Ludzie tworzą miejsca

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

…to nasz projekt integracyjny w dzielnicy Pankow w 2020.
Tworzenie przestrzeni dla spotkań ludzi oraz eksponowanie walorów ich różnorodności to nasza misja.
Kultura polska pozostanie dla nas nadal największą inspiracją.
Tematy i terminy znajdziecie w kalendarzu.
Bądźcie z nami!

 

 

Wielojęzyczność na co dzień

 

 

 

 

W 2020 kontynuowany będzie nasz największy projekt Wielojęzyczność na co dzień – Gelebte Mehrsprachigkeit w tandemie z Usłysz wielojęczność. Tu już trzecia edycja! Seminaria na temat zjawiska dwu- i wielojęzyczności dla rodziców, program dla dzieci, spotkania networkingowe dla pedagogów, coroczna konferencja z okazji Międzynarodowego Dnia Języków oraz bepłatne doradzwo telefoniczne to najważniejsze ich elementy.
Cieszymy się, że w realizacji projektów towarzyszyć nam będzie dalej hiszpańskojęzyczne stowarzyszenie MaMis en Movimiento. Dziękujemy Urzędowi Dzielnicowemu Pankow dziękujemy za wsparcie! Ten Fundusz Integracyjny to część programu Integracja i Partycypacja Uchodźców, realizowanego przez Berliński Senat.
Terminy oraz dalsze szczegóły naszego projektu wyświetlą się też TU.

 

 

Dogadamy się!

 

 

 

Komunikacja bez przemocy & warsztaty twórczego pisania
Wrażliwość językowa a dobre relacje

 

 

 

 

Rozwój zwnóważony w praktyce

 

 

 

robótki ręczne & naprawy – dać książkom drugie życie – śniadanie – wartości – rozwój zrównoważony

 

 

 

Mój język – moja moc! Rodzinny tydzień wspierania dwujęzyczności

 

Projekt „Mój język – moja moc!” jest skierowany do rodziców z dziećmi i ma na celu wspieranie dwujęzyczności w zakresie języka polskiego i niemieckiego w życiu rodzinnym, jak również w wymiarze społecznym.
W czasie tego tygodnia chcemy zająć się znaczeniem dwujęzyczności oraz związanymi z nią wyzwaniami: co znaczy dwujęzyczne wychowanie dziecka? Jakie pułapki i przeszkody mogą pojawić się na drodze rodziców, którzy zdecydowali się na dwujęzyczne wychowanie dziecka? Dlaczego dwu- i wielojęzyczność ważna jest dla wczesnego rozwoju dziecka oraz kształtowania jego tożsamości? Jaką rolę odgrywa w tym procesie język rodzimy? Tymi pytaniami zajmiemy się w ramach bogatego programu tygodnia dla rodzin.