PL

Taneczna Podróż

To zajęcia stworzone specjalnie dla dzieci i młodzieży w wieku od 4 do 13 lat (w 2 grupach wiekowych: 4-8 lat oraz powyżej 8 lat) oraz ich rodziców i bliskich oraz osób indywidualnych.

Dawniej taniec był czymś naturalnym – kolejne pokolenia uczyły się od swoich krewnych.

Bo taniec to nie tylko kroki  – to wspólny czas, radość i zabawa!

Podczas zajęć poznamy tańce z różnych stron świata, proste gry i ćwiczenia ruchowe.

Będziemy rozwijać także koordynację, pamięć ruchową, kreatywność i wyobraźnię.

Dla Wszystkich lubiących ruch i muzykę!!!

 

Gosia Gajdemska

Choreografka, tancerka, performerka i pedagog tańca, mieszkająca w Berlinie. Od kwietnia 2016 członek zarządu K77 Studio e.V. Dyrektorka różnych projektów tanecznych i teatralnych (z profesjonalistami, dziećmi, nastolatkami, imigrantami, osobami niewidomymi i niesłyszącymi).

W moich warsztatach i pracy scenicznej łączę różne techniki taneczne (taniec współczesny, kontakt improwizację, improwizację) z praktykami somatycznymi i sztukami wizualnymi. Tworzę również projekty taneczne site-specific.

Grafika © Karolina Cwala

ENG

Dance Journey

These dance classes are created especially for children and youth between 4 and 13 years old (2 groups: 4-8 years old and over 8 years) and their parents or family mambers.

Because dance is not just about steps – it’s a common time, joy and fun!

During the classes, we will learn dances from various countries around the world, simple games and movement exercises. We will also develop coordination, movement memory, creativity and imagination.

For Everyone, who likes movement and music!

 

Gosia Gajdemska

Choreographer, dancer, performer and dance educator, based in Berlin. From April 2016 member of the board of the K77 Studio e.V. Director of dance and theater projects (with professional artists, children and youth, immigrants, blind and deaf people).

In my workshops and works I combine a variety of dance styles (contemporary, Contact Improvisation, improvisation) with somatic practices and visual arts. I also create site-specific dance projects.

http://k77studio.org/en/gosia-gajdemska/

Grafik © Karolina Cwala

 

Terminy/Daten/Dates:

Sobota/Samstag/Saturday

3.03.2018

5.05.2018

30.06.2018

8.09.2018

3.11.2018

14.00-15.00 – dzieci 4-8 lat + członkowie rodziny lub opiekunowie

Kinder 4-8 Jahre alt + Verwandten oder Betreuer

Children 4-8 years old + family members or caregivers

 

16.00- 17.00 – dzieci od 8 lat + członkowie rodziny lub opiekunowie

Kinder ab 8 Jahren  + Verwandten oder Betreuer

Children from 8 years of age + family members or caregivers

15.00-16.00 spotkanie przy kawie dla obu grup

Opłata/Unkostenbeitrag/Fee:

10 € – 1 zajęcia/1 workshop

Max. 3 Osoby/Personen/Persons

Każda kolejna osoba/jede weiterePerson/each next person + 5 €

 

8 € – dla Członków/ für Mitglieder/for Members

Max. 3 Osoby/Personen/Persons

Każda kolejna osoba/jede witerePerson/each additional person + 4 €

 

Miejsce/Ort/Space:

Stadtteilzentrum Pankow – Dachgeschoss

Schönholzer Straße 10

13187 Berlin

www.stadtteilzentrum-pankow.de

 

Informacje i zapisy/Infos und Anmeldung/Infos and registration:

Gosia Gajdemska

gosia.gajdemska@gmx.de

+49 163/6738253