Krzyżowa – miejsce spotkań historii i teraźniejszości; reprezentanci różnych pokoleń dzielą się swoimi doświadczeniami związanymi z Krzyżową- i opowiadają o swoich spotkaniach w tym miejscu w latach 90-tych. Arno Kiehl & Monika Pawęska

Fakt, że w dzisiejszej Krzyżowej poświęca się wiele miejsca upamiętnieniu ruchu oporu zamordowanych spiskowców z Kręgu Krzyżowej, jest znaczącym gestem Polski w kierunku porozumienia i wybaczenia. Podczas jednego z moich pobytów w tym miejscu  miałem okazję do intensywnej dyskusji z Freyą von Moltke, wdową po zamordowanym 23.01.1945 w Tegel inicjatorze spisku z Kręgu Krzyżowej, hrabim Helmucie Jeamsie von Moltke. Międzynarodowy Dom Spotkań Młodzieży szczególnie przypadł mi do serca. Z przyjemnością obserwowałem, w jaki sposób młodzi ludzie z około sześciu różnych krajów realzując kreatywne projekty czerpią z tego dla siebie na wzajem wiele inspiracji. Każdego dnia prowadziłem z nimi  interesujące rozmowy, a oni poprosili mnie, abym opowiadał im historie z mojej młodości. Kiedy podczas budowy Teatru Kulisy włączyłem się aktywnie do pracy, moi młodzi przyjaciele zaskoczeni posiadanymi przeze mnie umiejętnościami technicznymi, chętnie pytali mnie, skąd mam tę wiedzę techniczną. W mojej pamięci dni spędzone w Krzyżowej zapisały się jako piękne i bogate w doświadczenia wspomnienie. 

Arno Kiehl, 83 lata

Do MDSM Krzyżowa przyjeżdżałam kilkakrotnie na początku lat 90-tych jako współorganizatorka i uczestniczka warsztatów dziennikarskich. Wśród nas byli polscy studenci i członkowie Stowarzyszenia POLIS gazety o sztuce życia publicznego, a także autorzy i członkowie zaprzyjaźnionej redakcji „Jidełe” oraz młodzi pracownicy socjalni z Berlin Pankow. Wspólnie zastanawialiśmy się, czym są dla nas prawa człowieka, czym są wolności, które gwarantuje demokracja. W tym historycznym miejscu, kolebce buntu przeciwko bezprawiu znaleźliśmy to, co nas łączy, potrzebę budowania społeczeństwa obywatelskiego. Cieszę się, że dziś każdy z nas dalej realizuje te idee w dorosłym życiu. 

Monika Pawęska

W ten wieczór czeka na nas krótka prezentacja filmu dokumentalnego „Freya von Moltke odwiedza Krzyżową” w języku polskim (pełna wersja: 45 Min.) oraz dyskusja.
Ciekawi jesteśmy Waszych wspomnień, pytań, sugestii.

Zapraszamy!

Foto: Wikipedia