Tutaj Kafejka jest Członkinią i aktywnie się udziela:

Lingua Pankow

Wspieramy wielojęzyczność – grupa robocza

BeFaN

Ponadregionalna sieć organizacji wspierających wielojęzyczność

Partnerstwa dla demokracji

Tu powstają dobre kooperacje. Tu tworzymy wizje. Stąd czerpiemy wsparcie.

Citizen K Center

To dobre miejsce dla eksperymentów projektów dzielnicowych.

Landesbeirat

Przedstawiciele migrantów w Berlińskim Senacie

Towarzystwo Polsko-Niemieckie w Berlinie

To nasz „starszy brat” – chcemy iść z nim ramię w ramię