Jak stworzyć Kafejkę?

Jak stworzyć Kafejkę?

Ludzkość znalazła się w środku procesów transformacji. Niebezpieczeństwa, jaki przyniósł ze sobą dotychczasowy rozwój cywilizacyjny, uwidoczniają się coraz bardziej, a nauka dostarcza dowodów na nie. Pojawia się wiele pytań o przyszłość.

Potrzebne są nowe zamierzania, realizowane przez społeczeństwo, wspólnoty, przez osoby individualne. Przez kogo jeszcze?

Skąd mają się brać inspiracje? W jaki sposób rozwijać wizje i realizować pomysły? Kolektywna wiedza oraz doświadczenia grają tu wielką rolę. Wiele rzeczy już jest, od których można by zacząć, ale jak? Aktualna i stale aktualizowana wiedza jest nieodzowna w napędzaniu rozwoju we właściwym kierunku.

Świat jest pełen ludzi, ich myśli, gotowych już rowiązań czy produktów. I: w każdej chwili powstaje jeszcze tyle nowych! Każdy może stać się częścią tych procesów. W zasięgu dłoni!

Dzisiejszy świat globalny, mobilny, interkulturowy i wielojęzyczny do jeden ze światów, do którego przynależy też Kafejka.

Ostatni czas przyniósł wiele przykładów wspólnych inspiracji inicjatyw społeczno-kulturalnych w naszym bezpośrednim otoczeniu.

Już kilka lat temu pojawiały się stale zapytania z innych dzielnic Berlina o to, „Jak stworzyć Kafejkę?” Miasto jest po prostu zbyt duże, by z aktywności na Pankow mogły korzystać osoby ze wszystkich dzielnic. W codzienności potrzebne sa oferty lokalne i ich zrównoważony rozwój. 

Byli też zainteresowani z Wiednia, którzy chcieli otworzyć tam filię Kafejki dla publiczności lubiącej Polskę, zakładając, że to dobrze prosperujący biznes.

Przed rokiem dotarło tu zapytanie z Hamburga, od tamtejszej polskojęzycznej społeczności, z prośbą o to, by opowiedzieć o naszej inicjatywie, dać kilka konkretnych pomysłów na działanie, odpowiedzieć na jej pytania – jako inspiracja i empowerment dla polskojęzycznych rodzin zamieszujących północnoniemieckie miasto nad Łabą. A może udałoby się kiedyś w przyszłości zrealizować też jakies działania wspólnie?

Również berlińska wietnamskojęzyczna społeczność zwróciła się do nas minionego roku latem latem z prośbą o poradę, w jaki sposób włączyć tu do jej codzienności takie tematy, jak korzenie i tożsamość w formacie wielopokoleniowym.

Jeszcze z końcem 2021 odbyła się doradcza rozmowa dla polskojęzycznej społeczności z Turyngii.

Podsumowując: Wszystkie zapytania i rozmowy pokazały wielkie zainteresowanie takimi inicjatywami, jak nasza, oraz wielkie zapotrzebowanie na tworzenie takich wielojęzycznych i interkulturowych społeczności o wspólnych celach, kreujący w aktywny sposób wielorodność społeczną Niemiec, a tym samym biorący udział w działaniach na rzecz stabilizacji więzi i pokoju społecznego.

Do często zadawanych pytań w rozmowach należały: jak doszło do powstania inicjatywy, jak wygląda struktura zaangażowania społecznego, jakie możliwości wsparcia są możliwe, zrówno finansowo jak i w inny sposób, by móc takie inicjatywy rozwijać i stabilizować, w szczególności, w jaki sposób można znaleźć własne pomieszczenia.

To wszystko wskazuje na traktowanie Polskiej Kafejki Językowej jako modelu, z którego działający w tym obszarze mogą profitować. Z chęcią przekazujemy dalej naszą wiedzę oraz doświadczenia zdobyte w ciągu ostatnich 10 lat. Cieszy nas, że Kafejka mogła wyjść naprzeciw potrzebom społeczeństwa i czyni to nadal. Trudny czas pandemii pokazał, że takie miejsca i takie społeczności są nieodzowne.

Zdecydowaną podstawą w tworzeniu takiej inicjatywy jest głębokie zrozumienie i wielka wrażliwość dla tego, co ludzie naprawdę potrzebują, dla tego, co już jest, co się da uzupełnić czy też wymienić – z wielkim szacunkiem dla indywidualności realizatorów inicjatywy. Nieodzowne jest też docenienie wartości drugiego człowieka w komunikacji. Dodawać ludziom odwagi do działania daje poczucie samozadowolenia, dla osób indywidualnych oznacza nowe perspektywy, a dla społeczności i całego społeczeństwa wartość dodaną.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *