Język i literatura dla dzieci – tematyczne spotkania

z polską literaturą dziecięcą połączone z zabawą w teatr oraz pracami plastycznymi.

Zajęcia odbywają się w soboty od 10:00-11:30, przy Schulzestr. 1, 13187 Berlin.

Zapraszamy dzieci szkolne i zerówkowe – młodsze rodzeństwo mile widziane!

Prowadząca: Barbara Stillmark – nauczycielka języka polskiego jako obcego, rytmiki i gry na fortepianie, dziennikarka.

Prosimy o kontakt i zgłoszenia: b.stillmark@sprachcafe-polnisch.org
Opłata na pokrycie kosztów: 60 euro/blok 7 spotkań (dla członków), 70 euro/blok 7 spotkań (przy braku członkostwa)
oraz 15 euro za pojedyncze spotkanie (niezależnie od członkostwa).

Mile nam będzie z Wami!
Zapraszamy!