Język polski dla młodzieży – język polski i literatura dla młodzieży wychowanej w środowisku dwujęzycznym.

Zajęcia odbywają się w soboty od 12:00-13:30, przy Schulzestr. 1, 13187 Berlin.

Prowadząca: Barbara Stillmark, nauczycielka języka polskiego jako obcego, rytmiki i gry na fortepianie, dziennikarka.

Prosimy o kontakt i zgłoszenia: b.stillmark@sprachcafe-polnisch.org

Opłata na pokrycie kosztów: 60 euro/blok 7 spotkań (dla członków), 60 euro/blok 7 spotkań (przy braku członkostwa)
oraz 15 euro za pojedyncze spotkanie (niezależnie od członkostwa).

Czekamy na Was!