„Chińskie igraszki czyli podróż do Państwa Środka” – z Sylwią Malon-Schulze

[POL] | [DEU]
[POL]

Serdecznie zapraszamy w daleką podróż do Chin i na spotkanie z autorką książki „Chińskie igraszki czyli podróż do Państwa Środka”, Sylwią Malon-Schulze.

19 stycznia 2024 r., piątek, godzina 19.00

Sprachcafé Polnisch
Schulzestr. 1
13187 Berlin

Książka nie jest typowym przewodnikiem, ale jednak nim jest. Autorka zabiera nas w swoją pierwszą podróż do Chin, które poznaje krok po kroku, dzień po dniu, rok po roku.

Chiny zaskakują ją bogactwem i biedą, pięknem i brzydotą, nowoczesnością i zacofaniem, wyobrażeniem i konfrontacją z rzeczywistością…

Sylwia Malon-Schulze opowie nam o swojej podróży do Państwa Środka, o poznawaniu kraju i ludzi, o uczeniu się języka chińskiego, ale przede wszystkim o uczeniu się Chin, o długim procesie asymilacji, o Chinkach i Chińczykach, ich mentalności, zwyczajach, o ich życiu.

Kim są ekspaci? Co to są hutongi? Iloma językami mówią Chińczycy? Jak smakuje chleb w Chinach? Jak jeździ się po chińskich autostradach?, a jeśli się je omija, żeby zaoszczędzić, to co wtedy? Ile mniejszości zamieszkuje Chiny? Dlaczego kawa najlepiej smakuje w Starbucks? O tym i wielu innych sprawach, problemach, zdarzeniach i wydarzeniach z podrózy do Państwa Środka opowie nam pisarka Sylwia Malon-Schulze.

Zapraszamy serdecznie!!!

Spotkanie odbędzie się w ramach cyklu o literaturze, prowadzonego przez berlińskie autorki: Elę Kargol, Krystynę Koziewicz, Ewę Marię Slaską i jej blog „ewamaria.blog“ (www.ewamaria.blog).

Udział w wydarzeniu jest bezpłatny. Datki na cele stowarzyszeniowe są mile widziane.

Spotkanie będzie prowadzone w języku polskim.

[DEU]

Wir möchten Sie auf eine lange Reise nach China mitnehmen und zu einem Treffen mit der Autorin des Buches „Chińskie igraszki czyli podróż do Państwa Środka“, Sylwia Malon-Schulze, einladen.

Freitag, den 19. Januar um 19.00 Uhr
SprachCafé Polnisch, Schulzestr. 1, 13187 Berlin

Die Autorin nimmt uns mit auf die Reise, in das Reich der Mitte, das sie Schritt für Schritt, Tag für Tag, Jahr für Jahr kennenlernt und się staunt über die vielen Gegensätze, die den Staat ausmachen: reich und arm, schön und hässlich, fortschrittlich und konservativ…

Sylwia Malon-Schulze erzählt uns von Land und Leuten, vom Erlernen der chinesischen Sprache, vom langen Prozess der Assimilation, von den Chinesen und Chinesinnen, von ihrer Mentalität, ihren Sitten, ihrem Leben.

Wer sind die Expats? Was sind Hutongs? Wie viele Sprachen sprechen die Chinesen? Wie schmeckt das Brot in China? Wie fährt man auf Chinas Autobahnen, und wenn man sie meidet, um Geld zu sparen, was dann? Wie viele Minderheiten leben in China? Warum schmeckt der Kaffee bei Starbucks am besten?

Über diese und viele andere Themen, Probleme, Ereignisse und Erkenntnisse wird uns die Autorin Sylwia Malon-Schulze berichten.

Die Veranstaltung findet im Rahmen des Zyklus über Literatur statt, geleitet von den Berliner Autorinnen Ela Kargol, Krystyna Koziewicz, Ewa Maria Slaska und ihrem Blog „ewamaria.blog“(www.ewamaria.blog).

Der Eintritt ist frei. Wir freuen uns auf Eure Spenden für Vereinszwecke.

Die Veranstaltung findet in der polnischen Sprache statt.

2 Kommentare

Schreibe einen Kommentar

Deine E-Mail-Adresse wird nicht veröffentlicht. Erforderliche Felder sind mit * markiert