To było przeżycie!

To było emocjonujące przeżycie! Ostatnie sympozjum na temat wielojęzyczności, które odbyło się 21.09.2021 r., już po raz siódmy (w tym drugi raz online), objęło cały Berlin, a nawet wykroczyło poza jego granice, podczas gdy do tej pory uczestnicy pojawiali się osobiście, w Berlin-Pankow – rozwija się z roku na rok, rozprzestrzenia się, dociera do coraz to większej liczby miłośników dwu- tudzież wielojęzyczności oraz styków międzykulturowych.

Zarówno w poprzednim, jak i w tym roku w centrum uwagi był status języka rodzimego w berlińskim systemie szkolnictwa. Tym razem tytuł sympozjum brzmiał: Wielojęzyczność w berlińskim systemie szkolnictwa – rzeczywistość czy marzenie wielu rodziców?”Głównym gospodarzem jest od tego roku BEFaN – sieć obejmująca cały Berlin zrzeszająca przede wszystkim organizacje migranckie, projekty na rzecz integracji, wyspecjalizowanych pedagogów oraz inne osoby aktywnie zaangażowane w obszarze wielojęzyczności i szkolnictwa na rzecz zinstytucjonalizowanego promowania wielojęzyczności. Ale to nie jedyna nowość. Na parę dni przed wydarzeniem Parlament Miasta Berlin uchwalił zniesienie adnotacji „NDH” – nicht deutscher Herauskunft  – czyli skrót „nie-niemieckie pochodzenie”.Powyższego sformułowanie szufladkowało dzieci z rodzin imigranckich w przedszkolach i szkołach, nakierowując uwagę na deficyty oraz ignorując przy tym informację o językach, które dziecko wnosiło.

Kolejną nowinką jest to, że wielojęzyczność powinna być rozumiana jako zadanie edukacyjne, nie natomiast jako dodatek, a już w ogóle nie jako balast. Co oznacza, że każde dziecko w przedszkolu i szkole ma prawo do swojego języka rodzimego. Co z kolei nie oznacza, że od zaraz każda placówka zapewni naukę każdego języka – jest to proces, który potrwa jakiś czas, jednakże to co już się zmieniło to świadomość: Mój język rodzinny ma wartość i pojawi się na świadectwie!

Oto rezultaty wieloletnich dążeń środowisk migranckich. Mianowicie środowiska migranckie od dawna dokładają starań, by zaznaczyć swoją obecność i tym samym obecność swojego języka oraz swojej kulturęy jako wartości dodanej dla coraz bardziej nowoczesnej i wielonarodowościowej stolicy Niemiec, dbając o dobrą wspólną codzienność w niej.

Do tego zalicza się intensywna wymiana pomiędzy środowiskami w obszarach imigracji, międzykulturowości, wielojęzyczności i łączenia sił, na przykład w formie pracy w grupie „Lingua Pankow”, rozrastającej się sieci „BEFaN”, czy też grupy roboczej ds. wielojęzyczności w dzielnicy Marzahn-Hellersdorf (AG – Arbietsgemeinschaft – Mehrsprachigkeit in Marzan-Hellersdorf).

Do tego zaliczają się liczne formy współpracy z organami administracyjnymi miasta: bibliotekami miejskimi, Urzędem ds. Zdrowia, Urzędem Dzielnicowym, Biurem Pełnomocnika ds. Integracji. Od 2020 ma miejsce współpraca między Wydziałem Senatu ds. Integracji i Migracji oraz Wydziałem Senatu ds. Szkolnictwa.

Procesy te nie zawsze przebiegały gładko, wymagały wytrwałości i determinacji zaangażowanych stron, ostatecznie jednak kończyły się synergią i udoskonaleniem w globalnym świecie.

Jest to również wspaniały przykład powstania i rozwoju lokalnych inicjatyw tworzących gremia obejmujące cały Berlin oraz powstawania nowych struktur przy wsparciu wynikającego z doświadczenia i wiedzy przedstawicieli odległych wielojęzykowych i międzykulturowych obszarów oraz rezultatów, z których wiele kolejnych społeczności może czerpać.

Polska Kafejka Językowa – SprachCafé Polnisch e.V. i hiszpańskojęzyczne stowarzyszenie MaMis en Movimiento e.V. szczerze się dziś cieszą, że dwu- i wielojęzyczność, które przewijały się jako główny wątek w blisko 10-letniej historii naszych inicjatyw i od początku były dla nas głównym celem, rozkwitają. Wielu ludzi w różnym wieku w różny sposób i na co dzień angażowało się w sprawę i tym samym przyczyniło się do sukcesu. Wszystkim serdeczne dzięki! Dzielić szczęście to mnożyć szczęście! Wspaniale, że mamy udział w wzbogacaniu Berlina.


Dokumentacja sympozjum (DE/PL):
– Einladung zum Fachtag
– Die Videodokumentation des ersten Teils unseres VII. Fachtags 2021: VII. Fachtag „Herkunftssprachlicher Unterricht im Berliner Bildungssystem”: Dokumentation 2021 – YouTube
– Grit Mehlhorn_Berlin_21.Sept.2021 (1) >>> Inhaltlicher Beitrag
– Publikacja zmienionej ustawy o szkolnictwie, p. § 15 SchulG str. 1126f, Gesetz- und Verordnungsblatt z dnia 6 października 2021 – jako inspiracja i zachęta dla Was! >>> p. Tekst DE | Tłumaczenie PL

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *