Dyskusja Miejsce: Polska Kafejka Językowa, Schulzestr.1, 13187 Berlin-Pankow Data i czas: 30 stycznia 2020, godz. 19.00. Niemcy i Polska mają długą, wspólną historię z wieloma łączącymi, ale też trudnymi, dzielącymi ich elementami. Wydarzenia historyczne mogą wszędzie stać się same w sobie podmiotem lub punktem odniesienia dla wielu konfliktów i dlatego dialog o dwojako rozumianym znaczeniu […]

Warsztaty Twórczego Pisania – z Ruth Fruchtman & Natalie Wasserman …w dowolnym języku.   To kreatywna i bezpieczna przestrzeń dla osób, dla których słowo jest ważną materią twórczą – na płaszczyźnie profesjonalnej czy eksperymentalnej. Na wzajem inspirujemy się, motywujemy, wspieramy, uczymy się od siebie, udzielamy sobie cennych wskazówek na często samotnej drodze kreatywnych. Zbliżają nas […]

13 lutego w SprachCafé Polnisch spotkają się cztery pisarki, które wydały swoje książki w wydawnictwie JanKa: Ewa Bartkowska, autorka powieści „Ja, judaszka”, Aleksandra Julia Kotela, autorka powieści „Ręce ojca”, Zofia Mossakowska, autorka powieści „Akrobaci” oraz Urszula Stokłosa, autorka powieści „Cichoborek”. Łączy je również to, że wszystkie mieszkają w Niemczech, choć mają staż emigrancki różnej długości […]