Bernadette Conrad „Was Dich spaltet“ – Lesung | DE

[POL] | [DEU]

[POL]  
Bernadette Conrad „Was Dich spaltet“ – spotkanie z autorką

„Dlaczego relacja między rodzeństwem jest miejscem dramatu rodziców? – Kati zadaje sobie to pytanie, gdy z młodszą siostrą Evą z byle powodu dochodzi do rozłamu. Chociaż Eva jest również blisko córek Kati, ma inny stosunek do ich wspólnych rodziców. Fakt, że Kati od jakiegoś czasu bada traumatyczną historię wojny i ucieczki swojego zmarłego ojca, wydaje się pogłębiać rozdźwięk. Kto jest za co winny? I czy chodzi o poczucie winy? Czy w rodzinach może istnieć nieskrępowana bliskość? Czy jest jakieś wyjście? Powieść opowiada o roku w rodzinie, w której rozgrywają się historie czterech pokoleń.“ | Transit Verlag 2023

Powieść opowiada o konflikcie między dwiema siostrami, które na swoich rodziców mają bardzo różne poglądy.

Ojciec Kati i Evy, który nie żyje już od prawie 25 lat, pochodził z Gdańska i w wieku 18 lat przez dwa lata był żołnierzem podczas II wojny światowej, przeżył i wrócił z sowieckiej niewoli.

Kati intensywnie zajmuje się teraz przeszłością swojego ojca, aby lepiej zrozumieć traumatyczne konteksty, które nadal mają wpływ również na nią samą. Podróżuje do Gdańska i na Żuławy, bada historię i zbiera jej fragmenty składające się w całość.

W pewnym momencie Kati rozumie, że musi zaangażować w to również swoje dzieci, będące w wieku 15 i 8 lat, w te powikłania rodzinnej przeszłości: i tak, pod koniec książki, opowiada o kolejnej podróży do Gdańska, Nowego Stawu i Nowego Dworu Gdańskiego (Tiegenhof), którą odbywa wraz z dziećmi.

Doświadcza, że dzięki tej wewnętrznej postawie wobec dzisiejszej Polski jej własna tożsamość staje się pełniejsza.

„Bernadette Conrad przez wiele lat pracowała nad Jeziorem Bodeńskim, we Włoszech i Ameryce jako dziennikarka literacka i podróżnicza dla DIE ZEIT, Berliner Zeitung, szwajcarskiego radia SRF i wielu innych, zanim przeniosła się do Berlina. Za swoje narracyjne książki non-fiction na tematy literackie i społeczne, w tym „The Many Lives of Paula Fox“
(C.H. Beck 2011), otrzymała kilka nagród.
„Was dich spaltet“ (Transit 2023), powstała przy wsprarciu stypendialnym berlińskich autorów w 2019, jest jej pierwszą powieścią“.

Serdecznie zapraszamy!

Udział w wydarzeniu jest bezpłatny. Wasze datki na cele stowarzyszeniowe są mile widziane.


Spotkanie odbędzie się w ramach cyklu o literaturze, prowadzonego przez berlińskie autorki: Elę Kargol, Krystynę Koziewicz, Ewę Marię Slaską i jej blog „ewamaria.blog“ (www.ewamaria.blog) oraz w ramach projektów  FEIN-Pilotprojekt i „Jesteśmy sobie potrzebni“ przy wsparciu Urzędu Dzielnicy Pankow.

[DEU]

Bernadette Conrad „Was Dich spaltet“ – Lesung und Begegnung mit der Autorin.

„Wieso ist ausgerechnet die Geschwisterbeziehung der Schauplatz, auf dem ein Drama der Eltern ausgetragen wird? – fragt sich Kati, als mit ihrer jüngeren Schwester Eva aus kleinem Anlass ein Graben alten Schweigens aufreißt. Zwar ist Eva auch mit Katis Töchtern eng verbunden, aber sie steht anders zu den gemeinsamen Eltern. Dass Kati seit Längerem der traumatischen, mit Krieg und Flucht verbundenen Geschichte des verstorbenen Vaters nachforscht, scheint den Graben eher zu vertiefen. Wer ist an was schuld? Und geht es um Schuld? Kann es in Familien unbelastete Nähe geben? Gibt es einen Weg ins Freie? Der Roman erzählt ein Jahr in einer Familie, in das Geschichten aus vier Generationen hineinwirken.“ | Transit Verlag 2023

Der Roman erzählt von einem Konflikt zwischen zwei Schwestern, die ganz verschieden auf ihre Eltern blicken.
Der Vater von Kati und Eva, seit fast 25 Jahren tot, stammte aus Danzig und war als 18jähriger Soldat noch für zwei Jahre im Zweiten Weltkrieg, hatte überlebt und war aus sowjetischer Kriegsgefangenschaft zurückgekehrt.
Kati beschäftigt sich nun intensiv mit der Vergangenheit des Vaters, um die traumatischen Zusammenhänge, die auch sie noch geprägt haben, besser zu verstehen. Sie reist nach Gdańsk und ins frühere Werder, sie recherchiert und sammelt Bruchstücke.
Irgendwann versteht Kati, dass auch sie selbst ihre Kinder, 15 und 8jährig, in diese Beschäftigung mit der Familienvergangenheit einbeziehen muss: und so wird gegen Ende des Buches von einer weiteren Reise nach Gdańsk, Nowy Staw (Neuteich) und Nowy Dwór Gdański (Tiegenhof) erzählt, die sie zusammen mit ihren Kindern unternimmt.
Sie erlebt, dass durch diese innere Annäherung ans heutige Polen die eigene Identität vollständiger wird.

„Bernadette Conrad arbeitete lange vom Bodensee, von Italien und Amerika aus als Literatur- und Reisejournalistin für DIE ZEIT, Berliner Zeitung, Schweizer Radio SRF u.v.a., bevor sie nach Berlin ging. Für ihre erzählenden Sachbücher zu literarischen und gesellschaftlichen Themen, u.a. „Die vielen Leben der Paula Fox“
(C.H. Beck 2011) wurde sie mehrfach ausgezeichnet.
„Was dich spaltet“ (Transit 2023) gefördert mit dem Berliner Autorenstipendium 2019, ist ihr erster
Roman.“

Der Eintritt ist frei. Wir freuen uns auf Eure Spenden für Vereinszwecke.

Die Veranstaltung findet im Rahmen des Zyklus über Literatur statt, geleitet von den Berliner Autorinnen Ela Kargol, Krystyna Koziewicz, Ewa Maria Slaska und ihrem Blog „ewamaria.blog“(www.ewamaria.blog) sowie im Rahmen der Projekte „Das SprachCafè in Pankow“/FEIN-Pilotprojekt sowie „Wir brauchen einander“ mit Unterstützung des Bezirksamtes Pankow statt.

Seid herzlich willkommen!

Schreibe einen Kommentar

Deine E-Mail-Adresse wird nicht veröffentlicht. Erforderliche Felder sind mit * markiert