W codziennym życiu doświadczamy wielu sytuacji, w których zależy nam na tym, aby zadbać o własne potrzeby, być usłyszanym, zrozumianym, a równocześnie chcemy budować udane relacje w naszym środowisku, a do tego niezbędne jest rzeczywiste usłyszenie tego, co dzieje się z naszym partnerem, dzieckiem, współpracownikami etc.

„To, co powiesz może zmienić świat…” (M. Rosenberg)

Podczas naszych spotkań w praktyczny sposób zgłębiamy cztery kroki wypracowane przez Marshall’a Rosenberg’a, twórcy Komunikacji opartej o empatię (Nonviolent Comunication). Metoda ta może stać się naszym drogowskazem w budowaniu satysfakcjonujących więzi z innymi oraz z samym sobą, poprzez:
– zmianę stylu wyrażania siebie i słuchania tego, co mówią inni
– lepsze rozumienie własnych oraz cudzych emocji i potrzeb
– sprawniejsze radzenie sobie z krytycznymi myślami i osądami dotyczącymi siebie oraz innych ludzi
– spokojniejsze reagowanie w sytuacjach konfliktowych.

Cykl spotkań w formie warsztatowej w języku polskim. Spotkania odbywają się w drugi poniedziałek miesiąca w godz. 19.00-21.00: 8.10.2018, 12.11.2018, 10.12.2018. Na początku każdego spotkania robimy krótkie wprowadzenie dla osób, które jeszcze nie znają założeń NVC, następnie przechodzimy do części praktycznej.
Kontakt/zgłoszenia: Anna Misztella: anna.misztella@gmail.com, +49 176 32 47 82 79
Psycholożka, mediatorka, trenerka
Swoje doświadczenie w obszarze pomocy psychologicznej zdobywałam pracując przede wszystkim w organizacjach non-profit z młodzieżą, rodzicami nastolatków, studentami oraz nauczycielami. W swojej pracy łączę przede wszystkim założenia wynikające z Podejścia Skoncentrowanego na Rozwiązaniach oraz Porozumienia bez Przemocy.
Symboliczna opłata: 5,-€, członkowie 4,-€.
Spotkanie odbędzie się w ramach naszego projektu „Pankow zaprasza!” przy wsparciu Urzędu Dzielnicy Pankow.

Zapraszamy!