1) „NA POCZĄTKU BYŁO SŁOWO…”. Ja, 1

Wprowadzenie w tajniki hebrajskiego alfabetu, w mądrość i moc słowa.

Duch, litera i cyfra. Co liczą słowa?

2) Nazywam się Anna Katarzyna Kusmierska, zawodowo zajmuję się leśnictwem, ale od wielu lat fascynują mnie tajemnicze znaki.

Znaki zafascynowały mnie i nie pozwoliły mi obojętnie przejść do porządku dnia codziennego.

Na początku wypełniłam się ich pięknem, pociągały mnie ich wdzięczne formy, ale jednocześnie zauważyłem tajemnicę, pewne „coś” i dopiero kiedy przyjechałem do Berlina, w 1988 roku ukończyłam swoje pierwsze kursy hebrajskiego w Jüdische Volkshochschule.

Niestety, chociaż mogłam już wypowiedzieć swoje pierwsze słowa i zdania w języku hebrajskim, to duchowy głód zrozumienia tego pewnego „czegoś”, nie został zaspokojony.

Wręcz przeciwnie, byłam jeszcze bardziej głodna.

Znaki już we mnie krzyczały, a ponieważ miłość chce kochać, w moje ręce trafiła pierwsza książka prof. Friedrich’a Weinreb’a. Moje serce i umysł powiedziały – TAK!

W mojej indywidualnej, terapeutycznej pracy z ludźmi, język hebrajski jest dla mnie bardzo pomocny.

Zapraszam w przygodę w inny świat.

3) ” Można anatomizować język, ale tylko jego zwłoki. Duch i życie ześlizgują się z gruboziarnistego skalpela. „

J.W.Goethe

Zaproszenie skierowane jest nie tylko do tych, którzy chcą dowiedzieć się więcej o alfabecie hebrajskim i tajemnicach języka hebrajskiego, ale także do tych wszystkich, którzy nie stracili wiary w cuda i tęsknoty za prawdą swojego wewnętrznego dziecka, albo którzy chcą ją ponownie odnaleźć.

Słowami, Friedrich’a Weinreb’a, wybitnego znawcy języka hebrajskiego:

„język jest czymś więcej niż tylko przedmiotem nauczania, ma więcej niż użyteczność”.

Słowo nie kłamie, jest przewodnikiem w drodze i daje nam orientację na drodze do bycia w pełni.

„Żywe słowo jest potężne, przenika aż do momentu, gdy oddziela duszę i ducha, szpik i kość i jest sędzią myśli, emocji serca i naszego zdrowia.

Prof. Friedrich Weinreb

Zapraszamy!