Od 20-go stycznia 2018 roku nowe zajęcia w SprachCafé Polnisch e.V.!

 

Język i literatura dla dzieci – tematyczne spotkania
z polską literaturą dziecięcą połączone z zabawą w teatr oraz pracami plastycznymi.

Zajęcia odbywają się 2 razy w miesiącu,
w soboty, od 11:00-12:30, przy Schulzestr. 1, 13187 Berlin.

Zapraszamy dzieci szkolne i zerówkowe – młodsze rodzeństwo mile widziane!
Prowadząca: Ewa Pawleta.
Prosimy o kontakt i zgłoszenia:  ewa.pawleta@gmail.com.

Terminy (blok 10 spotkań): 20. i 27.01., 17. i 24.02.,10. i 24.03., 07. i 21.04., 05. i 19.05.2018 (zmiany zastrzezone).
Opłata na pokrycie kosztów: 80 euro/blok (dla członków), 90 euro/blok (przy braku członkostwa)
oraz 10 euro za pojedyncze spotkanie (niezależnie od członkostwa).

Mile nam będzie z Wami!
Zapraszamy!