Agata Koch

Agata Koch

Członek Zarządu, koordynacja, tłumaczenia, kreatywność

0160 / 99680059

Dr. Anna Mróz

Dr. Anna Mróz

Członek Zarządu, językoznawczyni ze specjalizacją dwu- i wielojęzyczność oraz język polski jako obcy

Dr. Jean-Francois Renault

Dr. Jean-Francois Renault

Członek Zarządu, administracja, literatura, rozwój zrównoważony

Katarzyna Kruk

Katarzyna Kruk

Członek Zarządu, skarbnik, IT-support, kulinaria

Katharina Smoliński

Katharina Smoliński

Członek Zarządu, sekretarz, kultura

Kinga Mazur

Kinga Mazur

Pedagogika specjalna, inkluzja i integracja, Spotkania z językiem polskim dla dzieci w wieku przedszkolnym

0173 / 1554896
kinga.mazur@gmx.de

Ewa Pawleta

Ewa Pawleta

Polonistka szkoły korczakowskiej, Spotkania z językiem polskim dla dzieci w wieku szkolnym, Leniwa niedziela

Katarzyna Willmann

Katarzyna Willmann

Pedagog socjalny, animatorka kultury, blogerka, PR, Poczytajmy-pogadajmy…

Adrian Ibe

Adrian Ibe

Slawista, wychowany dwujęzycznie, Spotkania z językiem polskim dla dzieci w wieku szkolnym

0173 / 1691869

Urszula Sadłowska

Urszula Sadłowska

Menedżer projektów, koordynacja, trening języka niemieckiego

0162 / 1723077

Patricia Walczak

Patricia Walczak

Artystka-plastyk, Kolorowy stół

0157 / 52469941