Jakie mam szanse na niemieckim rynku pracy?/ Wie stehen meine Chancen auf dem deutschen Arbeitsmarkt? (PL/DE)

[POL] | [DEU]

[POL]

Z tym i innymi pytaniami dotyczącymi perspektywy zawodowej w Niemczech zmaga się wielu ludzi.

Wyjazd za granicę okazuje się nie być przygodą, a wielkim wyzwaniem.

W tym temacie jest dużo informacji, o których powinien dowiedzieć się każdy, kto zdecydował się na życie poza granicami kraju.

A ponieważ w Niemczech mamy dużo punktów doradczych zajmujących się tą tematyką i nikt nie musi zostać z tym sam, zapraszamy Was na spotkanie z Kasią Anielą Koziol – Jobcacherką, doradczynią zawodową oraz z Krzysztofą Bieniak– ekspertką od spraw uznawania kwalifikacji zagranicznych w Niemczech.

Ekspertki przedstawią Wam spektrum ich działań doradczych:

-jakie są perspektywy zawodowe w Niemczech,

– analizę rynku pracy – jak to wygląda obecnie w Niemczech,

-uznawanie zagranicznych kwalifikacji zawodowych zdobytych podczas nauki w szkołach zawodowych, technikach i szkołach wyższych,

-uzupełnianie i podnoszenie kwalifikacji oraz kompetencji przydatnych na dzisiejszym rynku pracy,

– zatrudnienie adekwatne do posiadanych kwalifikacji i wiele więcej.

Kasia Aniela Koziol – dyplomowany pedagog, coach kariery, doradczyni zawodowa, mentorka holistyczna- wspiera ludzi, aby skupili się na sobie i swoim życiu, jasno określili własne potrzeby, kształtowali swoje życie w sposób samodzielny i zgodny z własnymi wartościami.

Coaching zawodowy z kuponem AVGS jest w 100% dofinansowany przez urząd pracy Arbeitsagentur oraz Jobcenter.

Krzysztofa Bieniak z Frauenzentrum Marie e.V. w Berlinie doradza osobom zainteresowanym uznaniem w Niemczech zagranicznych kwalifikacji. Bezpłatne doradztwo edukacyjno-zawodowe dla kobiet.

Udział w spotkaniu 17.11. o godzinie 18:00 jest bezpłatny (stowarzyszenie przyjmie chętnie datki).

Obowiązują zapisy, wystarczy wysłać krótką wiadomość: hallo@kasia-aniela-koziol.de

Adres spotkania: Gotenstrasse 45, 10829 Berlin

[DEU]

Wie stehen meine Chancen auf dem deutschen Arbeitsmarkt?

Mit dieser und vielen anderen Fragen zu den Berufsaussichten in Deutschland tun sich viele Menschen schwer.

Ins Ausland zu gehen, erweist sich nicht als Abenteuer, sondern als große Herausforderung.

Es gibt viele Informationen zu diesem Thema, über die sich jeder informieren sollte, der sich für einen Auslandsaufenthalt entschieden hat.

Und da wir in Deutschland viele Beratungsstellen zu diesem Thema haben und niemand allein gelassen werden soll, laden wir Sie zu einem Treffen mit Kasia Aniela Koziol – Berufsberaterin und Krzysztofa Bieniak – Expertin für die Anerkennung ausländischer Qualifikationen in Deutschland – ein.

Sie werden Euch das Spektrum ihrer Beratungstätigkeit vorstellen:

-Wie sind die Berufsaussichten in Deutschland?

– Analyse des Arbeitsmarktes – wie sieht er heute aus,

-Anerkennung ausländischer Berufsabschlüsse von Berufsschulen, Fachhochschulen und Universitäten,

-Anerkennung ausländischer Berufsabschlüsse von Berufsschulen, Fachhochschulen und Universitäten -Aufwertung und Aufwertung von Qualifikationen und Kompetenzen für den heutigen Arbeitsmarkt,

– eine den Qualifikationen entsprechende Beschäftigung finden und vieles mehr.

Diplom-Pädagogin Kasia Aniela Koziol berät und coacht Menschen sodass sie sich und Ihr Leben wieder in den Mittelpunkt stellen, sich der eigenen Bedürfnissen klar werden, Ihr Leben selbstbestimmt und nach eigenen Werten zu gestalten.

Krzysztofa Bieniak vom Frauenzentrum Marie e.V. in Berlin berät Interessierte bei der Anerkennung ausländischer Abschlüsse in Deutschland. Bildungs- und Berufsberatung für Frauen.

Sei dabei, melde Dich an: hallo@kasia-aniela-koziol.de

Das Treffen am 17.11.23 um 18:00 Uhr ist kostenlos (Spenden nimmt der Verein gerne entgegen).

Adresse: Gotenstrasse 45, 10829 Berlin

Schreibe einen Kommentar

Deine E-Mail-Adresse wird nicht veröffentlicht. Erforderliche Felder sind mit * markiert