. Es ist eine Geschichte über die Kräfte, die uns helfen, die Widrigkeiten des Lebens zu meistern und unseren Platz auf der Erde zu finden.“ Die Protagonistin dieses mitreißenden Romans ist Amanda, eine Frau, die nicht nur auf der Suche nach ihrer Identität ist und sich fragt: „Wer bin ich?“, sondern vor allem mit der schweren Krankheit namens Depression kämpft. Die Autorin Natalia Raginia wird über sich und ihr kreatives Schaffen sprechen, über das schwierige Thema – die Depression, die oft versteckt, unerwünscht und vor allem unverständlich und inakzeptabel für viele Menschen ist „Das Schreiben ist für mich eine wunderbare Möglichkeit, mein Herz und meine Seele zu verbinden. Es ist eine Pforte zu einer neuen Welt, in der man das Leben erforschen und sein wahres Ich entdecken kann. Es ist eine außergewöhnliche Reise in ferne Regionen, wo jeder sein Herz öffnen und seine eigene Fantasie entfesseln kann.“

Die Zitate stammen von der Website der Autorin https://nataliaraginia.com/o-autorce-natalia

Die Veranstaltung findet im Rahmen einer Literaturreihe mit den in Berlin lebenden Autorinnen Ewa Maria Slaska und ihrem Blog ‚ewamaria.blog‘ (www.ewamaria.blog), Krystyna Koziewicz, Ela Kargol und im Rahmen des Projektes „und des Projekts „In der Schulze“ mit Unterstützung des Bezirksamtes Pankow statt.

Die Teilnahme an der Veranstaltung ist kostenlos. Spenden an den Verein sind willkommen.

Die Veranstaltung findet in polnischer Sprache statt.

Seid herzlich willkommen!

Schreibe einen Kommentar

Deine E-Mail-Adresse wird nicht veröffentlicht. Erforderliche Felder sind mit * markiert